Aktuelnosti - Skrining raka grlića materice

Глобална стратегија за убрзање елиминације рака грлића материце као јавноздравственог проблема

07. април 2024.

Рак грлића материце је болест која се може спречити. Такође је излечива ако се рано открије и адекватно лечи. Ипак, остаје један од најчешћих облика рака и узрока смрти повезаних сa раком код жена широм света. Процењује се да ће годишњи број нових случајева рака грлића материце порасти са 570.000 на 700.000 између 2018. и 2030. године, док ће годишњи број смртних случајева порасти са 311.000 на 400.000. Више од 85% су младе, недовољно информисане жене које живе у најсиромашнијим земљама света.

Мало која болест одражава глобалне неједнакости колико рак грлића материце. У земљама са ниским и средњим приходима његова учесталост је готово два пута већа, а стопа смртности три пута већа него у земљама са високим приходима. 

Постоје доказане и економичне мере за елиминацију рака грлића материце, али до сада нису широко примењене у регионима света где је оптерећење болешћу веће. Брза акција је потребна како би се проширила и одржала примена интервенција заснованих на доказима (вакцинација против хуманог папилома вируса  – ХПВ), скрининг рака грлића материце и управљање откривеним болестима) за елиминацију рака грлића материце као јавноздравственог проблема, али таква акција мора бити стратегијска.
 

Глобална стратегија за елиминацију рака грлића материце предлаже:

• визију света у којем је рак грлића материце елиминисан као јавноздравствени проблем;

• праг од 4 случаја на 100.000 жена-година за елиминацију рака грлића материце као јавноздравственог проблема;

• следеће циљеве 90-70-90 који морају бити остварени до 2030. године да би земље биле на путу ка елиминацији рака грлића материце: 90% девојчица потпуно вакцинисаних против ХПВ вируса до 15. године, 70% жена тестирано  ХПВ тестом/ПАПА тестом до 35. године и поново до 45. године, 90% жена са обољењем грлића материце добија третман (90% жена са преканцерозним променама лечено, и 90% жена са инвазивним карциномом збринуто) (слика 1).
 

Математички модел који илуструје следеће привремене користи постизања циљева 90-70-90 до 2030. године у земљама са ниским и нижим средњим приходима:

• средња стопа инциденције рака грлића материце ће пасти за 42% до 2045. године и за 97% до 2120. године, спречавајући више од 74 милиона нових случајева рака грлића материце;

• средњи кумулативни број избегнутих смртних случајева од рака грлића материце биће 300.000 до 2030. године, преко 14 милиона до 2070. године и преко 62 милиона до 2120. године.

Слика 1. Графички приказ стратегије елиминације рака грлића материце


Референце:

1.    Global strategy to accelerate the elimination of cervical cancer as a public health problem. Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

 

Март – месец борбе против рака: превенција и рана дијагностика малигних тумора

02. март 2024.

Према последњим проценама Светске здравствене организације и Међународне агенције за истраживање рака за 2022. годину, оболевање од малигних болести у свету је порасло на готово 20 милиона људи и регистровано је 9,7 милиона смртних случајева од свих локализација малигних тумора у 2022. години. Процењује се да у свету са дијагнозом  малигних тумора која је постављена током протеклих пет година живи 53,5 милиона људи. Током живота једна од пет особа ће оболети од рака у свету, а један од девет мушкараца и једна од дванаест жена ће умрети од неког облика малигне болести.
 

Глобално оптерећење раком у свету 

Према проценама, у 2022. години готово половина нових случајева малигних болести (49,2%) и 56,1% смртних случајева од рака у свету се регистровало у Азији. То је делом последица и чињенице да на овом континенту живи више од 60% светске популације. У Европи, која чини само 9,0% светске популације, регистровано је 22,4% нових случајева рака и 20,4% смртних случајева од малигних болести. За разлику од Европе у Америци (Северној и Јужној), која чини више од 13,5% светске популације, регистровано је 21,2% новооболелих и 14,9% умрлих од рака. За разлику од других континената већи проценат смртних случајева од рака у односу на проценат новооткривених случајева је регистрован у Азији и Африци (7,8%; 5,9%) што се може се довести у везу са већим учешћем одређених локализација рака које имају лошију прогнозу, мање преживљавање и са тиме да у многим земљама у Азији и Африци постоји ограничени приступ здравственој заштити и правовременој дијагностици и лечењу.
 

Водеће локализације рака у свету 

Рак плућа, рак дојке и рак дебелог црева су водеће локализације рака у оболевању и у умирању. Рак плућа је најчешће дијагностиковани малигни тумор и чини 12,4% свих нових случајева рака и 18,7% свих смртних случајева од рака код оба пола. Рак дојке код жена је најчешће дијагностикован малигни тумор после рака плућа и чини 11,6% свих новооткривених случајева рака у свету. Следе га рак дебелог црева (9,6%), рак простате (7,3%) и рак желуца који чини 4,9% свих нових случајева од рака у свету код оба пола. 

Рак плућа је најчешћи узрок умирања од малигних болести у свету, затим рак дебелог црева (9,3%), рак јетре (7,8%), рак дојке (6,9%) и рак желуца који чини 6,8% свих смртних случајева од рака у свету код оба пола.

Водеће локализације у оболевању код мушкараца су рак плућа, рак простате и рак дебелог црева, а у умирању то су рак плућа, рак јетре и рак дебелог црева. Код жена водеће локализације у  оболевању и умирању су рак дојке, рак плућа и рак дебелог црева.

Рак грлића материце и даље представља јавноздравствени проблем у 25 земаља у свету, од којих је већина у субсахарској Африци. Према проценама, рак грлића материце је осми најчешћи малигни тумор у оболевању (3,3%) и девети узрок умирања од малигних тумора у свету (3,6%). 

Повећано оптерећење раком је последица неколико фактора, од којих су најзначајнији укупан пораст становништва и продужено очекивано трајање живота, али и промена учесталости одређених фактора ризика рака повезаних са социјалним и економским развојем који утичу на функционисање здравственог система. Неједнакост у оптерећењу раком види се на примеру малигних тумора дојке. У развијеним земљама једној од дванаест жена ће током живота бити дијагностикован рак дојке, а једна од седамдесет једне ће умрети од ове врсте рака. У неразвијеним земљама тек једној од двадесет седам ће бити током живота дијагностикован рак дојке, а чак једна од четрдесет и осам ће умрети од ове малигне локализације. Као последица касне дијагностике у неразвијеним земљама жене имају 50% мању шансу да им се рак дојке открије на време и знатно већи ризик да ће умрети од ове локализације за разлику од жена у развијеним земљама света.

До 2050. године процене су да ће се број новооткривених случајева рака у свету увећати за 77%. Осим продуженог очекиваног трајања живота и даље ће бити присутни познати фактори ризика, пушење, алкохол и гојазност, али и висока учесталост фактора ризика из животне средине, загађење ваздуха. И у развијеним и у неразвијеним земљама апсолутни број новооболелих особа од рака ће порасти: у развијеним земљама за 4,8 милиона нових случајева до 2050. године, али овај пораст у неразвијеним земљама ће износити 142%, а у средње развијеним 99%. У овим земљама удвостручиће се број умрлих особа од рака.
 

Превенција и рано откривање

Превенција малигних болести има огроман јавноздравствени потенцијал и представља најефикаснији приступ у контроли малигних болести, јер је на приближно две трећине фактора ризика који су одговорни за настанак рака могуће утицати, мењати их или их потпуно елиминисати. Чак 40% малигних болести може бити избегнуто једноставним мерама: престанком пушења, ограниченим конзумирањем алкохола, избегавањем сувишног излагања сунцу, задржавањем просечне тежине конзумирањем здраве хране, вежбањем, као и заштитом од инфекција које се могу развити у рак. 

Око 30% свих смртних исхода од малигних болести настају као последица пушења дувана, прекомерне телесне тежине, неправилне исхране, недовољне физичке активности и конзумације алкохола, а на више од 80% свих малигних болести може се утицати модификовањем и елиминацијом ових фактора ризика.

Пушење дувана је као појединачни фактор ризика одговоран за сваки трећи случај рака и доказано је да 80 до 85% карцинома плућа настаје као последица пушења. Поред карцинома плућа пушење је одговорно за развој карцинома усне дупље, орофарингса и хипофарингса, ларингса и једњака, а додатни је фактор ризика за развој карцинома мокраћне бешике, бубрега, панкреаса и грлића материце. 

Прекомерна телесна тежина и гојазност повећавају ризик од настанка рака тела материце, дебелог црева, дојке (код жена у менопаузи) и простате код мушкараца. 

На основу последњег Истраживања здравља становништва Србије, у Србији је 2019. године, на основу измерене вредности индекса телесне масе (ИТМ) било 40,5% нормално ухрањеног становништва узраста 15 и више година, док је више од половине (57,1%) било прекомерно ухрањено, односно предгојазно (36,3%) и гојазно (20,8%). 

Тешко се процењује изоловани допринос физичке неактивности као фактора ризика у настанку малигних тумора. Физичка активност и избалансирана исхрана су мере превенције рака дебелог црева, дојке и простате.

Последње истраживање здравља је показало да је највећи проценат становника Србије (46,3%) у току својих радних активности био изложен умереном физичком напору (који подразумева углавном активности које укључују умерен физички напор или ходање), 41,1% становника Србије је било изложено лаком физичком напору (који подразумева углавном седење или стајање), а тешком физичком напору (који подразумева врло тежак рад или физички захтевне активности) било је изложено 9,8% становника, док 2,9% становника није обављало никакву радну активност. 

Конзумирање алкохола повећава ризик од настанка рака уста, ждрела, дојке, дебелог црева и јетре. Четири, односно шест пута већи ризик од настанка рака органа за варење имају особе које дневно попију око 1 литар вина или 2 литра пива у односу на особе које повремено или никада не конзумирају алкохол.

Резултати Истраживања су показали да у Србији 50,7% становништва не конзумира алкохол, 39,3% није никада пробало алкохол и 11,4% није конзумирало алкохол у претходних 12 месеци. У популацији младих од 15 до 19 година 52,7% није конзумирало алкохол, значајно више девојака (57,2%) него дечака (48,1%). Мушкарци у Србији у већем проценту свакодневно пију, чак осам пута више у односу на жене. Такође, навика свакодневног конзумирања алкохола је највише заступљена међу најниже образованима (3,4%) и ванградским становништвом (3,8%).

Свака претерана изложеност сунчевој светлости или вештачким изворима светлости, као што су соларијуми, повећава ризик од добијања свих врста рака коже. Дејство канцерогена животне и радне средине настаје после дужег латентног периода, који траје од пет до 40 година, колико је у просеку потребно времена да се нормална ћелија трансформише у малигну ћелију.

Сваки десети случај рака је последица инфекције и скоро 22% смртних исхода од рака у земљама у развоју и 6% у развијеним земљама су последица хроничне инфекције.
 

Рано откривање 

Према смерницама Светске здравствене организације (СЗО) потребно је да се здравствене службе усмере ка побољшању шансе за преживљавање људи који живе са раком, кроз програме ране дијагностике и лечења малигних болести, јер се многи случајеви рака открију прекасно, када је лечење тешко а проценат преживљавања оболелих мали. 
 

Kључне поруке из смерница Светске здравствене организације за рано постављање дијагнозе су:

• Повећати свест јавности о симптомима различитих врста рака и охрабрити људе да се обрате свом изабраном лекару по појави симптома.

• Инвестирати у јачање и опремање здравствених служби и у едукацију здравствених радника како би могли да поставе тачну и благовремену дијагнозу.

• Омогућити приступ безбедном и делотворном лечењу, супортивном лечењу и палијативној нези људима који живе са раком.

• Рано откривање рака у великој мери умањује финансијски ефекат ове болести и чини лечење делотворнијим и успешнијим.
 

Рано откривање рака у великој мери смањује трошкове лечења ове болести, а само лечење чини делотворнијим и успешнијим. Студије спроведене у високоразвијеним земљама показале су да је лечење пацијената оболелих од рака код којих је болест раније откривена два до четири пута јефтиније у поређењу са лечењем људи код којих је рак откривен у узнапредовалој фази болести. 

Према наводима СЗО, трошкови лечења рака су мањи уколико се болест открије на време. Укупни економски трошкови лечења годишње у просеку износе 1,16 милијарди америчких долара.

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” са мрежом института и завода за јавно здравље спроводи промотивно-едукативне активности усмерене ка информисању становништва о препознавању раних симптома и знакова малигних болести и њиховом оснаживању да преузму одговорност за сопствено здравље и да се на време јаве лекару ради контроле здравља, ране дијагностике и правовременог лечења. Такође је важно оснажити читаву заједницу како би се смањиле неједнакости у приступу превентивним услугама, дијагностици, лечењу и нези оболелих од рака.
 

Више информација на:


https://www.batut.org.rs/download/publikacije/ZdravljeStanovnistva2019.pdf

https://www.who.int/news/item/01-02-2024-global-cancer-burden-growing--amidst-mounting-need-for-services

https://gco.iarc.fr/en
 

Светски дан борбе против рака, 4. фебруар

03. фебруар 2024.

Светска здравствена организација (СЗО) са Међународним удружењем за борбу против рака сваког 4. фебруара обележава Светски дан борбе против рака. Ове године се завршава трогодишња кампања (2022–2024) чији је циљ смањење неједнакости у приступу превентивним услугама, дијагностици, лечењу и нези оболелих од рака. 

Подаци говоре да ће током живота један од пет мушкараца и једна од шест жена оболети од рака, а један од осам мушкараца и једна од једанаест жена ће умрети од неког облика малигне болести. 

Повећано оптерећење раком је последица неколико фактора, од којих су најзначајнији укупан пораст становништва и продужено очекивано трајање живота, али и промена учесталости одређених фактора ризика рака повезаних са социјалним и економским развојем.  Упркос чињеници да су превентивни програми у развијеним земљама довели су до значајног смањења стопа оболевања од неких локализација рака, као што су рак плућа  и рак грлића материце, и даље се већина неразвијених земаља суочава са проблемом у ограниченом приступу здравственој заштити и правовременој дијагностици и лечењу. Због касно постављене дијагнозе и неопходности дуготрајног лечења и неге, у овим земљама се региструје повећање апсолутног броја случајева малигних болести које имају лошију прогнозу. 

Водеће локализације рака у оболевању и у умирању у свету су рак плућа, рак дојке и рак дебелог црева. Ове три врсте рака чине заједно једну трећину новооболелих и умрлих особа од рака у свету. Рак плућа је најчешће дијагностикован рак код мушкараца и чини 14,3% свих нових случајева рака и 21,5% свих смртних случајева од рака код мушкараца. Рак дојке је најчешће дијагностикован малигни тумор код жена (чини 24,5% свих новооткривених случајева рака) и водећи узрок смрти од рака код жена (15,5%). У неразвијеним и средње развијеним земљама за око 30% случајева рака одговорне су хроничне инфекције хуманим папилома вирусом и вирусом хепатитиса.

Између 30 и 50 одсто карцинома се може спречити применом превентивних мера и елиминацијом фактора ризика. Оптерећење раком се може смањити раном дијагностиком, правовременим лечењем и адекватном негом оболелих од малигних тумора. 

Према смерницама СЗО потребно је да се здравствене службе усмере ка побољшању шансе за преживљавање људи који живе са раком, кроз програме ране дијагностике и лечења малигних болести, јер се многи случајеви рака открију прекасно, када је лечење тешко а проценат преживљавања оболелих мали. 
 

Kључне поруке из смерница СЗО за рано постављање дијагнозе су:

• Повећати свест јавности о симптомима различитих врста рака и охрабрити људе да се обрате свом изабраном лекару;

• Инвестирати у јачање и опремање здравствених служби и у едукацију здравствених радника;

• Омогућити приступ безбедном и делотворном лечењу, супортивном лечењу и палијативној нези људима који живе са раком;

• Рано откривање рака у великој мери умањује финансијски ефекат ове болести и чини лечење делотворнијим и успешнијим.

 

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” са мрежом института и завода за јавно здравље спроводи промотивно-едукативне активности усмерене ка информисању становништва о препознавању раних симптома и знакова малигних болести и њиховом оснаживању да преузму одговорност за сопствено здравље и да се на време јаве лекару ради контроле здравља, ране дијагностике и правовременог лечења. Такође је важно оснажити читаву заједницу како би се смањиле неједнакости у приступу превентивним услугама, дијагностици, лечењу и нези оболелих од рака.


Линк (пдф формат):
Епидемиолошке карактеристике малигних болести у Републици Србији 

Промотивна акција у ученичким домовима поводом обележавања Европске недеље превенције рака грлића материце

29. јaнуар 2024.

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” у сарадњи са студентима из Kомитета за међународну сарадњу студената медицине Србије (“IFMSA – Serbia”), а уз подршку Популационог фонда Уједињених нација (UNFPA), реализовао је едукативно-промотивне активности у ученичким домовима поводом обележавања Европске недеље борбе против рака грлића материце, која се ове године обележава од 22. до 28. јануара.


 У ученичким домовима „Јелица Миловановић” и РЈ „Стеван Чоловић” стручњаци Института за јавно здравље Србије и студенти Медицинског факултета разговарали су са ученицима о значају ХПВ вакцинације, учесталости и последицама инфекције хуманим папилома вирусом, превенцији и раном откривању болести и делили здравствено - промотивни материјал. Указано је на значај овог великог јавноздравственог изазова, а у складу са овогодишњим слоганом „ЗАЈЕДНО против рака грлића материце!”. Планиране активности реализоване су и у ученичким домовима „Патријарх Павле”, РЈ „Петар Драпшин”, „Милутин Миланковић”, РЈ „Карађорђе”, РЈ „Алекса Дејовић” и РЈ „Змај”.
 

Едукација волонтера – студента из Kомитета за међународну сарадњу студената медицине Србије поводом обележавања Европске недеље превенције рака грлића материце

25. јaнуар 2024.

Предавање преко зум платформе реализовано је у уторак, 23.1.2024. године, у Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”. Предавању су присуствовали волонтери – студенти из Kомитета за међународну сарадњу студената медицине Србије. Стручњаци Института „Батут”, проф. др Верица Јовановић, специјалиста социјалне медицине,  прим. др sc. med. Kатарина Боричић, специјалиста социјалне медицине и др Снежана Живковић Перишић, специјалиста епидемиологије, говориле су о епидемиолошким карактеристикама, као и примарној и секундарној превенцији рака грлића материце.
 

Доступна дигитална платформа о броју вакцинисане деце против ХПВ

24. јaнуар 2024.

У Европској недељи превенције рака грлића материце на конференцији за новинаре у организацији Удружења „Проговори” најављено је да ће на сајту Министарства здравља бити доступне информације о броју вакцинисаних девојчица и дечака против хуманог папилома вируса, уз поруку да је потребно додатно радити на подизању свести о значају вакцине.

Државни секретар у Министарству здравља др Горан Макунчевић рекао је да ће у наредном периоду бити обухваћени сви домови здравља и да ће Министарство на дневном,  недељном и месечном нивоу имати приказ стања примљених ХПВ вакцина, број вакцинисане деце по полу, узрасту и броју примљених доза. Захваљујући оваквој дигиталној мапи Србија је постала прва земља у региону која ће имати овакав вид праћења имунизације, што ће се повољно одразити на позицију Србије у оквиру ХПВ атласа, документу који припрема Европски парламентарни форум.

Директорка Института за јавно здравље Србије проф. др Верица Јовановић навела је да је од  јуна прошле године доступна деветовалентна вакцина Гардасил и да је до сада у оквиру препоручене вакцинације вакцинисано нешто мање од 32.000 деце, од чега је 77% девојчица. Од јануара ове године према Програму имунизације, у оквиру систематског прегледа у завршном разреду основне школе може се примити ХПВ вакцина.

