Tim kancelarije

Organizacija Tim kancelarije

 

   Prim. dr Verica Jovanović

   ŠEF KANCELARIJE ZA SKRINING RAKA

    verica_jovanovic@batut.org.rs

 


Prim. dr Verica Jovanović

KOORDINATOR ZA RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE

verica_jovanovic@batut.org.rs

 

 

Dr Klaudia Kravić, Master menadžer javnog zdravlja

ASISTENT KOORDINATORA ZA RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE

klaudia_kravic@batut.org.rs


Dr Bojana Milošević

KOORDINATOR ZA RANO OTKRIVANJE RAKA GRLIĆA MATERICA

bojana_milosevic@batut.org.rs

 

Dr sci. med. Tamara Naumović

ASISTENT KOORDINATORA ZA RANO OTKRIVANJE RAKA GRLIĆA MATERICA

tamara_naumovic@batut.org.rs


Prim. dr sci. med. Dušica Banković Lazarević

KOORDINATOR ZA RANO OTKRIVANJE RAKA DEBELOG CREVA

bankovic_lazarevic@batut.org.rs

 

Dr Marko Veljković

ASISTENT KOORDINATORA ZA RANO OTKRIVANJE RAKA DEBELOG CREVA

marko_veljkovic@batut.org.rs  


Dr sci. Uroš Rakić

SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK - PROJEKTANT

IT,  GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI  I STATISTIKA

uros_rakic@batut.org.rs

 

Dipl. menadžer Marina Jelić, Master menadžer javnog zdravlja

SEKRETAR

 

marina_jelic@batut.org.rs


Kancelarija za skrining raka