Према речима директорке РФЗО проф. др Сање Радојевић Шкодрић од јуна ове године женама узраста од 35 до 69 година о трошку државе ће бити омогућена ХПВ типизација у домовима здравља и институтима за јавно здравље. Представница Удружења „Проговори” Невена Илић, која је пре три године оболела од рака грлића материце, навела је важност редовног одласка на гинеколошке прегледе.
 

Примарна и секундарна превенција важне у борби против рака грлића материце

23. јaнуар 2024.

Поводом почетка обележавања Европске недеље превенције рака грлића материце у Институту за јавно здравље Србије одржана је конференција за новинаре са које су учесници поручили да су редовни прегледи кључни у раном откривању болести и успешном исходу лечења.
 


Проф. др Верица Јовановић, директор Института, навела је да у Србији сваког дана три жене оболе од рака грлића материце док једна жена изгуби живот и нагласила да су примарна и секундарна превенција важне у борби против рака грлића материце.

„Право на превентивни преглед има свака жена једном годишње. Интензивираћемо позиве за организовани скрининг рака грлића материце. Радићемо на укључивању што већег броја општина на територији Србије и обезбедити начин да се дође на превентивни преглед без чекања”, рекла је проф. др Јовановић и истакла да је обавеза и Канцеларије за скрининг Института за јавно здравље Србије, Републичког фонда за здравствено осигурање и Министарства здравља да се организација пружања здравствене заштите у области скрининга модификује и да се што више приближи женама које треба да обаве превентивни преглед.  Јовановић је посебно истакла значај HPV вакцинације као вида примарне превенције и навела да је од јуна 2022. године до данас вакцинацијом против HPV вируса вакцинисано 31.309 деце, од чега 77% девојчица. „Задатак свих нас је да поред примарне превенције која подразумева HPV вакцинацију промовишемо и приближимо значај ове вакцинације родитељима. Да знамо да се као препоручена вакцинација за време систематских прегледа када се и прима вакцина против дифтерије и тетануса која је део Календара обавезне имунизације, у завршном разреду основних школа, може примити управо и HPV вакцина”, закључила је проф. др Јовановић.
 


На конференцији за медије говори су и др Славица Јефтић, Сектор за јавно здравље Министарства здравља, Весна Вуковић Којовић, заменик директора Сектора за лекове и фармакоекономију Републичког фонда за здравствено осигурање, Борка Јеремић, шеф Канцеларије Популационог фонда УН у Србији, Горица Ђокић, Удружење за борбу против рака јајника и грлића материце „Проговори” и др Јелена Митровић, начелник Службе за здравствену заштиту деце Дом здравља „Др Симо МИлошевић“.
 

Заједно против рака грлића материце

22. јaнуар 2024.


Европска недеља превенције рака грлића материце обележава се ове године од 22. до 28. јануара  у циљу унапређења ставова и информисања о раку грлића материце и о начинима превенције. Основна порука је да је рак грлића материце малигна болест која се може спречити.

Рак грлића материце је препознат као озбиљан јавноздравствени изазов у Србији. У периоду од 2007. до 2021. године број оболелих жена од рака грлића материце у Србији се није  битније променио и у структури оболевања од свих малигних тумора код жена налази се на четвртом месту. Упркос чињеници да свака жена старија од 15 година једанпут годишње може да обави превентивни гинеколошки преглед, у 2022. години у Србији је само 7 од 100 жена искористило ово право. У истом временском периоду број умрлих жена смањио се 18,9% односно готово за петину, што ову малигну локализацију сврстава као пету најчешћу врсту рака од које умиру жене у Србији. Разлози могу бити у информисаности жена, правовременим одласцима на преглед и чињеници да ако се рак открије на време може се применити адекватна терапија.

Светска здравствена  организације  као приоритет препоручује свеобухватни приступ овој болести: скрининг односно рано откривање и лечење свих форми премалигних и малигних промена, вакцинацију против хуманог папилома вируса (HPV) и палијативно збрињавање жена које болују од ове болести у смислу активне бриге која подразумева контролу симптома, психолошку и социјалну подршку.

„Заједно против рака грлића материце” је слоган 18. Европске недеље и изабран је у намери да подстакне на размишљање о репродуктивном здрављу и коришћењу мера примарне превенције (вакцинација против HPV) и секундарне превенције (рано откривање рака грлића материце). 

Примарна превенција обољења изазваних хуманим папилома вирусима (HPV) обухвата имунизацију у циљу смањења броја оболелих од HPV инфекција. HPV вакцина спречава инфекцију најчешћим онкогеним типовима ових вируса који циркулишу у популацији. У преко (90%) случајева HPV вакцина спречава настанак рака грлића материце, а истраживања показују и високу ефикасност (преко 90%) у заштити од добијања гениталних брадавица, као и других карцинома (карцином усне дупље и ждрела и карцином завршног дела дебелог црева).

Република Србија се убраја међу 140 земаља света у којима је уведена вакцинација против HPV. Препоручена вакцинација у Србији спроводи се од јуна 2022. године о трошку државе, у домовима здравља за популацију деце оба пола, узраста од навршених 9 до навршених 19 година (пре првих сексуалних односа). То је имунизација коју препоручује изабрани лекар у дому здравља, најчешће педијатар. Од јуна 2022. године до данас вакцинисано је 31.309 деце, од чега 77% девојчица.

Секундарна превенција је рано откривање рака грлића материце коришћењем једноставног и неинвазивног Папаниколау теста (ПАП тест), а ради утврђивања премалигних или малигних промена у ћелијама грлића материце. Организовани  скрининг подразумева гинеколошки преглед на сваке три године по позиву лекара за жене узраста од 25. до 64. године применом ПАП теста.

Поред ПАП теста, у раном откривању рака грлића материце може се користити HPV тест којим се утврђује да ли постоји HPV вирус, применом осетљиве PCR технике. Уколико се тестом утврди присуство HPV вируса, може се урадити генотипизација којом се открива генотип вируса. Ове врсте тестова у нашој земљи се раде код жена на упут изабраног гинеколога.

На основу процењених стопа оболевања и умирања од рака грлића материце, Европског информационог система (ECIS), Србија се и даље налази у групи земаља са високим стопама оболевања и умирања у Европи. Према подацима Регистра за рак Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, у просеку се у Србији сваке године региструје 1100 новооболелих жена, а живот изгуби 447 жена. Последњи подаци говоре да се карцином грлића чешће јавља у узрасту од 35. године, али највише узрасно-специфичне стопе оболевања су од 55. до 59. године. У случају умирања регистроване стопе морталитета пропорционално расту почев од 45. године и највише су од 65 до 69 и више година.

Рак грлића материце и даље представља јавноздравствени проблем како на глобалном нивоу тако и у региону Источне Европе и централне Азије којем припада наша земља. Зато УНФПА континуирано од 2014 године пружа подршку земљама у региону да ојачају програме превенције и контроле ове болести. У току 2021 године, Регионална канцеларија УНФПА је покренула Регионалну алијансу за превенцију рака грлиćа материце у региону Источне Европе и централне Азије,  као - платформу за размену искуства и знања,  и - координациони механизам за унапређење сарадње и стручног приступа у три кључне области превенције.

Популациони фонд Уједињених нација у Србији, у сарадњи са партнерима, Институтом за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Министарством здравља, професионалним удружењима, експертима, као и организацијама цивилног друштва промовише стални дијалног између кључних актера и подржава програме и механизме који доприносе томе да се унапреди разумевање  значаја  превенције ове озбиљне болести, која најчешће погађа жене између 35 и 45 година.

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, Канцеларија за скриниг рака у сарадњи са Комитетом за међународну сарадњу студената медицине Србије обележиће Европску недељу превенције рака грлића материце организовањем различитих едукативно-промотивних активности у домовима ученика средњих школа.

У знак подршке током Европске недеље превенције рака грлића материце, а са циљем подизања свести о превентивним прегледима, тиркизно-зеленом бојом која је заштитни знак кампање биће осветљен Авалски торањ.
 

Епидемилошки подаци 2021.
 

Институту за јавно здравље Србије додељена плакета „ВеличанствеНЕ ХПВ”

21. новембар 2023.


 

Поводом Светског дана елиминације рака грлића материце Удружење за борбу против рака грлића материце и јајника „Проговори” доделило је плакете „ВеличанствеНЕ ХПВ”   институцијама које су највише допринеле у подизању свести опште и стручне јавности о тој болести, као и обухвату имунизације против ХПВ у Србији. Наша земља је од јуна 2022. године обезбедила вакцину против ХПВ о трошку РФЗО и започела препоручену имунизацију деце узраста од 9 до 19 година оба пола.

Проф. др Верица Јовановић, директорка Института за јавно здравље Србије, приликом уручења плакете указала је на важност заједничког рада у заштити здравља становништва и да нас досадашње активности обавезују да у наредном период радимо још више и боље.

“Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, мрежа института и завода за јавно здравље свакодневно активно раде на промовисању ове значајне вакцинације. У предстојећој календарској години крећемо са редовном препорученом вакцинацијом деце узраста седмих разреда”, рекла је проф. др Верица Јовановић.

На свечаности у Деканату Медицинског факултета плакете „ВеличанствеНЕ ХПВ”  додељене су Министарству здравља и Министарству просвете, Републичком фонду за здравствено осигурање (РФЗО), Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, Институту за јавно здравље Војводине, Заводу за јавно здравље Шабац, Фармацеутској комори, домовима здравља и другима. 
 


 


 


 


 


 

 

XVIII Међународни конгрес удружења гинеколога и опстетичара Србије, Црне Горе и Републике Српске

23. октобар 2023.

Од 19. октобра до 21. октобра 2023. године у хотелу Crowne Plаzа у Београду одржао се XVIII  Међународни конгрес удружења гинеколога и опстетичара Србије, Црне Горе и Републике Српске, током кога се одржао и Други интернационални симпозијум Удружења за очување фертилитета и онкофертилитета у Репблици Србији.

Проф. др Верица Јовановић, директорка Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, говорила је првог дана конгреса о значају ХПВ вакцинације, као и о скринингу карцинома грлића материце у Републици Србији.

Први дан конгреса, 19. октобар, уједно представља и јубиларних 100 година од оснивања Клинике за гинекологију и акушерство Универзитетског клиничког центра Србије, поводом које је организована Свечана академија у Народном позоришту у Београду.
 

Чланови Одбора за здравље и породицу одржали су 6. октобра 2023. године седницу на којој су се информисали о ХПВ имунизацији – приказ налаза „ХПВ Атлас“, од стране Европског парламентарног форума за сексуална и репродуктивна права

06. октобар 2023.

Шеста седница Одбора за здравље и породицу - Чланови Одбора за здравље и породицу одржали су 6. октобра 2023. године седницу на којој су се информисали о ХПВ имунизацији – приказ налаза „ХПВ Атлас“, од стране Европског парламентарног форума за сексуална и репродуктивна права.

ХПВ АТЛАС (у пдф формату)

Председник Одбора доц. др прим. Дарко Лакетић је истакао да је Одбор препознао значај проактивног и заједничког деловања свих релевантних чинилаца на раном откривању ХПВ вируса, као и превенцији инфекције проузрокованих типовима хуманих папилома вируса.

Седници су, поред чланова Одбора, присуствовали и министарка здравља проф. др Даница Грујичић, државна секретарка у Министарству за бригу о породици и демографију Стана Божовић, државна секретарка у Министарству просвете проф. др Маријана Дукић Мијатовић, директорка Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“ проф. др Верица Јовановић и в.д. директорка РФЗО проф. др Сања Радојевић Шкодрић, као и представници Европског парламентарног форума за сексуална и репродуктивна права.

Представница Европског парламентарног форума Марин Давидасвили представила је присутнима налазе „ХПВ Атлас“, који представља атлас политика превенције и информисања јавности у европским државама и који показује достигнућа на националном нивоу. Оценила је да је Србија направила велики искорак у информисању јавности о значају превенције и раном откривању рака грлића материце, као и у промоцији родно неутралне имунизације.

Министарка здравља проф. др Даница Грујичић навела је предузете активности Министарства у претходних годину дана, указујући да је дефинисано спровођење препоручене имунизације против хуманих папилома вируса, која треба да се спроводи од девете године живота, првенствено код деце седмих разреда основне школе, па до 19. године. Грујичић је истакла и да је вакцина у домовима здравља доступна од јуна месеца 2022. године и да је од тог периода апликовано преко 54600 доза.

О значају промоције вакцинације код студентске популације говорила је државна секретарка у Министарству просвете проф. др Маријана Дукић Мијатовић и заједно са државном секретарком у Министарству за бригу о породици и демографију Станом Божовић нагласила је значај превенције и мултисекторског приступа у сузбијању инфекција проузрокованих типовима хуманих папилома вируса.

Након седнице, народни посланици присуствовали су промоцији „ХПВ Атласа“, намењеној широј јавности и медијима.

Седници је председавао председник Одбора прим. доц. др Дарко Лакетић, а присуствовали су чланови и заменици чланова Одбора: Јана Матеовић, др Нада Мацура, Биљана Илић Стошић, мр Светлана Милијић, Срђан Симић, др Марко Богдановић, проф. др Мирка Лукић Шаркановић, Марија Војиновић, Марија Јевђић, др Муамер Бачевац, Радмила Васић, Селма Кучевић, др Зоран Зечевић, и Марија Тодоровић, као и народна посланица доц. др Биљана Ђорђевић, која није чланица Одбора.
 

 

ХПВ Атлас – рак грлића материце може да се спречи

06. октобар 2023.

(Видео прилог РТС-а)
 

Публикацију „ХПВ атлас“, која је презентована 6. октобра 2023. године у Народној Скупштини Републике Србије, објављује Европски парламентарни форум, мрежа посланика широм Европе, са седиштем у Бриселу. 
 


Србија се, први пут, нашла у публикацији "ХПВ атлас" који објављује Европски парламентарни форум. ХПВ атлас - представља упоредни преглед активности 47 европских држава на пољу превенција болести које изазивају хумани папилома вируси. По тим параметрима, Србија се нашла на 29 месту, уз, Литванију, Кипар, Грчку, Шпанију. Публикација је представљена у Скупштини Србије.
 

ХПВ АТЛАС (у пдф формату)
 

Када је реч о Србији, у „ХПВ атласу“ истакнуто је да је вакцина против ХПВ препоручена и финансирана од стране државе како за девојчице, тако и за дечаке, док је у многим лошије рангираним земљама вакцина искључиво намењена само девојчицама. 

"Рак грлића материце може да се спречи". Ниједна једина жена не би требало да умре од ове болести сада када имамо све што је неопходно да елиминишемо болест изазвану хуманим папилома вирусима. На било ком језику - порука је јединствена. У нашој земљи, годишње оболи више од 1300 жена, а рак грлића материце однесе дневно два живота. А не мора да буде тако.

Данска, Шведска и Финска су водеће земље у спровођењу превенције хуманих папилома вируса, док Азербејџан и Босна и Херцеговина имају најлошије резултате. Србија има препоручену вакцину, коју финансира држава и за дечаке и за девојчице, што је похвално. Организовани скрининг на рак грлића материце би требало побољшати“, истакао је Леонидас Галеридис, Европски парламентарни форум.

Најалармантнији податак је да сада прве симптоме рака грлића материце најчешће добијају жене у доби од 32. до 35. године живота, што је директна последица широко распрострањеног ХП вируса, у односу на период од пре неколико деценија када је овај тип карцинома био учесталији код жена у каснијој животној доби.

Вакцина против хуманих папилома вируса о трошку државе уведена је прошле године и даје се у две, односно три дозе.

„Током претходних 15 месеци дато је укупно 54690 доза вакцине против ХПВ. Прву дозу вакцине примило је 27415 деце узраста од 9 до 19 година од којих је 78 одсто било женског, а 22 одсто мушког пола. Због тога молим родитеље дечака да их вакцинишу, одговорно тврдим да вакцина не утиче на смањење плодности, односно не изазива стерилитет. Узраста од 9 до 14 година прву дозу вакцине примило је 14823 деце од којих је 57 одсто потпуно вакцинисано другом дозом. У узрастној групи од 15 до 19 година, прву дозу вакцине је примило 12592 детета од којих је скоро 60 одсто потпуно вакцинисано са три дозе вакцине. Највећи број деце у односу на планирану популацију вакцинисано је на територији Чачка, Београда и Новог Сада“, рекла је проф.др Даница Грујичић,министарка здравља.

„Један од доказа да смо фокус померили ка превенцији јесте увођење ХП вакцине од јуна прошле године о трошку државе, за све дечаке и девојчице узраста од 9 до 19 година. За разлику од неких држава које су увеле само за девојчице, ми смо одлучили супротно. Увезли смо најбољу, деветовалентну вакцину, која је од стране СЗО (Светске здравствене организације) проглашена као безбедна и ефикасна вакцина. Захваљујући ХПВ атласу и подацима које нам он пружа, омогућено нам је да поредимо податке са другим земљама, и да на примерима добре праксе видимо шта све можемо да унапредимо како бисмо ову ни мало лаку инфекцију ставили под контролом“, рекла је проф.др Сања Радојевић Шкодрић, директорка Републичког фонда за здравствено осигурање.

Хумани папилома вируси одговорни су и за друге, малигне и бенигне болести.

„Проф. Марковић има сјајну изреку каже да не спашава живот вакцина већ вакцинација, као да имамо ферари, али нам стоји у гаражи. Кључ је у нашим рукама и да пун гас дамо против ХПВ имунизације“, истакла је Горица Ђокић, Удружење за борбу против рака јајника и грлића материце "Проговори".

"Истраживања показују да велики број младих нема знања о репродуктивном здрављу уопште, контрацепцији, полно преносивим болестима, о превенцији најмасовнијих обољења у које спадају и малигне болести“, рекла је проф.др Славица Ђукић Дејановић, министарка просвете.

Србија је сада у ХПВ Атласу, и Србија као потписник и Декларације Светске здравствене организације 90- 70- 90, обавезала се на неке циљеве до 2030. године.

„То значи да 90 одсто циљне популације треба да буде вакцинисано, да 70 одсто треба да буде потврднуто скринингу било Папаниколау тесту или ХПВ типизацији, и да 90 одсто свих који су инфицирани иду на хитно третирање“, рекла је проф. др Верица Јовановић, директорка Института за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут".

Вакцине против хуманих папилома вируса доступне су у свим домовима здравља. А у борби против малигних болести, овог викенда у београдским домовима здравља, а наредног и у читавој Србији, биће организовани ултразвучни прегледи дојки, и ПСА тестирање за рано откривање рака простате.  

У Србији апликовано више од 52000 доза вакцине против ХПВ вируса

14. септембар 2023.

Према подацима Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” за годину дана од када је почела вакцинација против хуманог папилома вируса (ХПВ) о трошку државе апликовано је више од 52000 доза ХПВ вакцине, саопштено је на конференцији „Годину дана ХПВ имунизације у Србији”.

„ХПВ вакцинација је од изузетног јавноздраственог значаја, посебно за младу популацију и са аспекта превенције малигних обољења у одраслом животном добу”, нагласила је прим. др sc. med. Милена Каназир, епидемиолог Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” на отварању скупа, нагласивши да уз вакцину имамо могућност да на најприроднији начин преверирамо болести и поремећаје здравља са озбиљном прогнозом. „Ове чињенице су сигурно најјачи аргумент и за популацију и за стручну  јавност који треба да помогне да се обухват имунизацијом ХПВ вакцином приближи препорученим стандардима. То је истовремено изазов за све нас који се бавимо превенцијом, јер као што је много пута раније показано резултати долазе полако али сигурно”, рекла је др Каназир, додајући да ће Инстутут за јавно здравље Србије учинити све да пружи стручну и методолошку помоћ да програм имунизације ХПВ вакцином  успешно заживи и убрзо резултује очекиваним исходима.


 

Директорка Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) проф. др Сања Радојевић Шкодрић навела је да су вакцине против ХПВ вируса, које су доступне у Србији од јуна 2022. године, једна од најважнијих ствари које су се догодиле у здравственом систему наше земље, јер је реч о првој препорученој вакцини која је уведена о трошку државе, али је истакла да мора да се ради на подизању свести о значају вакцинације. „Не можемо да кажемо да смо задовољни оваквим опсегом имунизације и мислим да треба да наставимо да интензивирамо имунизацију и да она буде уједначенија по целој Србији. Када се погледају подаци, само већи градови имају адекватну имунизацију, док су у осталим крајевима лошији резултати”, рекла је др Радојевић Шкодрић.

Министарка просвете проф. др Славица Ђукић Дејановић указала је на то да је рак грлића материце један од веома озбиљних јавноздравствених проблема и подсетила да се у Србији сваке године открије више од 1000 новооболелих особа. Министарска просвете истакла је и значај боље информисаности и рушења предрасуда које родитељи или адолесценти имају у погледу вакцинације против ХПВ вируса. „Од самог почетка националне јавноздравствене кампање Министарство просвете и школе дају свој допринос и подршку промотивним и информативним активностима и дијалогу између различитих актера да би се разумело због чега је ХПВ вакцинација важна. Ове активности постају део наших настојања да код деце подстичемо здраве животне стилове и промовишемо здравствену писменост”, нагласила је министарка.

Државни секретар у Министарству здравља др Мирсад Ђерлек навео је да се против одређених болести можемо успешно борити имунизацијом, односно превенцијом и да је наша земља на том пољу направила велики помак. „Надам се да ћемо следеће године моћи да се похвалимо бољим резултатима, али не треба да будемо незадовољни, јер смо за првих годину дана направили велики искорак и почели озбиљно да се бавимо превенцијом рака грлића материце”, нагласио је др Ђерлек.
 

Сваки дан је важан у борби против рака јајника

11. мај 2023.

Поводом обележавања Светског дана борбе против рака јајника, најсмртоноснијег гинеколошког малигног карцинома, Удружење пацијената оболелих од рака јајника и грлића материце „Проговори” на конференцији за новинаре упутило је позив свим женама да редовно одлазе на гинеколошке прегледе и буду информисане о значају откривања болести, препознавање симптома, правовремене дијагностике и оптималног лечења.

Према проценама Међународне агенције за истраживање рака жене у Србији се налазе у високом ризику оболевања и умирања од ове малигне локализације.

„Свакога дана у Србији од ове болести, нажалост, премине једна жена, а две жене оболе“, рекла је проф. др Верица Јовановић, директор Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” и подсетила на значај редовног годишњег гинеколошког прегледа. Проф. др Јовановић поздравила је сарадњу Удружења са мрежом института и завода за јавно здравље и истакла неопходност даљих превентивних активности.

Према последњим подацима Института за јавно здравље Србије у Републици Србији, 2020. године регистровано је 750 новооболелих и 361 умрла жена од рака јајника. Стопа оболевања од рака јајника код жена у Републици Србији износила је 11,6 на 100.000, а стопа умирања 4,4 на 100.000 жена. Постоји неколико фактора ризика који могу утицати на развој карцинома јајника. Неки од њих су године, број трудноћа, лична историја рака дојке, јајника, дебелог црева или ректума, дугорочна употреба терапије замене хормона, гојазност, као и генетска предиспозиција.

Удружење пацијената „Проговори” ове године обележава и десетогодишњицу постојања и борбе против овог опаког карцинома.

„Десет година је како смо проговориле и како подижемо свест о раку јајника, едукујемо, сарађујемо са здравственим властима, са циљем да се идеја о раном откривању симптома болести и правовременом лечењу што више прошири. Удружење је основано са циљем да што брже и што конкретније помогне пацијенткињама које болују од ове тешке болести. Данас нам је заједништво потребно више него икада, и зато тражимо подршку да решимо доступност хормонске терапије за жене са одређеним врстама рака јајника и раком ендометријума, на листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања“, рекла је Горица Ђокић из Удружења пацијената оболелих од рака јајника и грилића материце „Проговори“.
 

Кампања "Заједно против рака грлића материце - HPV НЕ" представљена је у кикиндском Дому здравља

25. април 2023.

Национална кампања за почетак спровођења програма ХПВ имунизације у Србији "Заједно против рака грлића материце - HPV НЕ" представљена је у кикиндском Дому здравља у присуству представника Министарства здравља, представника Института за јавно здравље Србије  РФЗО-а, Удружења "Родитељ",  директора школа и званичника локалне самоуправе.  Државни секретар у Министарству здравља, проф. др Ференц Вицко, указано је на значај имунизације младих против HPV - a.

- Имамо проблем који превазилази ову кампању, а то је да је HPV вирус присутан у целој нацији. Не можемо рачунати на то да ће нас вирус избећи, јер је у сексуално активном делу становништва стопроцентно присутан. Чак 95 одсто људи се спонтано излечи у року од неколико месеци до две године. Међутим, не знамо код којих људи и из којих разлога, а то је неких пет посто, та инфекција пређе у хронично обољење и као таква може узроковати две велике групе болести: једна су малигне болести, а друга су вирусне брадавице. ХПВ имунизација је превенција против рака грлића материце, али и од других малигнитета који захватају језик, ждрело, кожу и слузокожу, полне брадавице. На њих нису имуни ни мушкарци, ни жене. Због тога је важна вакцинација и дечака и девојчица. Важно је напоменути да мушкарци нису преносиоци, јер оболевају исто као и жене од малигних болести и кондилома - нагласио је др Вицко. На територији Севернобанатског управног округа дистрибуирано је око 1.060 доза, а утрошено око 800 вакцина. У том региону од рака грлића материце годишње оболи двадесетак жена.  Дозе вакцина варирају зависно од старосне доби. - Потпуно је вакцинисано око 200 деце и младих од 9 до 19 година. Они од 9 до 14 година примају две дозе, а старији, од 15 до 19, три дозе. Још 300 деце и младих чека другу или трећу дозу - рекла је др Татјана Пецарски из кикиндског ЗЗЈЗ. У западним земљама се скоро и не говори о раку грлића материце. - Док се у западним земљама о раку грлића материце више ни не говори, у Србији жене и даље умиру од ове малигне болести – истакла је представница Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", прим. др Катарина Боричић и додала. -Од рака грлића материце у Србији годишње оболи 1.100 жена, а премине њих 450. У Европи смо на петомместу по оболевању, а на другом по смртности. Ова вакцина је препоручена и бесплатна - нагласила је др Боричић.  У Србији је до сада дато 36.300 доза вакцине против ХПВ , а од тог броја је 21.300 првих. Примило их је и 4.300 дечака, рекла је Гордана Племић, директорка Удружења "Родитељ". Према процени Светске здравствене организације, до 2030. године 90 одсто становништва требало би да има приступ вакцинама , а у наредној деценији рак грлића материце могао би бити искорењен, заједно са другим малигнитетима које узрокује HPV вирус.

 

У Краљеву представљени досадашњи резултати националног програма HPV имунизације

28. фебруар 2023.

После Београда, Чачка, Новог Сада, Шапца, и Крагујевца, у Краљеву је одржана трибина о значају вакцинације HPV вакцином, као превенцији рака грлића материце и других обољења које изазива HPV вирус.

Од јуна прошле године, HPV вакцина намењена деци од 9 до 19 година о трошку државе, доступна je у свим домовима здравља у Србији. До сада је HPV вакцину примило 17.500 деце, од тога 14.000 девојчица и 3500 дечака, а како кампања под слоганом „Заједно против рака грлића материце – HPV НЕ одмиче”, у сваком новом граду све је већи број заинтересованих родитеља и деце.

„По броју вакцинисаних дечака и девојчица, сврстали смо се међу 140 земаља које спроводе програм имунизације”, рекла је др sc. med. Катарина Боричић из Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”. „Треба радити на едукацији родитеља, јер сматрамо да обухват деце треба да буде већи. Треба информисати и упутити родитеље да се јаве изабраном педијатру и потраже информације о HPV вакцини. Ми смо се прикључили свим активностима почев од јуна 2022. године, интензивирајући здравствено-промотивне активности. До сада је едуковано око 1000 здравствених радника широм земље, а план нам је да наставимо са том праксом. Апелујем на све колеге да информишу родитеље да вакцина постоји, да је препоруче и обавесте их да је доступна у свим домовима здравља како би благовремено вакцинисали своју децу. Изазов је и едукација родитеља и то нам је приоритет у наредном периоду”, нагласила је др sc. med. Катарина Боричић истичићу да је ова вакцина проглашена најбезбеднијом.

На трибини је оцењено да се зајединичким трудом здравства и просвете могу постићи добри резултати. Наведено је да је у Дому здравља Краљево до сада дато 487 доза вакцине. У последњих неколико недеља бележи се пораст вакцинисане деце и то, пре свега, захваљујући просветним радницима који едукују родитеље. Школска управа Краљево, у сарадњи са Домом здравља, спроводиће едукативне активности у школама на територији Краљева. У свим домовима здравља доступна је довољна количина HPV вакцина за децу од 9 до 19 година, а преостаје рад на томе да сваки родитељ добије неопходне информације о значају имунизације против обољења изазваних хуманим папилома вирусимa, оцењено је на трибини у Краљеву.

О значају и предностима вакцинације против HPV вируса, деца и родитељи могу се информисати на сајту: https://hpvinfo.rs/
 

Обележена Европска недеља превенције рака грлића материце

01. фебруар 2023.

U оrgаnizаciјi Institutа zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut” u sаrаdnji sа studеntimа iz Kоmitеtа zа mеđunаrоdnu sаrаdnju studеnаtа mеdicinе Srbiје, u pеriоdu оd 24. dо 29. јаnuаrа, brојnim акtivnоstimа оbеlеžеnа је Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе. Акtivnоsti su sprоvеdеnе u studеntsкim dоmоvimа „4. аpril”, „Studеntsкi grаd”, „Кrаlj Аlекsаndаr I” i „Каrаburmа” u Bеоgrаdu.Sаrаdnjа Institutа zа јаvnо zdrаvljе Srbiје i Kоmitеtа zа mеđunаrоdnu sаrаdnju studеnаtа mеdicinе Srbiје u оbеlеžаvаnju Еvrоpsке nеdеljе bоrbе prоtiv rака grlićа mаtеricе u studеntsкim dоmоvimа u Bеоgrаdu

U cilju pоdizаnjа svеsti о učеstаlоsti i pоslеdicаmа infекciје humаnim pаpilоmа virusоm, као i znаčајu prеglеdа zа rаnо оtкrivаnjе rака grlićа mаtеricе, оdržаnе su акciје zа zdrаvljе u studеnsкim dоmоvimа „4. аpril”, „Studеnsкi grаd”, „Krаlj Аlекsаndаr I” i „Kаrаburmа” u Bеоgrаdu. Stručnjаci Institutа zа јаvnо zdrаvljе Srbiје u sаrаdnji sа Kоmitеtоm zа mеđunаrоdnu sаrаdnju studеnаtа mеdicinе Srbiје rаzgоvаrаli su sа studеntimа о znаčајu rеdоvnih prеglеdа, rаnоg оtкrivаnjа rака grlićа mаtеricе, HPV vакcini, dеlili zdrаvstvеnо-prоmоtivni mаtеriјаl i аnкеtirаli ih како bi sе stекао uvid u njihоvо znаnjе, stаvоvе i pоnаšаnjа u vеzi sа infекciјоm humаnim pаpilоmа virusоm.

U окviru Еvrоpsке nеdеljе оdržаnо је i оnlајn prеdаvаnjе zа vоlоntеrе - studеntе iz Kоmitеtа zа mеđunаrоdnu sаrаdnju studеnаtа mеdicinе Srbiје, које su rеаlizоvаli Cеntаr zа prоmоciјu zdrаvljа, Cеntаr zа prеvеnciјu i коntrоlu bоlеsti i Kаncеlаriја zа sкrining rака Institutа zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut”. Prеdstаvnicа Pоpulаciоnоg fоndа Uјеdinjеnih nаciја Mаriја Cvејić i lекаri Institutа „Bаtut”, dr Snеžаnа Živкоvić-Pеrišić i dr sc. med. Tаmаrа Nаumоvić gоvоrilе su о znаčајu оbеlеžаvаnjа каmpаnjе, еpidеmiоlоšкim каrакtеristiкаmа, primаrnој i sекundаrnој prеvеnciјi rака grlićа mаtеricе.

U Bеоgrаdu је u znак pоdršке Еvrоpsкој nеdеlji, оd 23. dо 25. јаnuаrа 2023. gоdinе tirкiznо-zеlеnоm bојоm, која је zаštitni znак каmpаnjе, biо оsvеtljеn Аvаlsкi tоrаnj.Отворена Регионална цитолошка лабораторија у Крагујевцу

27. јaнуар 2023.

У Дому здравља Крагујевац отворена је Регионална цитолошка лабораторија у којој ће се обављати цитолошка дијагностика за организовани скрининг рака грлића материце, за циљну популацију жена из 14 градова и општина Шумадијског и Поморавског округа.

Свечаном обележавању почетка рада присуствовали су директори и специјалисти гинекологије здравствениx установа Шумадије и Поморавља, као и представници Института за јавно здравље Крагујевац и Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”.

 „Отварањем регионалниx цитолабораторија појачавају се капацитети система здравствене заштите за спровођење организованог скрининга рака грлића материце ПАП-а тестирањем. Од почетка јануара, према препорукама Светске здравствене организације и Европске асоцијације за контролу рака, у свим земљама се посебно промовишу активности за рано откривање рака грлића материце, па тако и у Србији. Отварањем Регионалне цитолабораторије у Крагујевцу, на територији Шумадијског и Поморавског округа интензивираћемо спровођење организованог скрининга”, рекла је проф. др Верица Јовановић, директорка Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”.

„Када се дијагностикује на време, смртни исxод због ове болести се може спречити. Више од 50.000 жена из ова два округа годишње ће бити обуxваћено скринингом. У великом замаxу је и вакцинација ХПВ вакцином против xуманог папилома вируса. Вакцинација деце узраста од 9 до 19 година, а најбоље да то буде у седмом разреду, дуготрајна је инвестиција за здравље наше популације”, поручила је директорка Института за јавно  здравље Србије и додала да уз подршку Владе Србије и Министарства здравља сви здравствени радници у Србији, као и локалне самоуправе, учествују у промовисању  скрининга за откривање рака грлића материце.

Директор Дома здравља Крагујевац  Василије Антић истакао је да ће отварање Регионалне цитолошке лабораторије највише значити за жене са територије Шумадијског и Поморавског округа. Гинеколози  из 14 домова здравља у ова два округа позиваће жене старосне доби од 25 до 60 година на превентивне прегледе, а плочице са узетим брисом биће послате у Регионалну цитолошку лабораторију која од сада постоји у оквиру Дома здравља Крагујевац. Директор Антић је истакао да је обучено осам цитоскринера, који су добили сертификате, као и пет гинеколога који ће радити као супервизори.

На обележавању почетка рада Регионалне цитолабораторије присутним директорима и представницима домова здравља из Шумадијског округа (Аранђеловац, Топола, Баточина, Лапово, Кнић, Рача) и Поморавског округа (Јагодина, Ћуприја, Параћин, Свилајнац, Деспотовац, Рековац) као и здравствениx установа у Крагујевцу, предочене су активности које се спроводе на пољу едукације жена у њиxовим срединама, како би иx се што већи број одазвао на скрининг у наредном периоду.

Рак грлића материце, рак који можемо спречити

24. јaнуар 2023.

Европска недеља превенције рака грлића материце ове године обележава се од 23. до 29. јануара, под слоганом „Рак грлића материце, рак који можемо спречити”, у циљу подизања свести жена о раку грлића материце и начинима превенције. „Према подацима Регистра за рак Института за јавно здравље Србије ʽДр Милан Јовановић Батутʾ из 2020. године, на територији Србије регистровано је 1087 случајева карцинома грлића материце и 453 смртниx исxода. Најважније је истаћи да је то малигна болест која се може спречити, у 98 одсто случајева повезана је са дуготрајним присуством ХПВ вируса”, рекла је проф. др Верица Јовановић, директор Института на конференцији за новинаре организованој у Институту за јавно здравље Србије.

Проф. др Верица Јовановић је истакла важност скрининга, редовниx гинеколошкиx прегледа и вакцинације против ХПВ вируса који представљају златни стандард за превенцију рака грлића материце, као и да је једна од препоручениx стратегија и примена ХПВ  типизације за узраст од 30 до 60 година. На конференцији за новинаре говорили су  и проф. др Ференц Вицко, државни секретар Министарства здравља, проф. др Сања Радојевић Шкодрић, директор Републичког фонда за здравствено осигурање, Борка Јеремић, шеф Канцеларије Популационог фонда Уједињениx нација у Србији, проф. др Ана Банко са Института за микробиологију и имунологију Медицинског факултета Универзитета у Београду и др Јелена Митровић, начелник Службе за здравствену заштиту деце, Дом здравља „Др Симо Милошевић”.

Европска недеља превенције рака грлића материце (од 23. до 29. јануара 2023) под слоганом: „РАК ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ – РАК КОЈИ МОЖЕМО СПРЕЧИТИ”

23. јaнуар 2023.

Прва Европска недеља обележена је 2007. године, када је Савет Европе донео препоруке о започињању кампање и обележавању Европске недеље превенције рака грлића материце. Препознајући значај ове кампање, Србија активно учествује у њеном обележавању. Овом недељом преносимо поруку о значају мера превенције у циљу спречавања оболевања и умирања од рака грлића материце.

Основна порука свим женама је да је рак грлића материце малигна болест која се може спречити: „РАК ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ - РАК КОЈИ МОЖЕМО СПРЕЧИТИ”. То је слоган 17. Европске недеље превенције рака грлића материце који покреће жене да размишљају о свом репродуктивном здрављу и да користе доступне мере примарне и секундарне превенције.

Према подацима Регистра за рак Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, током 2020. године регистровано је 1087 новооболелих жена, а 453 жене су умрле од ове малигне локализације.

На основу најновијих процена Европског информационог система за 2020. годину, жене у Србији се са стопом оболевања од 26,3 на 100.000, налази на петом месту у Европи после Црне Горе, Румуније, Естоније и Литваније. Стопе умирања од рака грлића материце су високе. Морталитет од рака грлића материце је 9,1 на 100.000 жена. (Епидемиолошки подаци)

Светска здравствена организација као приоритет препоручује примену интервенција за превенцију и контролу рака грлића материце како би се постигла елиминација ове болести. То подразумева свеобухватни приступ овој болести: скрининг односно рано откривање и лечење свих форми лезија, вакцинацију против хуманог папилома вируса (ХПВ), као и палијативно збрињавање жена које болују од ове болести у смислу активне и свеобухватне бриге која подразумева контролу симптома, психолошку, социјалну и духовну подршку.

Република Србија се убраја у земље света у којима је уведена вацинација против обољења изазваних хуманим папилома вирусима (ХПВ), о трошку државе, за популацију деце, оба пола (девојчице и дечаци). Више информација о ХПВ вакцини можете пронаћи на: www.batut.org.rs/index.php?content=2383

Преглед за рано откривање рака грлића материце врши се једноставним Папаниколау тестом (ПАП тест). ПАП тест је једноставан и неинвазиван тест за жене који утврђује да ли постоје (абнормалне) промене у ћелијама грлића материце. Користи се за скрининг и рано откривање рака премалигних и малигних промена рака грлића материце. Преглед се никада не ради током менструације. Два дана пре прегледа не би требало да имате сексуални однос и да користите вагиналне таблете.

Поред ПАП теста може се урадити и ХПВ скрининг тест који са сигурношћу утврђује да ли постоји ХПВ вирус или не и то путем веома сензитивне ПЦР технике, а након тога и ХПВ тест генотипизације којим се открива генотип вируса који спада у високо или средње ризичне групе. Ове врсте тестова се раде у нашој земљи у циљу превенције настанка рака грлића материце и успостављања тачне дијагнозе (www.batut.org.rs/index.php?content=2485).

У случају да се на основу Папа теста закључи да постоје промене на ћелијама грлића материце, потребно је урадити тестирање на присуство ХПВ. Уколико је ХПВ тест негативан, мања је вероватноћа да су настале промене у вези са развојем рака грлића материце.

Поред организованог скрининга који подразумева преглед на сваке три године по позиву лекара за жене узраста од 25. до 64. године, свака жена старија од 15 година има право на редован гинеколошки преглед. Најкасније три године од првог сексуалног односа, треба изабрати свог гинеколога у дому здравља и урадити ПАП тест.

Према препорукама Америчког удружења гинеколога и акушера (www.acog.org/womens-health/faqs/cervical-cancer-screening), ПАП тест се препоручује сваке три године од 21 до 29 година. Од 30 до 65 година, жене имају три опције: Папа тест сваке три  године, Папа тест плус ХПВ тест (ко-тест) сваких пет година или само ХПВ тест сваких пет година.

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, Канцеларија за скриниг рака заједно са мрежом института / завода за јавно здравље, обележиће Европску недељу превенције рака грлића материце организовањем различитих едукативно-промотивних активности са циљем промоције значаја очувања репродуктивног здравља и могућности коришћења доступних мера превенције у циљу спречавања оболевања и умирања од рака грлића материце.

У знак подршке током Европске недеље превенције рака грлића материце, а са циљем подизања свести о превентивним прегледима, тиркизно-зеленом бојом која је заштитни знак кампање биће осветљен Авалски торањ.

Потписана Декларација против рака грлића материце

13. јaнуар 2023.

У сусрет Европској недељи превенције рака грлића материце, у Београду је потписана Декларација против рака грлића материце. Декларацију су потписале проф. др Даница Грујичић министарка здравља, проф. др Верица Јовановић директорка Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, проф. др Сања Радојевић Шкодрић директорка Републичког фонда здравственог осигурања, Горица Ђокић из удружења за борбу против рака „Проговори” и др Мима Фазлагић из Удружења жена „Наша Аска”. Овом Декларацијом подржана је инцијатива коју је покренула Национална алијанса „Величанствене” за подизање свести жена о раку грлића материце и начинима примарне и секундарне превенције.

Говорећи о значају ХПВ имунизације, проф. др Верица Јовановић је навела да је до сада дато око 21.500 доза вакцина против ХПВ инфекције. Највећи број датих првих доза је на територији града Београда (5438), Јужнобачког (1684), Нишавског (961), Мачванског (803) и Јужнобанатског округа (769). Проф. др Јовановић је истакла да је рак грлића материце малигна болест која се може спречити пре свега редовним гинеколошким прегледом, примањем вакцине против ХПВ и скрининг прегледом.

Кампања „Заједно против рака грлића материце – ХПВ НЕ” почела и у Чачку

29. септембар 2022.

Поруке кампање „Заједно против рака грлића материце - ХПВ НЕ”, која је покренута са циљем да се подигне свест о значају имунизације деце против обољења изазваних хуманим папилома вирусом (ХПВ), могле су се чути на конференцији за медије, одржаној у „Стартап  центру” у Чачку, на којој су учествовали лекари, представници Министарства здравља и Министарства просвете, као и других државних и локалних институција. 

И овом приликом могле су се чути поруке да је вакцина против ХПВ вируса  ефикасна, сигурна и поуздана, јер у преко 90% случајева штити од добијања рака грлића матрице, посебно ако се зна да је ова болест све учесталија код женске популације. Захваљујући вакцини у неким развијеним земљама готово да је искорењен рак грлића материце. Хумани папилома вирус (ХПВ) је најчешћи узрочник не само овог обољења, а према многим показатељима најефикаснија метода борбе против њега је имунизација.

„Кампања ՙЗаједно против рака грлића материце - ХПВ НЕ՚, поред здравствено-медицинског, има и едукативни карактер јер је важно информисати родитеље и децу о значају превенције, не само од овог облика карцинома”, истакао је државни секретар Министарства здравља проф. др Предраг Саздановић. Да је едукација становништа важна, посебно у срединама које су недовољно информисане о важности превенције и вакцинације, нагласила је директорка Републичког фонда за здравствено осигурање др Сања Радивојевић-Шкодрић.

„На добром смо путу да уз вакцинацију младих људи и поменути скрининг на рак грлића матрице код старије популације, више не говоримо о  застрашујућим бројкама оболевања од ове опаке болести” рекла је прим. др Катарина Боричић из Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”. Докторка Дубравка Ружић, педијатар из Дома здравља у Чачку нагласила је да је све више заинтересованих родитеља и њихове деце и истакла да се очекује још већи одзив у наредном периоду, јер су почели са организацијом систематских прегледа на којима се дају информације и препоруке за вакцинацију деце узраста од 12 до 19 година.  

„Поред образовних, активности школске управе у Чачку биће усмерене ка правилном информисању и едукацији ученика и родитеља о имунизацији деце школског узраста вакцином против ХПВ вируса, посебно имајући и виду чињеницу да 2/3 популације долази у контакт са вирусом, и осталим полно преносивим болестима”, рекла је Данијела Ковачевић Микић. 

Министарство просвете дало је  пуну подршку кампањи „Заједно против рака грлића материце - ХПВ НЕ”, коју спроводе удружење „Родитељ”, Министарство здравља и Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”.

Обележена Европска недеља превенције рака грлића материце од 17. до 23. јануара

26. јaнуар 2022.


Осветљени објекти у Београду подсећали жене на значај редовних гинеколошких прегледа
 
Током Европске недеље превенције рака грлића материце, у периоду од 17. до 23. јануара, у циљу подизања свести жена о томе да је рак грлића материце могуће спречити једним гинеколошким прегледом у складу са слоганом овогодишње кампање: „БОЉЕ СПРЕЧИТИ НЕГО ЛЕЧИТИ - РЕДОВНОМ КОНТРОЛОМ ПОБЕДИЋЕМО КАРЦИНОМ ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ”, тиркизним и зеленим светлима, бојама машнице која је симбол борбе против рака грлића материце, осветљени су - Авалски торањ, фонтана на Славији, Бранков мост, Палата Албанија, купола Народне скупштине Републике Србије и мост на Ади.
 
Захваљујемо се на подршци да на овај начин подсетимо жене на значај редовних гинеколошких прегледа: Јавном предузећу „Емисиона техника и везе” - одељењу Авалски торањ, Јавном комуналном предузећу „Београдски водовод и канализација” и Јавном комуналном предузећу „Јавно осветљење” Београд. 
Предавања поводом обележавања Европске недеље превенције рака грлића материце 2022. године
 
У понедељак и уторак, 17. и 18. јануара 2022. године, у Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” обележен је почетак Европске недеље борбе против рака грлића материце онлајн предавањима које је организовао и реализовао Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, односно Центар за промоцију здравља, Центар за превенцију и контролу болести и Канцеларија за скрининг рака.
 
Првом предавању су присуствовали волонтери - студенти из Комитета за међународну сарадњу студената медицине Србије, адругом предавању су присуствовали волонтери Црвеног крста Србије.


 
Стручњаци Института „Батут”, др Снежана Живковић-Перишић, прим. др сц. мед. Катарина Боричић и др Бојана Милошевић говориле су о епидемиолошким карактеристикама, примарној и секундарној превенцији рака грлића материце.
 
 
Подршка општине Савски венац обележавању Европске недеље борбе против рака грлића материце
 
У току обележавања Европске недеље борбе против рака грлића материце а у циљу подизања свести становништва о учесталости и последицама инфекције хуманим папилома вирусом, као и о значају прегледа за рано откривање рака грлића материце, одржана је акција за здравље на Тргу Славија где су стручњаци из Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” у сарадњи са студентима из Комитета за међународну сарадњу студената медицине Србије разговарали са посетиоцима и делили здравственопромотивни материјал.


Европска недеља превенције рака грлића материце (од 17. до 23. јануара 2022. године) под слоганом „БОЉЕ СПРЕЧИТИ НЕГО ЛЕЧИТИ – РЕДОВНОМ КОНТРОЛОМ ПОБЕДИЋЕМО КАРЦИНОМ ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ”

17. јaнуар 2022.

Европска недеља превенције рака грлића материце обележава се од 17. до 23. јануара 2022. године у циљу подизања свести жена о раку грлића материце и начинима превенције.

Прва Европска недеља обележена је 2007. године, када је Савет Европе донео препоруке о започињању кампање и обележевању Европске недеље превенције рака грлића материце. Препознајући значај ове кампање, Србија већ шеснаести пут активно учествује у њеном обележавању. Овом недељом преносимо поруку о значају мера превенције у циљу спречавања оболевања и умирања од рака грлића материце.

Основна порука свим женама је да је рак грлића материце малигна болест која се може спречити. „БОЉЕ СПРЕЧИТИ НЕГО ЛЕЧИТИ - РЕДОВНОМ КОНТРОЛОМ ПОБЕДИЋЕМО КАРЦИНОМ ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ” је слоган 16. Европске недеље превенције рака грлића материце који покреће жене да размишљају о свом репродуктивном здрављу и да у току године одвоје дан када ће посетити свог лекара и обавити превентивни преглед.

Према подацима Регистра за рак Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, током 2019. године регистровано је 1044 новооболелих жена, а 438 жена је умрло од ове малигне локализације.

На основу најновијих процена за 2020. годину, Европског информационог система (ЕЦИС), жене у Србији се са стопом оболевања од 23,3 на 100.000, налазе на петом месту у Европи после Црне Горе, Румуније, Естоније и Литваније. Стопе умирања од рака грлића материце су високе. Морталитет од рака глића материце је 8,8 на 100.000 жена.

Светска здравствена организација као приоритет препоручује примену интервенција за превенцију и контролу рака грлића материце како би се постигла елиминација ове болести. То подразумева свеобухватни приступ овој болести: скрининг односно рано откривање и лечење свих форми лезија, вакцинацију против хуманог папилома вируса (ХПВ), као и палијативно збрињавање жена које болују од ове болести у смислу активне и свеобухватне бриге која подразумева контролу симптома, психолошку, социјалну и духовну подршку.

У складу са Програмом обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести, предвиђена је препоручена имунизација против обољења изазваних ХПВ. Препорука је да вакцину примарно приме деца оба пола старија од 9 година пре првих сексуалних односа, а првенствено деца шестих разреда основних школа. Имунизацију ће реализовати изабрани лекари у домовима здравља који спроводе примарну здравствену заштиту школске деце. Активна имунизација се спроводи са потребним бројем доза (две или три), зависно од врсте вакцине (ХПВ2, ХПВ4, ХПВ9) и узраста у којем се даје.

Током 2022. године биће омогућена вакцинација девојчица и дечака против хуманог папилома вируса о трошку Републичког фонда за здравствено осигурање.

На основу резултата истраживања које је Институт за јавно здравље Србије, уз подршку Министарства здравља и Канцеларије популационог фонда Уједињених нација за Србију, спровео у циљу процене утицаја кризе изазване пандемијом ЦОВИД-19 на сексуално и репродуктивно здравље, око три четвртине жена је навело да од увођења ЦОВИД-19 мера нису имале заказан скрининг преглед за рак грлића материце. С друге стране, скоро петина је самостално одлучила да одложи овај преглед, док свака десета жена наводи да је преглед био отказан од стране медицинског особља.

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, Канцеларија за скриниг рака заједно са мрежом института/завода за јавно здравље обележиће Европску недељу превенције рака грлића материце организовањем различитих едукативно-промотивних активности са циљем промоције значаја очувања репродуктивног здравља и могућности коришћења доступних мера превенције у циљу спречавања оболевања и умирања од рака грлића материце. Едукативно-промотивне активности ће се организовати уз поштовање свих превентивних мера које се односе на спречавање ширења заразне болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2.

У знак подршке током Европске недеље превенције рака грлића материце, а са циљем подизања свести о превентивним прегледима, тиркизно зеленом бојом која је заштитни знак кампање биће осветљени важни објекти у Београду, попут куполе Народне скупштине Републике Србије, Бранковог и моста на Ади, торња на Авали, Палате Албанија, зграде Главне поште, као и фонтане на Славији.

Епидемиолошки подаци

ОСВЕТЉЕНИ ОБЈЕКТИ У БЕОГРАДУ ПОДСЕЋАЛИ ЖЕНЕ НА ЗНАЧАЈ РЕДОВНИХ ГИНЕКОЛОШКИХ ПРЕГЛЕДА

28. јaнуар 2021.

Од 18. до 24. јануара 2021. у оквиру 15. Европске недеље борбе против рака грлића материце
 
ОСВЕТЉЕНИ ОБЈЕКТИ У БЕОГРАДУ ПОДСЕЋАЛИ ЖЕНЕ НА ЗНАЧАЈ РЕДОВНИХ ГИНЕКОЛОШКИХ ПРЕГЛЕДА
 
Ради подизања свести жена о томе да је рак грлића материце могуће спречити једним гинеколошким прегледом у складу са слоганом овогодишње кампање: „БОЉЕ СПРЕЧИТИ НЕГО ЛЕЧИТИ - РЕДОВНОМ КОНТРОЛОМ ПОБЕДИЋЕМО КАРЦИНОМ ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ” у току целе недеље, од 18.1.2021. до 24.1.2021,  тиркизним и зеленим светлима, бојама машнице која је симбол борбе против рака грлића материце, осветљени су - Авалски торањ, фонтана на Славији, главна зграда Поште Србије, Бранков мост, Палата Албанија, купола Народне скупштине Републике Србије и мост на Ади.
 
Захваљујемо се на подршци да на овај начин подсетимо жене на значај редовних гинеколошких прегледа: Јавном предузећу „Емисиона техника и везе” - одељењу Авалски торањ, Јавном комуналном предузећу „Београдски водовод и канализација”, Пошти Србије и Јавном комуналном предузећу „Јавно осветљење” Београд.
 

Подршка ЈКП Градске пијаце Београд обележавању Европске недеље борбе против рака грлића материце

26. јaнуар 2021.

У току обележавања Европске недеље борбе против рака грлића материце а у циљу подизања свести становништва о учесталости и последицама инфекције хуманим папилома вирусом, као и о значају прегледа за рано откривање рака грлића материце, одржане су здравствено промотивне активности. Стручњаци из Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” у сарадњи са студентима из Комитета за међународну сарадњу студената медицине Србије посетили су Каленић пијацу, Палилулску пијацу и пијацу Скадарлија, разговарали са посетиоцима и делили здравствено промотивни материјал.

 

Почетак обележавања Европске недеље превенције рака грлића материце 2021. године

18. јaнуар 2021.

У понедељак, 18.1.2021. године, у Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” обележен је почетак Европске недеље борбе против рака грлића материце онлајн предавањем које је организовао и реализовао Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, односно Центар за промоцију здравља, Центар за превенцију и контролу болести и Канцеларија за скрининг рака.
 
Предавању су присуствовали волонтери - студенти из Комитета за међународну сарадњу студената медицине Србије. Стручњаци Института „Батут”, др сц. мед. Катарина Боричић, специјалиста социјалне медицине и академски специјалиста јавног здравља, др Бојана Милошевић, специјалиста гинекологије и акушерства и др Снежана Живковић Перишић, специјалиста епидемиологије, говориле су о епидемиолошким карактеристикама, примарној и секундарној превенцији рака грлића материце.
  

Европска недеља превенције рака грлића материце (од 18. до 24. јануара 2021. године) под слоганом: „БОЉЕ СПРЕЧИТИ НЕГО ЛЕЧИТИ – РЕДОВНОМ КОНТРОЛОМ ПОБЕДИЋЕМО КАРЦИНОМ ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ”

13. јaнуар 2021.

Европска недеља превенције рака грлића материце обележава се од 18. до 24. јануара 2021. године у циљу подизања свести жена о раку грлића материце и начинима превенције.

 
Прва Европска недеља обележена је 2007. године, када је Савет Европе донео препоруке о започињању кампање и обележевању Европске недеље превенције рака грлића материце. Препознајући значај ове кампање, Србија већ петнаести пут активно учествује у њеном обележавању. Овом недељом преносимо поруку о значају мера превенције у циљу спречавања оболевања и умирања од рака грлића материце.
 
Основна порука свим женама је да је рак грлића материце малигна болест која се може спречити. „БОЉЕ СПРЕЧИТИ НЕГО ЛЕЧИТИ - РЕДОВНОМ КОНТРОЛОМ ПОБЕДИЋЕМО КАРЦИНОМ ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ” је слоган 15. Европске недеље превенције рака грлића материце који покреће жене да размишљају о свом репродуктивном здрављу и да у току године одвоје дан када ће посетити свог лекара и обавати превентивни преглед.
 
Према подацима Регистра за рак Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, током 2018. године регистровано је 1.057 новооболелих жена, а 427 жена је умрло од ове малигне локализације.
 
На основу најновијих процена за 2020. годину, Међународне агенције за истраживање рака (ИАРЦ), жене у Србији и Литванији се са стопом оболевања од 18,7 на 100.000, налазе на трећем месту у Европи после Црне Горе и Румуније. Стопе умирања од рака грлића материце су високе. Морталитет од рака глића материце је 7,9 на 100.000 жена.
 
Рак грлића материце је болест која се може спречити. Редовни прегледи и ПАПА - тест једном у три године код здравих жена је начин за рано откривање и превенцију рака грлића материце.
 
Светска здравствена организација као приоритет препоручује примену интервенција за превенцију и контролу рака грлића материце како би се постигла елиминација ове болести.
 
То подразумева свеобухватни приступ овој болести: скрининг односно рано откривање и лечење свих форми лезија, вакцинацију против хуманог папилома вируса (ХПВ), као и палијативно збрињавање жена које болују од ове болести у смислу активне и свеобухватне бриге која подразумева контролу симптома, психолошку, социјалну и духовну подршку. 
 
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Канцеларија за скриниг рака заједно са студентима Медицинског факултета у Београду, у сарадњи са ЈКП Градска пијаца, организоваће промотивне акитивности у среду 20. јануара на пијаци „Каленић“ у четвртак 21. јануара на пијаци „Палилула“ и у петак, 22. јануара на пијаци „Скадарлија“ у периоду од 10 до 13 часова. Акција се одржава уз подршку Министарства здравља и полулационог фонда Уједињених нација. Промотивне активности биће одржане уз поштовање свих превентивних мера од стране свих учесника.
 
У знак подршке током Европске недеље превенције рака грлића материце, а са циљем подизања свести о превентивним прегледима, тиркизно зеленом бојом, која је заштитни знак кампање, биће осветљени важни објекти у Београду, попут куполе Народне скупштине Републике Србије, Бранковог и моста на Ади, торња на Авали, Палате Албанија, зграде Главне поште, као и фонтане на Славији.

 

Подршка Техничког, Правног, Економског, Факултета организационих и Факултета политичких наука Универзитета у Београду

23. јaнуар 2020.

У току обележавања Европске недеље борбе против рака грлића материце а у циљу подизања свести младих о учесталости и последицама инфекције Хуманим папилома вирусом као и о значају прегледа за рано откривање рака грлића материце одржане су здравствено-помотивне активности. Стручњаци из Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ у сарадњи са студентима из Комитета за међународну сарадњу студената медицине Србије су посетили факултете Универзитета у Београду, разговарали са студентима и делили информативне брошуре са промотивним материјалом. Принципима промоције здравља у окружењу и вршњачке едукације постигнуто је оснаживање младих да доносе правилне изборе и преузму одговорност за своје здравље али и здравље свог окружења.

Економски факултет

 
 

Електротехнички факултет

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Факултет политичких наука

 
 
 
 


Факултет организационих наука

 
 
 
 

Правни факултет

 
 


 

Едукација ученика средње Медицинске школе „Београд“ у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

22. јaнуар 2020.


Дана 21.01.2020.године у свечаној сали Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ је одржана едукација ученика средње Медицинске школе „Београд“ . Предавању је присуствовало 160 ученика са професорима. Из Института „Батут“, др сци мед. Катарина Боричић, специјалиста социјалне медицине и академски специјалиста јавног здравља и др Бојана Милошевић, специјалиста гинекологије и акушерства су говориле о Хуманом папилома вирусу који је узрочник готово свих случајева рака грлића материце, као и о значају примарне и секундарне превенције овог рака. Ученици и професори су показали велико интересовање за ову тему и изразили жељу и спремност да учествују и у другим сличним едукацијама. На крају предавања др сци мед. Тамара Наумовић, се посебно захвалила директору школе господину Предрагу Јовановићу и педагогу школе госпођи Сандри Митровић на подршци обележавању Европске недеље борбе против рака грлића материце која је настала на предлог професорке Нине Лучић из Медицинске школе „Београд“.

 

Почетак обележавања Европске недеље превенције рака грлића материце 2020.године

21. јaнуар 2020.

У понедељак 20.01.2020.године у Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“ обележен је почетак Европске недеље борбе против рака грлића материце предавањем које је организовао и реализовао Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, односно Канцеларија за скрининг рака и Центар за промоцију здравља уз подршку Министарства здравља и Популационог фонда Уједињених нација.

Предавању су присуствовали волонтери-студенти из Комитета за међународну сарадњу студената медицине Србије. Из Института „Батут“, др сци мед. Катарина Боричић, специјалиста социјалне медицине и академски специјалиста јавног здравља и др Бојана Милошевић, специјалиста гинекологије и акушерства су говориле о примарној и секундарној превенцији рака грлића материце. 

Европска недеља превенције рака грлића материце (20. јануар – 26. јануара 2020. године)

20. јaнуар 2020.

Европска недеља превенције рака грлића материце се обележава од 20. до 26. јануара 2020. године у циљу подизања свести жена о раку грлића материце и начинима превенције. Прва Европска недеља обележена је 2007. године после интервенције Интересне групе за рак грлића материце, када је Савет Европе донео препоруке о започињању Кампање и обележевању Европске недеље превенције рака грлића материце.

Препознајући значај ове кампање, Србија већ тринаести пут активно учествује у њеном обележавању.

Овом недељом преносимо поруку о значају доступних мера превенције у нашој земљи, у циљу спречавања оболевања и умирања од рака грлића материце.

Основна порука свим женама је да је рак грлића материце малигна болест која се може спречити. „РАНО ОТКРИВАЊЕ МОЖЕ СПРЕЧИТИ РАК ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ” је слоган који ће обележити потребу да још једном апелујемо на жене одређених узрасних група да у Европској недељи превенције рака грлића материце размишљају о свом репродуктивном здрављу, и да у току године одвоје дан када ће посетити свог лекара и искористити неки од доступних превентивних прегледа.

Током 2016. године у Србији је регистровано 1239 новооболелих жена свих узраста од рака грлића материце, а током исте године 453 жене су у Србији умрле од ове врсте рака. Када је реч о оболевању од рака грлића материце, Србија се налази на петом месту у Европи, после Летоније, Босне и Херцеговине, Естоније и Молдавије. Такође, наша земља се и по умирању од ове врсте рака код жена налази на петом месту у Европи, после Румуније, Молдавије, Бугарске и Литваније.

Најефикаснија мера примарне превенције је имунизација против хуманог папилома вируса, али имунизација не искључује потребу за обављањем превентивних прегледа, будући да постојеће вакцине не штите од свих типова ХПВ. Важно је знати да се скоро сваки случај рака грлића материце може спречити. Добро организовани скрининг програми могу да спрече и до 80% случајева рака грлића материце, откривајући малигну дегенерацију у преинвазивној фази.

Европска асоцијација за рак грлића материце (ECCA) је дала препоруке за обележавање Недеље превенције. Препоручене активности се односе на:

• дистрибуцију едукативно-промотивног материјала на јавним местима, као и пружање савета и информација о значају коришћења доступних превентивних програма,

• организовање едукативних семинара за становништво у локалној заједници, у школама, на факултетима, у радним организацијама,

• организовање трибина за родитеље о значају ХПВ имунизације као мере превенције,

• организовање предавања о превенцији рака грлића материце за адолесенте у средњим школама,

• одржавање семинара о превенцији рака грлића материце намењених студентима медицине као и здравственим радницима,

• јавне манифестације, наступи на медијима, и слично са порукама о значају ПАП-а прегледа, као и одзива на скрининг рака грлића материце,

• дискусије на друштвеним мрежама на тему превенције грлића материце.


У недељи која је пред нама потребно је интензивирати активности на промоцији значаја очувања репродуктивног здравља и могућности коришћења доступних мера превенције рака грлића материце.

Епидемиолошки подаци

 

Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење“ Београд, ће у току целе недеље, од 20.01.2019. до 26.01.2020.године, осветлити тиркизном бојом (бојом машнице која је симбол борбе против рака грлића материце) зграду Палата Албанија, куполу Народне

20. јaнуар 2020.

Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење“ Београд, ће у току целе недеље, од 20.01.2019. до 26.01.2020.године, осветлити тиркизном бојом (бојом машнице која је симбол борбе против рака грлића материце) зграду Палата Албанија, куполу Народне скупштине и мост на Ади. 

 

 

Предавање у Црвеном крсту Србије у оквиру обележавања 13. Европске недеље борбе против рака грлића материце

31. јaнуар 2019.

У Црвеном крсту Србије је 23. јануара 2019.године одржано предавање у организацији Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и Црвеног крста Србије у оквиру обележавања 13. Европске недеље борбе против рака грлића материце.

Предавању је присуствовало више од шездесет младих из београдских средњих школа међу којима су били и волонтери Црвеног крста Србије. Из Института „Батут“, др сц. мед. Катарина Боричић, специјалиста социјалне медицине и ак. специјалиста јавног здравља и др Бојана Милошевић, специјалиста гинекологије и акушерства су говориле о Хуманом папилома вирусу и превенцији карцинома грлића материце, као и о значају скрининга као мере секундарне превенције овог карцинома. Предавање је отворила Ивана Дашић Марисављевић, секретарка Црвеног крста Београда. 

Од 21. до 27. јануара 2019. „Јавно осветљење“ Београд је дало подршку обележавању 13. Европске недеље борбе против рака грлића материце

31. јaнуар 2019.

Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење“ Београд, је у току целе недеље, од 21.01.2019. до 27.01.2019.године, означило тиркизном бојом (бојом машнице која је симбол борбе против рака грлића материце) зграду Палата Албанија, куполу Народне скупштине и мост на Ади. На Палати Албанија су се ове године по први пут појављивали светлосни ефекти  у виду речи које промовишу европску недељу и превенцију рака грлића материце као и у виду машница- симбола борбе против рака грлића материце. Тиме је и ове године Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење“ Београд дало значајну подршку обележавању ове 13. европске недеље борбе против рака грлића материце.
 

 

У понедељак 21.01.2019. године у Народној библиотеци Србије обележен је почетак 13.европске недеље борбе против рака грлића материце

25. јaнуар 2019.

У понедељак 21.01.2019.године у Народној библиотеци Србије обележен је почетак 13.европске недеље борбе против рака грлића материце. Акцију је реализовао Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, односно Канцеларија за скрининг рака и Центар за промоцију здравља уз подршку Министарства здравља. У акцији су учествовали и студенти из Комитета за међународну сарадњу студената медицине IFMSA-Serbia (The International Federation of Medical Students Association). Гости су били представници домова здравља који су имали најбоље резултате у спровођењу организованог скрининга рака грлића материце-дом здравља Нови Сад и дом здравља Крушевац. Циљ акције је био да се истакне значај превентивних прегледа за рано откривање промена на грлићу материце што је и овогодишњи слоган кампање „Рано откривање може спречити рак грлића материце“. Студентима су у библиотеци подељени информативни лифлети и кратке поруке о могућностима раног откривања инфекције хуманим папилома вирусом и промена на грлићу материце.

Европска недеља превенције рака грлића материце (21. јануар – 27. јануара 2019. године)

21. јaнуар 2019.

Европска недеља превенције рака грлића материце се обележава од 21. јануара до 27. јануара 2019. године у циљу подизања свести жена о раку грлића материце и начинима превенције. Прва Европска недеља обележена је 2007. године после интервенције Интересне групе за рак грлића материце, када је Савет Европе донео препоруке о започињању Кампање и обележевању Европске недеље превенције рака грлића материце.

Препознајући значај ове кампање, Србија већ тринаести пут активно учествује у њеном обележавању.

Овом недељом преносимо поруку о значају доступних мера превенције у нашој земљи, у циљу спречавања оболевања и умирања од рака грлића материце.

Основна порука свим женама је да је рак грлића материце малигна болест која се може спречити. „РАНО ОТКРИВАЊЕ МОЖЕ СПРЕЧИТИ РАК ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ” је слоган који ће обележити потребу да још једном апелујемо на наше сестре, мајке, ћерке, пријатељице да у Европској недељи превенције рака грлића материце размишљају о свом репродуктивном здрављу, и да у току године одвоје дан када ће посетити свог лекара и искористити неку од доступних могућности превенције.

Рак грлића материце, дуже од деценије, представља озбиљан јавноздравствени проблем у Србији. У нашој земљи 2015. године регистровано је 1095 новооболелих жена од рака грлића материце, док 424 жена изгуби живот од ове врсте рака, за коју са сигурношћу знамо да припада групи најпревентабилнијих. Нарочито забрињава чињеница да се Србија и даље налази у групи европских земаља са највишим стопама оболевања и умирања од рака грлића материце. Када је реч о оболевање од рака грлића материце, Србија се налази на петом месту у Европи, после Летоније, Босне и Херцеговине, Естоније и Молдавије. Такође, наша земља се и по умирању од ове врсте рака код жена налази на петом месту у Европи, после Румуније, Молдавије, Бугарске и Литваније.

Најефикаснија мера примарне превенције је имунизација против хуманог папилома вируса. Ова интервенција је исплатива, поготову у земљама где су ресурси ограничени, учесталост ХПВ инфекције висока, а обухват превентивним прегледима низак. Имунизација не искључује потребу за обављањем превентивних прегледа, будући да постојеће вакцине не штите од свих типова ХПВ. Важно је знати да се скоро сваки случај рака грлића материце може спречити. Добро организовани скрининг програми могу да спрече и до 80% случајева рака грлића материце, откривајући малигну дегенерацију у преинвазивној фази.1

Европска асоцијација за рак грлића материце (ЕЦЦА) је дала препоруке за обележавање Недеље превенције. Препоручене активности се односе на: 2

 • дистрибуцију едукативно-промотивног материјала на јавним местима као што су тржни центри, метро станице, аутобуске станице, као и пружање савета и информација о значају коришћења доступних превентивних програма,
 • организовање едукативних семинара за становништво у локалној заједници, у школама, факултетима, радним организацијама,
 • организовање трибина за родитеље о значају ХПВ имунизације као мере превенције,
 • организовање предавања о превенцији цервикалног карцинома за адолесенте у средњим школама,
 • одржавање семинара о превенцији карцинома грлића материце намењених студентима медицине као и здравственим радницима,
 • јавне манифестације, наступи на медијима, и слично
 • дискусије на друштвеним мрежама на тему превенције грлића материце.
   

У недељи која је пред нама потребно је интензивирати активности на промоцији значаја очувања репродуктивног здравља и могућности коришћења доступних мера превенције рака грлића материце.

Брошура ХПВ

Брошура репродуктивно здравље младих

Постер ХПВ

Лифлет ХПВ 1

Лифлет ХПВ 2

Постер сексуално и репродуктивно здравље младих

Лифлет превентивни прегледи

Репродуктивно здравље 1

Репродуктивно здравље 2

Све што треба да знате о превенцији ХПВ

Епидемиолошки подаци

Подаци из Истраживања здравља становништва Србије 2013.

 

Обележен почетак европске недеље борбе против рака грлића материце у Тржном центру Стадион

28. јaнуар 2018.

У недељу 28.01.2018.године је у тржном центру Стадион обележен почетак 12.европске недеље борбе против рака грлића материце. Акцију је реализовао Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, односно Канцеларија за скрининг рака и Центар за промоцију здравља. Подршку обележавању 12.европске недеље борбе против рака грлића материце дали су и студенти медицине из Комитета за међународну сарадњу студената медицине удружења (International Federation of Medical Students' Associations-IFMSA). Заинтересоване суграђанке имале су прилику да сазнају више о мерама превенције рака грлића материце а подељен је и промотивни штампани материјал о превенцији малигних болести, здравим стиловима живота и превенцији обољења изазваних Хуманим паплиома вирусом. Испред Министарства здравља, акцију је подржала др Весна Књегињић , помоћник Министра здравља. Акција је медијски испраћена од стране Радио-телевизије Србије и телевизије Коперникус.

 

 

Народно позориште у Београду дало је подршку оболежавању европске недеље борбе против рака грлића материце

28. јaнуар 2018.

У Народном позоришту је исте вечери организовано обележавање почетка европске недеље борбе против рака грлића материце. Пре почетка представе на Великој сцени и сцени „Раша Плаовић“ припадницама лепшег пола подељени су информативни лифлети Канцеларије за скрининг рака Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ у циљу подизања свести о значају превентивних гинеколошких прегледа за спречавање појаве рака грлића материце. У холу на главном улазу истакнут је постер са логом и обележјем кампање. У сарадњи са управом Народног позоришта током целе недеље наставиће се спровођење ових активности уз учешће и подршку Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“.

 

 

Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење“ Београд је дало подршку обележавању европске недеље борбе против рак грлића материце

28. јaнуар 2018.

Од синоћ су у Београду тиркизном бојом-бојом машнице која је симбол борбе против рака грлића материце осветљена зграда Палата Албанија, купола Народне скупштине и мост на Ади чиме је Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење“ Београд и ове године дало подршку обележавању европске недеље борбе против рак грлића материце.

 

Европска недеља превенције рака грлића материце (28. јануар – 3. фебруар 2018. године)

22. јaнуар 2018.

Европска недеља превенције рака грлића материце се обележава од 28. јануара до 3. фебруара 2018. године у циљу подизања свести жена о раку грлића материце и начинима превенције. Прва Европска недеља обележена је 2007. године после интервенције Интересне групе за рак грлића материце када је Савет Европе донео препоруке о започињању Кампање и обележевању Европске недеље превенције рака грлића материце.

Препознајући значај ове кампање као и јавно-здравствени значај ове болести, Србија већ дванаести пут активно учествује у њеном обележавању.

Овом недељом интензивирамо преношење поруке о значају доступних мера превенције у нашој земљи, у циљу спречавања оболевања и умирања од рака грлића материце.

Основна порука свим женама је да је рак грлића материце малигна болест која се може спречити. „СТОП РАКУ ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ” је слоган који ће обележити потребу да још једном апелујемо на наше сестре, мајке, ћерке, пријатељице да у Европској недељи превенције рака грлића материце размишљају о свом репродуктивном здрављу, и да у току године одвоје дан када ће посетити свог лекара и искористити неку од доступних могућности превенције.

Рак грлића материце, дуже од деценије, представља озбиљан јавноздравствени проблем у Србији. У нашој земљи 2014. године регистроване су 1122 новооболеле жене од рака грлића материце, док је 415 жена изгубило живот од ове врсте рака, за коју са сигурношћу знамо да припада групи најпревентабилнијих. Нарочито забрињава чињеница да се Србија и даље налази у групи европских земаља са највишим стопама оболевања и умирања од рака грлића материце. Када је реч о оболевању од рака грлића материце, Србија се налази на четвртом месту у Европи, после Румуније, Литваније и Бугарске. Нажалост, наша земља се по умирању од ове врсте рака код жена, налази на трећем месту у Европи, одмах после Румуније и Молдавије.

Најефикаснија мера примарне превенције је имунизација против хуманог папилома вируса. Ова интервенција је исплатива, поготову у земљама где су ресурси ограничени, учесталост HPV инфекције висока, а обухват превентивним прегледима низак. Имунизација не искључује потребу за секундарном превенцијом тј. раног откривања већ настале болести, обављањем превентивних прегледа будући да постојеће вакцине не штите од свих типова HPV. Важно је знати да се скоро сваки случај рака грлића материце може спречити. Добро организовани скрининг програми могу да спрече и до 80% случајева рака грлића материце, откривајући малигну дегенерацију у преинвазивној фази.1

Европска асоцијација за рак грлића материце (ECCA) је дала препоруке за обележавање Недеље превенције. Препоручене активности се односе на: 2

• дистрибуцију едукативно-промотивног материјала на јавним местима као што су тржни центри, метро станице, аутобуске станице, као и пружање савета и информација о значају коришћења доступних превентивних програма,
• организовање едукативних семинара за становништво у локалној заједници, у школама, факултетима, радним организацијама,
• организовање трибина за родитеље о значају HPV имунизације као мере превенције,
• организовање предавања о превенцији цервикалног карцинома за адолесенте у средњим школама,
• одржавање семинара о превенцији карцинома грлића материце намењених студентима медицине као и здравственим радницима,
• јавне манифестације, наступи на медијима, и слично
• дискусије на друштвеним мрежама на тему превенције грлића материце.


Једна од активности током Европске недеље превенције рака грлића материце је и подела брошева „Бисер мудрости”. Брошеви, као симбол преношења знања, током недеље се деле не само женама већ и свима који подржавају борбу против рака грлића материце. До данас, преко 1,5 милион Бисера мудрости је дистрибуирано широм Европе и они су постали препознатљив симбол ове кампање (www.PearlofWisdom.eu).

У недељи која је пред нама потребно је интензивирати активности на промоцији значаја очувања репродуктивног здравља и могућности коришћења доступних мера превенције рака грлића материце.
 

Епидемолошки подаци
Скрининг подаци
Превентивни прегледи лифлет
Лифлет HPV
Брошура HPV
Брошура репродуктивно здравље
Постер HPV
 

Извор:

 


 

Све што треба да знате о превенцији обољења изазваних Хуманим папилома вирусом (ХПВ)

29. септембар 2017.

Хумани папилома вирус (ХПВ) је одговоран за готово све случајеве рака грлића материце. Према подацима Регистра за рак, Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, сваке године се у просеку региструју 1244 новооболеле жене од рака грлића материце. Сваке године у просеку 482 жене изгубе живот од ове врсте рака. На основу процена Међународне агенције за истраживање рака (IARC) и Европске мреже регистара за рак (ENCR), Србија се и даље налази у групи европских земаља са највишим стопама оболевања и умирања од рака грлића материце. Хумани папилома вирус је такође одговоран за више од 90% случајева рака завршног дела дебелог црева, 71% случајева рака гениталних органа код оба пола и за 72% случајева рака усне дупље и ждрела.
 
Природни ток ХПВ инфекције и биолошко понашање премалигних промена грлића материце омогућава да се превенција карцинома грлића материце оствари на примарном, секундарном и терцијарном нивоу. Примарна превенција подразумева мере спречавања инфекције ХПВ (здравствена едукација, вакцинација). Секундарна превенција укључује скрининг (рано откривање асимптоматских облика болести). Терцијарна превенција је лечење премалигних лезија, чиме се спречава њихова прогресија до инвазивног карцинома грлића материце.
 
У намери да се спроведе имунизација девојчица и дечака против ХПВ-а реализују се  промотивне и едукативне активности. Најпре су током 2016. године ове активности реализоване у оквиру пилот пројекта „Унапређење превенције обољења изазваних хуманим папилома вирусом” на територији четири округа (град Београд, Браничевски, Шумадијски и Севернобанатски округ), а током 2017. године и на националном нивоу. У наведеном периоду укупно је едуковано 926 здравствених радника и 593 родитеља/старатеља. Поред едукативних активности, спроведене су и бројне промотивне активности у оквиру кампање „Буди одговорна” и кампање „Вакцина спречава! Србија против рака грлића материце”, са циљем подизања свести опште јавности о значају примарне превенције ХПВ обољења. Израђено је стручно-методолошко упуство за спровођење ХПВ вакцинације, Програм унапређења превенције за болести узроковане ХПВ на територији Републике Србије, а у септембру 2017. године је усвојен и Правилник о имунизацији и начину заштите лековима („Сл. гласник РС”, бр. 88/17) који је предвидео спровођење препоручене имунизације против обољења изазваних ХПВ. Све су то били предуслови за започињање успешне имунизације ХПВ која се очекује у наредном периоду...


Текст у целости можете преузети: Све сто треба да знате о превенцији ХПВ
 
 

 

ЦанЦон Финал цонференце ат тхе Малта Хилтон хотел ин Малта 14 - 15.2.2017

06. март 2017.

 

Др сци. Урош Ракић самостални стручни сарадник - пројектант у Канцеларији за скрининг рака, представљао је Канцеларију за скрининг рака у овим пројектним активностима, и  учествовао  на завршној конференцији CanCon пројекта  -  "CanCon Finalconference at the Malta Hilton hotel in Malta 14 - 15.2.2017“.

Преко 200 експерата из целе Европе и Малте је учествовало у овој завршној CanCon  конференцији 14-15 фебруара 2017. Три године CanCon заједничког деловања је резултирало разним препорукама за побољшање контроле рака и на конференцији на Малти дискусија је била концентрисана на  резултате.
 
Европски водич за побољшање квалитета  контроле рака је представљен на конференцији. 25 земаља и 126 организација је сарађивало у изради овог водича за побољшање контроле рака у Европи. Водич ће обезбедити кључни стратешки алат за владе и креаторе политика. Водич  прати пет практичних политика, које се баве специфичним темама контроле рака.

Конференција CanCon је била део Малтешког председавања  Већем Европске уније.

 

Предавање о превенцији рака грлића материце у згради Социете Генерале Банке

31. јaнуар 2017.

 
Поводом обележавања Једанаесте европске недеље превенције рака грлића материце (22. до 28. јануара 2017. године), у сарадњи Института за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут” и Societe Generale Banke, одржано је предавање о превенцији рака грлића материце у управној згради банке SOCIETE GENERALE BANKE, Булевар Зорана Ђинђића 50 а/б, за запослене.
 
Препознајући значај ове кампање, SOCIETE GENERALE BANKA, као друштвено одговорна компанија, подржала је кампању о превенцији рака грлића материце.

Предавање су, у име Института за јавно здравље Србије, одржале доц. др Дарија Кисић Тепавчевић и др Катарина Боричић. Циљ предавања је био подизање свести жена о раку грлића материце, начинима превенције, и мотивација да се жене редовно одазивају на гинеколошке прегледе.

 


 

Конференција за новинаре поводом Једанаесте европске недеље превенције рака грлића материце

24. јaнуар 2017.

 
Европска недеља превенције рака грлића материце, једанаеста по реду, обележава се од 22. до 28. јануара 2017. године у циљу подизања свести жена о раку грлића материце и начинима превенције. На конференцији за медије која је тим поводом одржана у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ саопштено је да се у Србији сваке године региструју 1244 новооболеле жене од карцинома грлића материце, док 480 жена умре од тог малигног обољења.
 
Државни секретар у министарству здравља проф. др Берислав Векић нагласио је да је у завршној фази Правилник о имунизацији и да ће једна од нових, препоручених вакцина бити и вакцина против HPV вируса. Вакцина ће се се давати дечацима и девојчицама, старијим од 12 година у домовима здравља на добровољној бази. Проф. др Векић је нагласио да ће вакцинација бити део примарне превенције, док ће се на нивоу секундарне превенције и даље радити на скрининг програмима.
 
Постоји око 40 различитих типова HPV који могу да инфицирају гениталне органе, а неки од њих могу да изазову промене на грлићу материце које могу да прерасту у карцином, рекао је директор клинике за гинекологију и акушерство КЦС проф. др Александар Стефановић и додао да се благовременим откривањем карцином може спречити у 70 до 80 одсто случајева, као и да су Европске земље, које су развиле добар скрининг програм смањиле стопу умирања од те болести.

Вршилац дужности директора Института за јавно здравље Србије прим. др Верица Јовановић појаснила је да се скрининг програм на карцином грлића материце тренутно спроводи у 18 општина у Србији, да су обухваћене жене од 25 до 64 године које се позивају на брз, безболан преглед - Папаниколау тест. У оквиру четири године скрининг програма код 140 жена је потврђена малигна болест. "Претходне године скрининг програмом прегледано је 76000 жена, а код 27 је откривен карцином грлића материце", нагласила је прим.др Верица Јовановић.
 
Учесталост оболевања од карцинома грлића материце у Србији је око два пута већа у односу на просечно забележене вредности у Европи, рекла је помоћник директора Института за јавно здравље Србије доц. др Дарија Кисић Тепавчевић и додала да се у нашој популацији жена бележи умирање од рака грлића материце око 3 пута веће у односу на просечне забележене вредности у Европи. Очување репродуктивног здравља становништва препознато је као један од важних чинилаца унапређења националне популационе политике и с тим у вези, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” планира реализацију јавноздравствених активности у циљу подизања нивоа информисаности становништва о важности очувања репродуктивног здравља.
 
Са конференције за новинаре упућена је порука свим женама је да је рак грлића материце малигна болест која се може спречити ако посете свог лекара и искористе неку од доступних мера превенција.


 

Европска недеља превенције карцинома грлића материце 22-28 јануар 2017. године

21. јaнуар 2017.

Европска недеља превенције рака грлића материце се обележава од 22. до 28. јануара 2017. године у циљу подизања свести жена о раку грлића материце и начинима превенције.  Препознајући значај ове кампање, Србија већ једанаести пут активно учествује у њеном обележавању.

Овом Недељом преносимо поруку о значају доступних мера превенције у нашој земљи, у циљу спречавања оболевања и умирања од рака грлића материце.
 
Основна порука свим женама је да је рак грлића материце малигна болест која се може спречити. „Дан за здравље” је слоган који ће обележити потребу да још једном апелујемо на наше сестре, мајке, ћерке, пријатељице, да у Европској недељи превенције рака грлића материце размишљају о свом репродуктивном здрављу, и да у току године одвоје „Дан за здравље”, када ће посетити свог лекара и искористити неку од доступних могућности превенције.

Рак грлића материце, скоро деценију, представља озбиљан јавноздравствени проблем у Србији. Сваке године се у нашој земљи у просеку региструју 1244 новооболеле жене од рака грлића материце, док 482 жена изгуби живот од ове врсте рака, за коју са сигурношћу знамо да припада групи најпревентабилнијих. Нарочито забрињава чињеница да се Србија и даље налази у групи европских земаља са највишим стопама оболевања и умирања од рака грлића материце. Када је реч о оболевању од рака грлића материце, Србија се налази на четвртом месту у Европи, после Румуније, Литваније и Бугарске. Нажалост, наша земља се по умирању од ове врсте рака код жена, налази на другом месту у Европи, одмах после Румуније.

Једна од ефикасних мера правенције је имунизација против хуманог папилома вируса. Ова интервенција је исплатива, поготову у земљама где су ресурси ограничени, учесталост HPV инфекције висока, а обухват превентивним прегледима низак. Имунизација не искључује потребу за обављањем превентивних прегледа, будући да постојеће вакцине не штите од свих типова HPV. Важно је знати да се скоро сваки случај рака грлића материце може спречити. Добро организовани скрининг програми могу да спрече и до 80% случајева рака грлића материце.1
Европска асоцијација за рак грлића материце је дала препоруке за обележавање Недеље превенције. Препоручене активности се односе на: 2

- дистрибуцију едукативно-промотивног материјала на јавним местима као што су тржни центри, метро станице, аутобуске станице, као и пружање савета и информација о значају коришћења доступних превентивних програма,
- организовање едукативних семинара за становништво у локалној заједници, у школама, факултетима, радним организацијама,
- организовање трибина за родитеље о значају HPV имунизације као мере превенције,
- организовање предавања о превенцији цервикалног карцинома за адолесценте у средњим школама,
- одржавање семинара о превенцији карцинома грлића материце намењених студентима медицине као и здравственим радницима,
- јавне манифестације, наступи на медијима, и слично
- дискусије на друштвеним мрежама на тему превенције грлића материце.

Једна од активности током Европске недеље превенције рака грлића материце је и подела брошева „Бисер мудрости”. Брошеви, као симбол преношења знања, током недеље се деле не само женама већ и свима који подржавају борбу против рака грлића материце. До данас, преко 1,5 милион Бисера мудрости је дистрибуирано широм Европе и они су постали препознатљив симбол ове кампање (www.PearlofWisdom.eu).

У недељи која је пред нама потребно је интензивирати активности на промоцији значаја очувања  репродуктивног здравља и могућности коришћења доступних мера превенције рака грлића материце.
 

Епидемолошки подаци
Скрининг подаци
HPV питања и одговори
Превентивни прегледи лифлет
Лифлет HPV
Брошура HPV
Брошура репродуктивно ѕдравље
Постер HPV
 

Извор:
 
 

 


 

WП 9 - Састанак Радне групе Цанцон пројекта за скрининг рака у Хелсинкију од 1. децембра 2016. до 2. децембра 2016. године

08. децембар 2016.

Др сци. Урош Ракић самостални стручни сарадник - пројектант у Канцеларији за скрининг рака, представник Канцеларије за скрининг рака у овим пројектним активностима, учествовао је на састанку WP 9 Working Group - Meeting CANCON Work Package 9 Cancer Screening - Kick-out meeting in Helsinki on the 1-2 December 2016, in Hilton Hotel Kalastajatorppa, Helsinki.
 


 

Резиме састанка је тренутни статус скрининг  програма рака широм ЕУ у односу на фазу имплементације и трајање програма. На састанку су излагали о препрекама и решењима у организованом скринингу рака дојке, скринингу рака грлића материце и о колоректалном карциному у својим земљама  представници из Финске, Шведске, Уједињеног Краљевства, Француске, Норвешке, Пољске, Шпаније и Бугарске. Расправљани су управни и организациони аспекти скрининга.
 

Посебан фокус дат је  евалуацији скрининг програма, са темама које укључују и перфомансе и ефикасност, здравствено економским перспективама, о односима и комуникацији са доносиоцима одлука, другим интересним групама  и општом популацијом.

Једна од тема била је потенцијално увођење нових скрининг програма.

Др сци. Урош Ракић био је модератор: Session 4 "Implementation, conclusions and further actions based on CanCon recommendations." Излагао је на тему: "Barriers in implementing Cancon recommendations in EU Member States and how try to overcome them". 

ЦАНЦОН СТАКЕХОЛДЕР ФОРУМ – “Промотинг qуалитy ин цанцер цонтрол: дифферент дименсионс, цомпеллинг цхалленгес”, Роме, 15-16 Септембер 2016.

10. октобар 2016.

Др сци. Урош Ракић самостални стручни сарадник - пројектант у Канцеларији за скрининг рака, представник Канцеларије за скрининг рака у овим пројектним активностима, учествовао је на састанку CANCON STAKEHOLDER FORUM -  "Promoting quality in cancer control: different dimensions, compelling challenges" and "Italy and the EU: Policy Dialogues in Cancer Control",  Rome, 15-16 September 2016. Састанак је организован у италијанском министарству здравља, Lungotevere Ripa 1, 00153 Rome, Italy.

Конференција је одржана у партнерству CanCon радних група, италијанског Министарства здравља, Европске коалиције оболелих од рака (ECPC), и Удружења Европске Лиге за рак (ECL).

Састанак је укључио теме које се односе на тренутни статус скрининг програма широм ЕУ у односу на фазу имплементације и времена рада програма. Расправљани су управни и организациони аспекти скрининга. Посебан фокус је дат  евалуацији програма и истраживањима, као и примени нових технологија, и доступности нових лекова. Теме су укључивале перфомансе и ефикасност, здравствено-економске перспективе, користи и штету у односима и комуникацији са доносиоцима одлука, другим интересним групама  и општом популацијом.

Резиме састанка је тренутни статус скрининг  програма рака широм ЕУ у односу на фазу имплементације и трајање програма. Циљ обе конференције је да створи политички дијалог о томе како стручњаци могу да сарађују широм Европе у настојању да се смање неједнакости у лечењу рака, и то у политикама превенције, приступу иновацијама, и приступу програмима рехабилитације. Крајњи циљ је да се подигне опстанак оболелих од рака и смањује смртност од рака уз побољшање квалитета живота пацијената оболелих од рака и преживелих широм Европе. Расправљани су управни и организациони аспекти скрининга.

Другог дана конференција "Italy and the EU: Policy Dialogues in Cancer Control” ("Италија и ЕУ: политика Дијалози у контроли рака") окупила је чланове Европског и Италијанског парламента и ЕУ експерата.  Разговарало се  о имплементацији и процени политике и бриге о оболелима од рака.

Први део конференције био је округли сто у организацији чланова Европског парламента за борбу против рака (MAC). Фокус је био на две критичне тачке: превенција и иновације као два важна пута за успешну контролу рака.

Посебан фокус дат је  евалуацији скрининг програма рака, са темама које укључују и перфомансе и ефикасност, здравствено-економске перспективе, о односима и комуникацији са доносиоцима одлука, другим интересним групама  и општом популацијом.

Спровођење препорука CanCon пројекта у земљама чланицама ЕУ и шире ће бити следећи корак за успешну заједничку акцију.

 

 

X Европска недеља превенције рака грлића материце, у тржном центру “Стадион”

30. јaнуар 2016.

U organizaciji Kancelarije za skrining raka i studenata  IFMSA Serbia - Комитета за међународну сарадњу студената медицине,  обележена је X Европска недеља превенције рака грлића материце, у тржном центру “Стадион”.

 

 

Слике са обележавања X Европске недеље превенције рака грлића материце, у тржном центру “Стадион” можете погледати у галерији слика.

 

Прилог ТВ Хаппy:

 

 

 

X Европска недеља превенције рака грлића материце, Ректорат Универзитета у Београду

28. јaнуар 2016.

У организацији студената IFMSA Serbia - Комитета за међународну сарадњу студената медицине, заједно са сарадницима из Канцеларије за скрининг рака  обележена је X  Европска недеља превенције рака грлића материце  у Ректорату Универзитета у Београду.

 

 

У оквиру акције "Дан за себе"  предавање  “Превенција рака грлића материце - изазов који траје” - одржале су Проф. др Весна Кесић и др Бојана Милошевић.

 

 

X Европска недеља превенције рака грлића материце, у Народној библиотеци Србије.

27. јaнуар 2016.

У организацији Канцеларије за скрининг рака и студената IFMSA Serbia - Комитета за међународну сарадњу студената медицине, обележена је X Европска недеља превенције рака грлића материце, у Народној библиотеци Србије.

 

 

 

Здање Старог двора, Палата „Албанија” и Мост на Ади биће обојени зеленим светлом поводом обележавања Европске недеље превенције рака грлића материце

26. јaнуар 2016.

Андреа Радуловић: Апел женама да воде рачуна о свом здрављу

Здање Старог двора, Палата „Албанија” и Мост на Ади биће обојени зеленим светлом поводом обележавања Европске недеље превенције рака грлића материце, изјавила је заменица председника Скупштине града Андреа Радуловић.

- Град Београд се прикључује бројним европским престоницама у кампањи подизања свести о овом важном проблему, па ће светла на Старом двору бити укључена један дан, док ће на осталим знаменитостима осветљење бити током целе недеље. Најважније је да свака жена има свест о томе колико је битно ићи на редовне гинеколошке прегледе. Због тога апелујем на све жене да воде рачуна о свом здрављу и буду одговорне према себи - истакла је она.

Према њеним речима, Град Београд и домови здравља у престоници активно учествују у акцијама и кампањама борбе против рака грлића материце, па се тако у тим здравственим установама организују прегледи жена од 25 до 64 године.

Према подацима Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, сваке године се у нашој земљи региструје око 1.400 новооболелих жена, а у просеку 450 жена умре од карцинома грлића материце. Ови подаци указују да свакога дана у Србији оболе четири жене, а једна изгуби битку са овом малигном болешћу. Карцином грлића материце је трећи водећи узрок у обољевању и пети у смртности од свих малигних тумора код жена у Србији. Национална Канцеларија за скрининг рака координира и организује прегледе, које у домовима здравља спроводе изабрани гинеколози.

Европска недеља превенције рака грлића материце обележава се од данас до 31. јануара.

 

http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1731480

 

 

Народна скупштина Републике Србије прикључује се обележавању Европске недеље превенције рака грлића материце

26. јaнуар 2016.

Купола Дома Народне скупштине, до 30. јануара, биће осветљена тиркизно зеленом бојом која представља један од симбола борбе против рака грлића материце.

На тај начин Народна скупштина прикључује се обележавању јубиларне, десете Европске недеље превенције рака грлића материце којом се преноси порука о значају коришћења доступних мера превенције у нашој земљи и спречавању оболевања и умирања од рака грлића материце.

Активности обележавања Европске недеље превенције рака грлића материце организују се широм Републике Србије у координацији Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и мреже института и завода за јавно здравље.

 

http://www.parlament.gov.rs/Narodna_skupština_priključuje.28567.43.html

http://www.parlament.gov.rs/narodna-skupština.1.html

 

 

Конференција за новинаре поводом Десете европске недеље превенције рака грлића материце

25. јaнуар 2016.

Поводом обележавања X Европске недеље превенције рака грлића материце, Министарство здравља Републике Србије и Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” организовали су конференцију за медије,  25. јануара 2016. године.

На конференцији су говорили др Весна Књегињић помоћник министра здравља Републике Србије,  доц. др Зоран Михаиловић помоћник министра здравља Републике Србије, доц. др сц. мед. Драган Илић, директор Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, проф. др Весна Кесић, председница Савета ESGO (The European Society of Gynaecological Oncology), Европског удружења за гинеколошку онкологију и руководилац поткомисије за рано откривање карцинома грлића материце у Републичкој стручној комисији за праћење спровођења програма раног откривања малигних болести у Србији, проф. др Александар Стефановић директор Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Србије и госпођа Љиљана Поповић успешно излечена од рака грлића материце.

На конференцији се говорило о карциному грлића материце - јавноздравственом проблему у Европи и Србији, значају превенције, о значају мера за унапређење превенције, скрининга и другим активностима за рано откривање рака грлића материце.

 

 

X Европска недеља (од 24. до 30. јануара) превенције рака грлића материце се обележава у великом броју земаља Европе. Током ове недеље ће се одржавати активности чији је заједнички циљ подизање свести жена о значају превенције рака грлића материце, факторима ризика и начинима превенције. Носилац активности је Европска асоцијација за рак грлића материце (ECCA).

 

Прилог ТВ ПИНК:

 

Прилог РТС:

 

 

 

 

 

X Европска недеља превенције рака грлића материце, обележава се од 24-30. јануара 2016. године.

21. јaнуар 2016.

У земљама широм Европе, ова манифестација се спроводи  у циљу подизања свести  жена о раку грлића материце и начинима превенције.

Препознајући значај ове кампање, Србија већ десети пут  активно учествује у њеном обележавању.

Овом недељом преносимо поруку о значају доступних превентивних прегледа и мера превенције у нашој земљи (гинеколошки прегледи, ПАП тест и имунизација против ХПВ вируса).

Основна порука свим женама у овој Недељи  је, да је рак грлића материце малигна болест која се може спречити.

 

Дан за здравље“ је слоган који ће обележити активности  у овом периоду и начин апеловања на сестре,  мајке, кћерке, пријатељице, да у Европској недељи превенције рака грлића материце размишљају о свом репродуктивном здрављу  и да у току године одвоје „дан за здравље“, када ће посетити свог лекара и искористити неку од доступних могућности превенције.

 

На основу процена Међународне агенције за истраживање рака (IARC) и Европске мреже регистара за рак (ENCR), Србија се и даље налази у групи европских земаља са највишим стопама обољевања и умирања од рака грлића материце.

Према стопи обољевања од рака грлића материце, Србија се налази на четвртом месту у Европи, после Румуније, Литваније и Бугарске, док се према стопи смртности од ове болести,  наша земља, нажалост, налази на другом месту у Европи, одмах после Румуније.

Крајем 2015. године завршен је први трогодишњи циклус спровођења организованог програма скрининга рака грлића материце у Републици Србији, на територији  18 општина.

За три године спровођења организованог програма скрининга рака грлића материце,  позвано је на преглед  око 334 242 жене животне доби од 25 до 64 године, што чини 56,1% циљне популације.

ПАП тест је у оквиру програма  урађен код 190 906 жена (32%). Од свих урађених ПАП тестова 11 740 је било са позитивним налазима (6.1%). Ове жене су дошле на преглед  без симптома и знакова  болести, а дошле су на ПАП тест после позива свог дома здравља.

 

Цанцер Цонтрол Јоинт Ацтион - ЦанЦон пројектни тим и Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”, Канцеларија за скрининг рака, су отпочели сарадњу (од 25.09.2015 године)

28. септембар 2015.

Cancer Control Joint Action - CanCon пројектни тим  и Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”,  Канцеларија за скрининг рака, су отпочели сарадњу (од 25.09.2015 године).

CanCon пројекат има за циљ да допринесе на различите начине смањењу оболевања од рака како у земљама ЕУ тако и другим подручјима избором различитих успешних превентивних и других стратегија. Активности CanCon пројекта усмерене су на препоруке за унапређење  спровођења мера за продужење преживљавања и смањење смртности од малигних болести.

Osnovni ciljevi projektnih aktivnosti CanCon су:

 

 • Analiza i preporuke mera prevencije i ranog otkrivanja raka
 • Poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite obolelih od raka;
  Obezbeđivanje reintegracije obolelih i/ili  palijativnog zbrinjavanja obolelih i smanjenje nejednakosti u pružanju zdravstvene zaštite na različitim nivoima kontrole raka na terenu.

 

Jedan od veoma značajnih ciljeva projekta je i izrada evropskog vodiča dobre prakse o unapređenju kvaliteta u sveobuhvatnoj kontroli raka, koji se može  primenjivati u različitim državama i sistemima zdravstvene zaštite.

Projekat CanCon ће помоћи партнерима укљученим у заједничке активности,  у дефинисању  националних програма на основу израђеног водича добре праксе у овој области.

Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”  i Kancelarija za skrining raka su uključeni u radni paket 9 (Work package 9 - Screening WP 9). Овај пакет се базира на стварању  смерница и принципа добре праксе у планирању, имплементацији, управљању и евалуацији активности у области раног откривања - скрининга рака, значајног дела активности у оквиру националних политика контроле рака.

Predstavnik Kancelarije za skrining raka u ovim projektnim aktivnostima je dr sci. Uroš Rakić, samostalni stručni saradnik - projektant, koji je uzeo učešće na sastanku održanom u Zagrebu, 17-18 septembra 2015.godine.

 

 

WП 9 Састанак Радне групе за скрининг рака дојке у Загребу од 17. септембра 2015. до 18. септембра 2015. године

18. септембар 2015.

 

Др сци. Урош Ракић самостални стручни сарадник - пројектант у Канцеларији за скрининг рака, представио је на састанку WP 9 WORKING GROUP MEETING ON BREAST CANCER SCREENING , Загреб, Хрватска, 17-18 септембар,  презентацију ORGANIZED BREAST CANCER SCREENING IN THE REPUBLIC OF SERBIA . Састанак је организован у House of Europe  (Представништво Европске комисије у Републици Хрватској), Аугуста Цесарца 2, Загреб, Република Хрватска.

 

 

Резиме састанка је тренутни статус скрининг  програма рака дојке широм EU у односу на фазу имплементације и трајање програма. На састанку су излагали о организованом скринингу рака дојке у својим земљама  представници из Хрватске, Немачке, Италије, Норвешке, Литваније, Финске, Бугарске и Србије. Расправљани су управни и организациони аспекти скрининга.

 

 

Посебан фокус дат је  евалуацији скрининг програма рака дојке, са темама које укључују и перфомансе и ефикасност, здравствено економским перспективама, о односима и комуникацији са доносиоцима одлука, другим интересним групама  и општом популацијом.

 

 

Предавање “Примена географских информационих система у епидемиологији”

31. март 2015.

У оквиру Епидемиолошке секције  Српског лекарског друштва организован  је Стручни састанак у Београду,  у уторак 31.марта 2015.године, у 12 часова у улици Џорџа Вашингтона 19. Др сци. Урош Ракић из Канцеларије за скрининг рака  је изложио могућности примене ГИС-а у јавном здрављу. Тема предавања је била “Примена географских информационих система у епидемиологији”. Програм је  акредитован одлуком Здравственог савета Републике Србије  под редним бројем А-1-896/15. Представљене су могућности и ефикасност употребе географског информационог система (ГИС) у анализи просторне дистрибуције заразних и незаразних  болести.  

 

 

 

ИX Европска недеља превенције рака грлића материце, у улици Др Суботића

29. јaнуар 2015.

 

У организацији студената IFMSA Serbia - Комитета за међународну сарадњу студената медицине, заједно са сарадницима из Канцеларије за скрининг рака  обележена је IX Европска недеља превенције рака грлића материце, у улици Др Суботића у Београду.

 

 

Слике са обележавања IX Европске недеље превенције рака грлића материце, из улице Др Суботића, можете погледати у галерији слика.

 

 

ИX Европска недеља превенције рака грлића материце, Ректорат Универзитета у Београду

28. јaнуар 2015.

У организацији студената IFMSA Serbia - Комитета за међународну сарадњу студената медицине, заједно са сарадницима из Канцеларије за скрининг рака  обележена је IX  Европска недеља превенције рака грлића материце  у Ректорату Универзитета у Београду.

Предавање о превенцији ове болести "Дан за себе" одржале су Проф. др Весна Кесић и др Бојана Милошевић. Захвалнице су уручене Прим. др Ђерђи Шарић (НАЛОР), Прим. др Весни Стевић-Гајић (дом здравља Крушевац), Проф. др Весни Кесић председници Савета ESGO (The European Society of Gynaecological Oncology), Европског удружења за гинеколошку онкологију и руководиоцу поткомисије за рано откривање карцинома грлића материце у Републичкој стручној комисији за праћење спровођења програма раног откривања малигних болести у Србији), др Бојани Милошевић (Канцеларија за скрининг рака) и Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” - Канцеларији за скрининг рака.

 

 

Признање "Бисер мудрости" које додељује Европска асоцијација за борбу против грлића материце (ECCA) уручено је поп певачици Александри Радовић која је композицијом "Мој је живот моја песма" допринела кампањи "Европске недеље превенције рака грлића материце".

Слике са обележавања IX Европске недеље превенције рака грлића материце из Ректората Универзитета у Београду можете погледати у галерији слика.

 

 

Конференција за новинаре поводом Девете европске недеље превенције рака грлића материце

27. јaнуар 2015.

 

Поводом обележавања IX Европске недеље превенције рака грлића материце, Министарство здравља Републике Србије и Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” организовали су конференцију за медије,  27. јануара 2015. године.

 

 

На конференцији су говорили доц. др Ференц Вицко, државни секретар Министарства здравља Републике Србије, прим. др сц. мед. Драган Илић, директор Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, проф. др Весна Кесић, председница Савета ESGO (The European Society of Gynaecological Oncology), Европског удружења за гинеколошку онкологију и руководилац поткомисије за рано откривање карцинома грлића материце у Републичкој стручној комисији за праћење спровођења програма раног откривања малигних болести у Србији.

На конференцији се говорило о карциному грлића материце - јавноздравственом проблему у Европи и Србији, значају превенције, о значају мера за унапређење превенције, скрининга и другим активностима за рано откривање рака грлића материце.

Студенти IFMSA Serbia - Комитета за међународну сарадњу студената медицине, заједно са Канцеларијом за скрининг рака учествују у свим активностима IX Европске недеље превенције рака грлића материце, били су присутни на конференцији за штампу.

IX Европска недеља (од 25. до 31. јануара) превенције рака грлића материце се обележава у великом броју земаља Европе. Током ове недеље ће се одржавати активности чији је заједнички циљ подизање свести жена о значају превенције рака грлића материце, факторима ризика и начинима превенције. Носилац активности је Европска асоцијација за рак грлића материце (ECCA).

 

Прилог ТВ Пинк са конференције:

 

 

 

 

 

ИX Европска недеља превенције рака грлића материце, у Народној библиотеци Србије.

26. јaнуар 2015.

 

У организацији студената IFMSA Serbia - Комитета за међународну сарадњу студената медицине, заједно са сарадницима из Канцеларије за скрининг рака  обележили су IX Европску недељу превенције рака грлића материце, у Народној библиотеци Србије.

Слике са обележавања IX Европске недеље превенције рака грлића материце, у Народној библиотеци Србије,можете погледати у галерији слика.

 

Обележен почетак ИX Европске недеље превенције рака грлића материце, у тржном центру “Ушће”

25. јaнуар 2015.

 

У организацији студената IFMSA Serbia - Комитета за међународну сарадњу студената медицине, заједно са сарадницима из Канцеларије за скрининг рака  обележили су IX Европску недељу превенције рака грлића материце, у тржном центру “Ушће”.

Слике са обележавања почетка IX Европске недеље превенције рака грлића материце, у тржном центру “Ушће” можете погледати у галерији слика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИX европска недеља превенције рака грлића материце 25 – 31. јануар 2015. године

21. јaнуар 2015.

 

Уз вашу помоћ, готово сваки случај рака грлића материце може бити спречен! Придружите се кампањи! Помозите да се подигне свест о превенцији рака грлића материце.

 

Рак грлића материце је још увек озбиљан проблем јавног здравља у Европи. Сваке године ова болест се открије  код 60 000 жена,  а око 30 000 жена годишње умре због рака грлића материце. Оно што забрињава је чињеница да се болест јавља у млађој животној доби и представља други најчешћи рак код жена старости од 15  до 44 године.

 

Оболевање и умирање од рака грлића материце у Србији

 

Према званичним подацима у 2012. години, рак грлића материце по учесталости је  био трећи  узрок оболевања, одмах после рака дојке и колоректума, а пети узрок умирања и то после рака дојке, бронха и плућа, колоректума и панкреаса.

Према подацима из 2012.године стопа инциденције (обољевања) у централној Србији је износила 23,2 оболелих жена на 100.000. Више стопе оболевања од просечне у централној Србији су забележене у Пчињском (36,9/100.000), Зајечарском (28,0/100.000), Шумадијском (27,8/100.000), Граду Београду (27,4/100.000), Моравичком (27,2/100.000), Пиротском (25,4/100.000) и Нишавском округу (24,3/100.000)

Према расположивим подацима, мање од трећине случајева рака грлића материце открива се у раној фази када се може успешно применити само оперативно лечење. Код већине жена рак грлића материце се открије касно, када је неопходно применити постоперативну или радикалну радиотерапију која продужава лечење, може довести до различитих компликација и значајно повећава трошкове лечења.

Смртност од рака грлића материце се у централној Србији постепено повећавала, од 4.67 на 100.000 у периоду од 1971.-1985. године, до 6.8 на 100.000 у 2000. године. Од тада је стопа морталитета стабилна и чак се према подацима за 2012. годину региструје пад стопа морталитета (са 6,8/100.000 у 2011. години на 6,4 на 100.000 жена у 2012. години). Постоје велике разлике у смртности од рака грлића материце међу појединим регионима централне Србије. У просеку сваке године у Србији више од 400 жена изгуби живот због рака грлића материце. Већина ових случајева могла се спречити да је болест откривена на време и да се на време приступило лечењу.

 

Организовање европске недеље превенције рака грлића материце

 

Имајући у виду разлике у оболевању и умирању од рака грлића материце у земљама Европске уније, упутством датим још 2. децембра 2003. од стране Савета Европе,  Савет Европске Уније је препоручио да све европске државе треба да предузму следеће мере :

 

 • поставе научно заснован организовани популациони скрининг за рак грлића материце који на организован начин укључује целу циљну популацију и подразумева контролу квалитета на свим релевантним нивоима спровођења овог програма
 • да се постарају да су жене које су обухваћене скринингом у потпуности упознате са начином обављања прегледа и његовим значајем.
 • да се за оне жене чији је тест патолошки гарантују постојање доступних дијагностичких процедура, третмана, психолошке подршке и пост-оперативне неге
 • да се у државама осигурају људски и финансијски ресурси потребни за успостављање одговарајуће организације и контроле квалитета
 • да се успостави систематско позивање на скрининг и осигурање квалитета обављених PAP прегледа на свим потребним нивоима.

 

Иако је добро познато да организовани програми за скрининг обезбеђују најбољу заштиту од рака грлића материце, тренутно само 8 од 28 земаља Европске Уније (Данска, Финска, Мађарска, Холандија, Словенија, Шведска и Велика Британија), као и неки региони Италије, Хрватске и Француске имају и спроводе организовани скрининг програм.

Важно је знати да се скоро сваки случај рака грлића материце може спречити. Добро организовани скрининг програми могу да спрече и до 80% случајева рака грлића материце. Данас постоје и вакцине против инфекције изазване хуманим папилома вирусима (HPV) које су ефикасне у превенцији HPV инфекције тип 16 и 18 који су заједно одговорни за настанак 7 од 10 случајева рака грлића материце. Међутим, из два разлога, још увек 30 000 Европљанки сваке године умре од ове болести која се може избећи:

 

 • већина жена у Европи и даље зна мало о раку грлића материце и о томе шта се може урадити да би се он избегао
 • многе европске земље имају неефикасне превентивне програме или чак уопште не спроводе превенцију рака грлића материце.

 

Значај који ЕУ придаје овом проблему може се видети из чињенице да је Прва европска недеља за превенцију рака грлића материце, обележена од 21. до 28. јануара 2007. године, била званично отворена у Европском Парламенту. И ове године носилац свих активности је Европска асоцијација за рак грлића материце (ECCA).

 

Учешће Србије у обележавању недеље превенције

 

Европска недеља превенције рака грлића материце се обележава од 2007. године, а кампања је усмерена на три циљне групе:

•          Општу популацију, јер људи морају да знају предности коришћења расположивих превентивних програма

•          Здравствене раднике који морају да располажу тачним информацијама о скрининг програмима и програмима HPV вакцинације, како би могли да подстакну своје пацијенте да користе ове услуге и пруже одговоре на њихова питања, и

•          Политичаре и лидере који треба да располажу информацијама о предностима коришћења превентивних програма како би разумели њихов значај.

 

Недеља превенције рака грлића материце се ове године обележава по девети пут. Током ове недеље, у великом броју земаља Европе, истовремено се одржавају разне активности чији је заједнички циљ да промовишу важност смањења оболевања и умирања од рака грлића материце.

У оквиру Недеље превенције рака грлића материце у Србији ће се у периоду од 25. до 31. јануара 2015. године спровести бројне активности како у здравственим установама, тако и у заједници, које координише и организује Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, уз подршку Републичке стручне комисије за праћење спровођења програма раног откривања малигних болести у Републици Србији, а део активности спроводи и Удружење студената медицине (IFMSA Serbia - International Federation of Medical Students' Associations).

 

Активности укључују:

•          дистрибуцију едукативно-промотивног материјала на јавним местима као што су тржни центри, метро станице, аутобуске станице, као и пружање савета и информација о значају коришћења доступних превентивних програма,

•          организовање едукативних семинара за становништво у локалној заједници, у школама, факултетима, радним организацијама,

•          организовање предавања о превенцији рака грлића материце у циљу информисања жена о томе шта могу да учине како би избегле појаву рака грлића материце.

•          одржавање семинара о превенцији карцинома грлића материце намењених студентима медицине као и здравственим радницима,

•          јавне манифестације, наступе у медијима

•          онлине дискусије на тему превенције грлића материце.

 

Значајне активности које се обављају током ове недеље су подела брошева „Бисер мудрости”. Брошеви, као симбол преношења знања, током недеље се  деле не само женама већ и свима онима који подржавају борбу против рака грлића материце. До данас, преко 1,5 милион Бисера мудрости је дистрибуирано широм Европе и они су постали препознатљив симбол ове кампање (www.PearlofWisdom.eu).

Недеља превенције рака грлића материце треба да унапреди информисаност жена и опште популације о значају превентивних прегледа жена и истовремено да утиче на унапређење спровођења  програма организованог скрининга рака у нашој земљи (www.batut.org.rs, www.skriningsrbija.rs).

 

Скрининг на рак грлића материце у Србији

У периоду од 2007. до 2012. године обављене су припреме за спровођење организованог програма скрининга карцинома грлића материце. По усвајању законске регулативе и пратећих прописа, у децембру 2012. године започео је децентрализовани организовани скрининг на карцином грлића материце. Циљну групу за спровођење организованог скрининга рака грлића материце, који се спроводи на територији 18 општина, чине жене узраста 25 - 64. године. У досадашњем току скрининга одазвало се 57,4% позваних жена, што  далеко превазилази одзив у многим европским земљама. У току је трећа година првог циклуса скрининга. Овим програмом откривен је карцином грлића материце код 50 жена. Патолошки налази утврђени су код око 7500 жена.

На територији 18 општина жене ће и ове године, уколико припадују старосној групи од 25 до 64. године, бити позване на преглед од стране дома здравља да ураде PAP тест. Све жене своје право на здравствену заштиту  треба да искористе и да се јаве на преглед код свог гинеколога.

 

У сусрет Европској недељи превенције рака грлића материце

20. јaнуар 2015.

ECCA (European Cervical Cancer Association - Европска асоцијација за борбу против карцинома грлића материце)  је  ацоцијација која окупља  100 организација и удружења из 34 земље и чији је циљ да подигне свест  жена  о  значају превенције карцинома грлића материце. У том циљу ECCA је 2007. године започела  обележавање Европске недеље превенције карцинома грлића материце, која се у периоду од 25 до 31 јануара 2015. године обележава широм Србије.

Линк за текст о Европској недељи превенције карцинома грлића материце на српском језику

http://www.ecca.info/sr/

http://www.ecca.info/sr/nedelja-prevencije/evropska-nedelja-prevencije-raka-grlica-materice/

 

ESGO (The European Society of Gynaecological Oncology - Европско удружење за гинеколошку онкологију) је водећа Европска непрофитна организација,  која постављањем  стандарда и омогућавањем едукације и истраживања у области превенције и лечења  гинеколошких карцинома (карцинома грлића материце и карцинома дојке) има за циљ да унапреди здравље жена у Европи. Председник овог удружења је проф. др  Весна Кесић из Републичке стручне комисије Министарства здравља за праћење спровођења програма раног откривања малигних болести у Републици Србији.

http://www.esgo.org/About_ESGO/Pages/AboutUs.aspx

http://www.esgo.org/Pages/default.aspx

 

EUROGIN (European Reasearch Organisation on Genital Infection and Neoplasia - Европска организација за истраживање гинеколошких инфекција и тумора) је организација чији је циљ промоција и развој истраживања, едукације, превенције гинеколошких инфекција и тумора на Европском нивоу.

http://www.eurogin.com/euroginpro.html

 

Састанак гинеколошко-акушерске секције (ГАС) Српског лекарског друштва (СЛД) 6. новембра 2014. године у 14 сати

03. новембар 2014.

Стручни састанак ГАС СЛД ће бити одржан у четвртак 6.11.2014. године у просторијама Inpharm Co Doo у Улици Цара Душана 266, Земун, Београд, са почетком у 14 сати.

Теме стручног састанка:

1. АТИПИЧАН ЦИТОЛОШКИ НАЛАЗ ОТКРИВЕН СКРИНИНГОМ ЗА РАК ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ: ШТА ДАЉЕ?,  предавач Проф. др Весна Кесић, КГА КЦС, Београд, председник ЕСГО (15 минута),

2. ЦИТОЛОШКИ СКРИНИНГ ПРЕМА BETHESDA  КЛАСИФИКАЦИЈИ, предавач Проф. др Живко Перишић, ГАК Народни фронт, Београд, (15 минута),

3. ОРГАНИЗОВАНИ ПОПУЛАЦИОНИ СКРИНИНГ НА РАК ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ, предавач др Бојана Павловић, ИЗЈЗ Милан Јовановић Батут, Београд (15 минута),

4. ПРЕДАВАЊЕ КОМПАНИЈЕ INPHARM CO DOO.

 

Одржан је курс под називом “Национални програм организованог скрининга малигних болести у Србији” акредитован под бројем А-1-668/14

27. октобар 2014.

Дана 27.10.2014. године у организацији Канцеларије за скрининг рака у склопу КМЕ одржан је Курс под називом “Национални програм организованог скрининга малигних болести у Србији ”акредитован под бројем А-1-668/14. Курсу је присуствовао велики број здравствених радника, који су имали прилику да унапреде своје знање о епидемиолошким карактеристикама малигних болести у Србији и организованом скринингу карцинома дојке, карцинома грлића материце и колоректалног карцинома у нашој земљи и појединим Европским земљама. Предавања су одржали чланови Канцеларије за скрининг рака и др Снежана Живковић из Центра за превенцију и контролу незаразних болести.

 

 

 

90 година Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”

23. октобар 2014.

Непосредно по завршетку Првог светског рата, оснивањем посебног државног органа, Министарства народног здравља (1919) и њеног стручног саветодавног органа - Сталне епидемијске комисије којом је председавао др Милан Јовановић Батут (1847-1940), започињу припреме за формирање првих превентивних установа. Од пресудног значаја за развој целокупне превентивне делатности у тадашњој држави имало је формирање Централног хигијенског завода у Београду (ЦХЗ).

 

Предлог за оснивање „великог Бактериолошко-хигијенског завода у Београду” дао је представник Министарства војске у Сталној епидемијској комисији, санитетски пуковник др Лазар Генчић (1868-1942). О оснивању овакве установе веома активно је расправљало и Хигијенско одељење Министарства народног здравља, чији је начелник био др Андрија Штампар (1888-1958). На основу Закона о устројству Министарства народног здравља и Закона о оснивању посебних санитетских установа за испитивање и сузбијање заразних болести од 25. новембра 1921. донешен је Правилник о оснивању и организацији Централног хигијенског завода од 15. октобра 1924, X Бр. 46447 у којем се каже: „Завод је средиште целокупне хигијенске службе у држави и све хигијенске установе у држави подређене су њему”. Ступио је на снагу 25. октобра 1924. године обнародовањем у „Службеним новинама” (стр. 6) и представља први формално утврђени законски акт о Централном хигијенском заводу. Од оснивања па све до 1937. године (када одлази на дужност начелника санитетског одељења Министарства народног здравља) Централним хигијенским заводом руководио као првоизабрани управник др Стеван Иванић (1884-1948), некадашњи шеф Сталне бактериолошке станице.

Зграда Централног хигијенског завода сазидана је у болничком кругу по узору на сличне установе у Европи, највећим делом средствима из буџета, а у висини од девет милиона динара. Рокфелерова фондација из Америке, која је помагала подизање сличних бројних превентивних установа у целом свету и њихово опремање, обезбеђивала средстава за специјализацију стручњака у области превентивне медицине и разне хуманитарне акције за време Првог светског рата, поклонила је средства Централном хигијенском за опремање лабораторија.

По угледу на овакве установе у свету већ 1926. настао је први књижни фонд будуће узорне библиотеке, спајањем већ створених приручних библиотека установа које су у самом почетку ушле у састав Завода: Бактериолошке лабораторије, Лабораторије за тропске болести и Института за социјалну медицину.

Године 1969. године у част обележавања 50 година организоване превентивне службе код нас формирањем Сталне епидемијске комисије (1919), откривена је биста др Милана Јовановића Батута у холу установе. Некадашњи Централни хигијенски завод за деведесет година од оснивања доживео је више трансформација мењајући назив. Од 1979. године а на предлог посебне Комисије истакнутих лекара са поносом носи име др Милана Јовановића Батута. Познато је да није било значајнијег посла у држави везаног за здравље народа, а да у њему др Милан Јовановић Батут није учествовао. Овај здравствени просветитељ био је професор судске медицине и хигијене на некадашњој Великој школи у Београду и први декан Медицинског факултета у Београду (1920), најзаслужнији за његово оснивање. Истовремено је лично много допринео у погледу здравственог законодавства и раду Министарства здравља тадашње државе.

Година 2014. је значајна - деведесета годишњица од оснивања некадашњег Централног хигијенског завода а данашњег Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, националне установе у области превентивне медицине. У години јубилеја установе која носи име једног од најзаслужнијих наших лекара уопште подсетимо се да је о његовом деведесетом рођендану 1937. објављен у Прагу рад њему у част, а под насловом „Патријарх здравствене културе”. Било је то још једно у низу бројних највиших признања и одликивања поред четири почасна доктората које је др Милан Јовановић Батут својим радом у борби за народно здравље заслужено а за живота примио. Нама преостаје да радећи на пољу превентивне медицине у установи његовог имена као некада он „враћамо дуг своме народу”.

 

Срећан рођендан – Сајт Канцеларије за скрининг рака слави 21. октобра, 2014. годину дана рада.

21. октобар 2014.

                   

Срећан рођендан - Сајт Канцеларије за скрининг рака слави 21. октобра, 2014.   годину дана рада.

Сајт  Канцеларије за скрининг  рака је посетило у току прве  године рада 21 883 посетилаца, из 96 земаља и 726 градова из целог света!

На први рођендан, желео бих да се захвалим свима који подржавају овај сајт и прате наш рад.

 

Урош Ракић

 

КМЕ - А-1-668/14 Национални програм организованог скрининга малигних болести у Србији

06. октобар 2014.

КМЕ - А-1-668/14 Национални програм организованог скрининга малигних болести у Србији (6 бодова)

 

27. октобра 2014. године у Институту за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут"  

 

КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА

 

Курс који је акредитован код Здравственог савета Србије под бројем А-1-668/14 под називом Национални програм организованог скрининга малигних болести у Србији.

Похађање курса је бесплатно и доноси 6 бодова сваком учеснику. Курс је акредитован  код Здравственог савета Србије за здравствене раднике и сараднике (лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари, медицинске сестре, здравствени техничари, здравствени сарадници). Добродошли!

 

Преузмите оба фајла са сајта:

 

           ПРИЈАВУ ЗА КМЕ

        ПРОГРАМ КМЕ

 

Пријаву за курс попуните и пошаљите Канцеларији за скрининг рака на

e-mail: skrining@batut.org.rs

 

 

КМЕ - А-1-620/14 - Рано откривање рака - скрининг малигних болести

23. септембар 2014.

Решите тест који је акредитован код Здравственог савета Србије под бројем А-1-620/14 под називом Рано откривање рака - скрининг малигних болести.

Проверите своје познавање спровођења организованих скрининга/раног откривања малигних болести.

Тестирање је бесплатно и доноси 3 бода. Тест је намењен здравственим радницима и сарадницима (лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари, медицинске сестре, здравствени техничари, друго).

Прочитајте инструкције за попуњавање теста и добијање бодова за КМЕ.

 

                             

 

       Преузмите оба фајла са сајта:

           ПРИЈАВА

         ТЕСТ

 

Преузете фајлове и попуните - попуните пријаву за решавање онлајн теста и сачувајте, на питања из теста одговорите укључујући и питања из евалуационог упитника (последњих 5 питања)

 

Попуњена два документа (тест и пријаву) пошаљите на e-mail: skrining@batut.org.rs

 

Потврду о успешно положеном тесту добићете са e-mail:  Канцеларије.

 

Желимо Вам да тест решите успешно и да добијете најмање 23 поена колико је неопходно за позитиван  резултат. Сваки тачан одговор доноси један поен.

 

Литература коју можете користити налази се на сајту Канцеларије за скрининг рака у фолдеру документа (Уредба, Програми, Водичи добре праксе)

КМЕ - А-1-668/14 Национални програм организованог скрининга малигних болести у Србији

17. јун 2014.

КМЕ - А-1-668/14 Национални програм организованог скрининга малигних болести у Србији (6 бодова)

 

26. јуна 2014. године

 

КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА

 

Курс који је акредитован код Здравственог савета Србије под бројем А-1-668/14 под називом Национални програм организованог скрининга малигних болести у Србији.

Континуирана медицинска едукација ће се одрзати 26. јуна 2014 године у просторијама Завода за јавно здравље Шабац, са почетком у 10 часова.

 

          

Похађање курса је бесплатно и доноси 6 бодова сваком учеснику. Курс је акредитован  код Здравственог савета Србије за здравствене раднике и сараднике (лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари, медицинске сестре, здравствени техничари, здравствени сарадници). Добродошли!

 

Преузмите фајл са сајта:

 

        ПРОГРАМ КМЕ

 

Можете се пријавити  за похађање курса на емаил Канцеларије за скрининг рака на

e-mail: skrining@batut.org.rs

 

          

Одржан је Курс у склопу КМЕ, акредитован под бројем А-1-668/14 и називом “Национални програм организованог скрининга малигних болести у Србији”

26. мај 2014.

Дана 26.05.2014. године у организацији Канцеларије за скрининг рака одржан је Курс у склопу КМЕ, акредитован под бројем А-1-668/14 и називом “Национални програм организованог скрининга малигних болести у Србији”.

Курсу су присуствовали здравствени радници и сарадници из здравствених установа са територије Републике Србије.

Предавања су одржали др Снежана Живковић из Центра за превенцију и контролу незаразних болести као и.чланови Канцеларије за скрининг рака са темама о скринингу карцинома дојке, грлића материце и колоректалног карцинома у нашој земљи као и у неким земљама Европе (Француска, Финска и Велика Британија).

 

 

 

 

 

 

 

 

КМЕ - А-1-668/14 Национални програм организованог скрининга малигних болести у Србији

12. мај 2014.

КМЕ - А-1-668/14 Национални програм организованог скрининга малигних болести у Србији (6 бодова)

 

26. мај 2014. године

 

КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА

 

Курс који је акредитован код Здравственог савета Србије под бројем А-1-668/14 под називом Национални програм организованог скрининга малигних болести у Србији.

Похађање курса је бесплатно и доноси 6 бодова сваком учеснику. Курс је акредитован  код Здравственог савета Србије за здравствене раднике и сараднике (лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари, медицинске сестре, здравствени техничари, здравствени сарадници). Добродошли!

 

Преузмите оба фајла са сајта:

 

           ПРИЈАВУ ЗА КМЕ

        ПРОГРАМ КМЕ

 

Пријаву за курс попуните и пошаљите Канцеларији за скрининг рака на

e-mail: skrining@batut.org.rs

 

          

Предавање у Гинеколошко акушерској клиници Народни Фронт

12. март 2014.

У сарадњи са проф. др Живком Перишићем и директорком Клинике ГАК Народни фронт, проф. др Снежаном Ракић, у оквиру редовног састанка континуиране медицинске едукације (КМЕ) Клинике, за све запослене, представљен је програм организованог скрининга карцинома грлића материце који се спроводи у Републици Србији, као и планове за супервизију у оквиру општина града Београда.

Професор др Живко Перишић води  програм обуке гинеколога за тумачење цервикалних размаза по Bethesda класиикацији.

Подршку је дао и проф. др Бранко Станимировић, оснивач “Националне школе за патологију цервикса, вагине, вулве и колпоскопију” који је увео Колпоскопију у праксу гинеколога на примарном нивоу у Републици Србији.

Наглашена је разлика између регуларних превентивних прегледа дефинисаних законом, и организованог скрининга, као и улоге примарног, секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите у  том процесу.

 

Светски дан борбе против рака – 4. фебруар

03. фебруар 2014.

Руководећи  се успехом прошлогодишње кампање, 4. фебруар 2014. године, Светски дан борбе против рака се фокусира на циљ број 5 из Светске декларације о раку “Смањимо стигматизације и расветлимо заблуде о раку”, са кључном поруком “Разоткријмо заблуде о раку”.

Још увек постоји много заблуда о раку тако да овај дан представља добру прилику да се заблуде о њему разоткрију. Подизање свести и едукација о раку, како појединаца, заједнице, тако и доносиоца одлука, довешће до позитивних промена у систему онколошке здравствене заштите.

4. фебруара 2014. године фокусирамо се на разоткривање четири кључне заблуде!

 

 

Зашто је значајан светски дан борбе против рака?

 

Оболевање и умирање од рака у свету је попримило облик епидемије која наставља да расте. Ако се предузму одлучне мере како би се достигао циљ “25 до 25” Светске здравствене организације (смањење превремене смртности у узрасту од 30 до 69 година, од незаразних болести за 25% до 2025. године), могло би бити спашено 1,5 милион живота изгубљених због рака годишње.

У свету сваке године 7,6 милиона људи умре од рака, од којих 4 милиона превремено. Уколико се не предузму хитне мере за подизање свести људи о овој болести и не развију програми или стратегије које се односе на рак, до 2025. године,  процена је да ће се број превремених смрти услед рака повећати за 50% и износити 6 милиона смртних исхода годишње.

Светски дан борбе против рака је идеална прилика да се  разоткрију заблуде о раку кроз ширење образовања и знања о овој болести.

 

www.worldcancerday.org

 

Конференција за новинаре поводом Осме европске недеље превенције рака грлића материце

20. јaнуар 2014.

Поводом обележавања VIII Европске недеље превенције рака грлића материце, Министарство здравља Републике Србије и Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” организовали су конференцију за медије,  данас, 20. јануара 2014. Године.

На конференцији су говорили проф. др Славица Ђукић-Дејановић, министарка здравља Републике Србије, прим. др сц. мед. Драган Илић, директор Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, проф. др Весна Кесић, Клиника за гинекологију и акушерство Клиничког центра Србије и  председница Европског удружења за превенцију рака грлића материце, проф. др Александар Стефановић директор Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Србије и председник Републичке стручне комисије за рано откривање и превенцију рака грлића материце, и прим. др Верица Јовановић, шеф Канцеларије за скрининг рака, Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”.

 

 

На конференцији се говорило о карциному грлића материце - јавноздравственом проблему у Европи и Србији, значају превенције, пре свега скрининга, успостављању, циљевима и активностима скрининга.

Европска недеља (од 19. до 25. јануара) превенције рака грлића материце се обележава у великом броју земаља Европе. Током ове недеље ће се одржавати активности чији је заједнички циљ подизање свести жена о раку грлића материце, факторима ризика и начинима превенције. Носилац активности је Европска асоцијација за рак грлића материце (ECCA).


 

Осма европска недеља превенција рака грлића материце 19. – 25. јануар 2014. године

17. јaнуар 2014.

Уз вашу помоћ, готово сваки случај рака грлића материце може бити спречен!

VIII европска недеља превенције рака грлића материце обележиће се од 19. до 25. јануара 2014. године са циљем подизања нивоа знања и информисаности о раку грлића материце и превенцији рака. Током ове недеље, у великом броју земаља Европе, истовремено се одржавају разне активности чији је заједнички циљ да промовишу важност смањења оболевања и умирања од рака грлића материце. И ове године, носилац свих активности је Европска асоцијација за рак грлића материце (ECCA )

Рак грлића материце представља озбиљан јавноздравствени проблем у Европи, јер се сваке године ова болест открије код приближно 60.000 жена, а скоро 30.000 жена умре. Оно што забрињава је чињеница да се болест  јавља у млађој животној доби и представља други најчешћи рак код жена старости од 15  до 44 године.

Рак грлића материце стављен је под контролу у већем броју земаља Европе. Ипак, у земљама у развоју, превентивних програма углавном нема, док је и свест жена о значају редовних превентивних прегледа на веома ниском нивоу

Зашто онда сваке године 60.000 жена оболи и 30.000 жена у Европи умре од рака грлића материце? Постоје два разлога:

1. Многе земље још увек немају ефикасне скрининг програме - програме за рано откривање и превенцију рака.
2. Чак и у земљама где превентивни програми постоје, многе жене нису свесне њиховог значаја па их и не користе.

У нашој земљи, рак грлића материце је по учесталости други водећи узрок оболевања и четврти узрок умирања од рака. Већ дужи низ година у Србији се евидентира једна од највиших стопа оболевања од рака грлића материце у Европи. У нашој земљи у просеку свакога дана једна жена умре од рака грлића материце. Нарочито забрињава чињеница да је регистрована стопа морталитета од ове локализације рака код жена у нашој земљи скоро двоструко виша од истих стопа морталитета код жена у Европи. Већина ових смртних исхода могла се спречити да је болест откривена на време и да се благовремено приступило њеном лечењу.

Важно је знати да се скоро сваки случај рака грлића материце може спречити. Добро организовани скрининг програми могу да спрече и до 80% случајева рака грлића материце. Данас постоје и вакцине против инфекције изазване хуманим папилома вирусима (HPV) које су ефикасне у превенцији HPV инфекције тип 16 и 18 који су заједно одговорни за настанак 7 од 10 случајева рака грлића материце.

Програм организованог скрининга рака грлића материце спроводи се на територији Републике Србије од 2012. године. Програмом је дефинисано спровођење здравствене заштите и активности на унапређењу здравља, смањењу смртности од рака грлића материце и побољшању квалитета живота жена Србије.

Недеља превенције рака грлића материце треба да унапреди спровођење програма организованог скрининга рака у нашој земљи (www.skriningsrbija.rs). 

Током Недеље превенције у више од 30 земаља Европе истовремено се одвијају бројне активности:

 • дистрибуција едукативно-промотивног материјала на јавним местима као што су тржни центри, метро станице, аутобуске станице, као и пружање савета и информација о значају коришћења доступних превентивних програма,
 • организовање едукативних семинара за становништво у локалној заједници, у школама, факултетима, радним организацијама,
 • организовање предавања о превенцији цервикалног карцинома за адолесценткиње у средњим школама,
 • одржавање семинара о превенцији карцинома грлића материце намењених студентима медицине као и здравственим радницима,
 • јавне манифестације, наступи на медијима, и слично
 • онлине дискусије на тему превенције грлића материце.

Европска недеља превенције рака грлића материце се обележава од 2007. године и кампање су усмерене на три циљне групе:

 • Општу популацију, јер људи морају да знају предности коришћења расположивих превентивних програма
 • Здравствене раднике који морају да располажу тачним информацијама о скрининг програмима и програмима HPV вакцинације, како би могли да подстакну своје пацијенте да користе ове услуге и пруже одговоре на њихова питања, и
 • Политичаре и лидере који треба да располажу информацијама о предностима коришћења превентивних програма како би разумели њихов значај.

Значајне активности које се обављају током ове недеље су подела брошева „Бисер мудрости”. Брошеви, као симбол преношења знања, током недеље се  деле не само женама већ и свима онима који подржавају борбу против рака грлића материце. До данас, преко 1,5 милион Бисера мудрости је дистрибуирано широм Европе и они су постали препознатљив симбол ове кампање (www.PearlofWisdom.eu).

Током прошлогодишње кампање, преко 5000 догађаја је одржано широм Европе. Ови догађаји су преносили огромну количину информација женама и адолесценткињама, помажући им да разумеју значај превенције рака врата/грлића матернице и да их мотивишу да користе све услуге тамо где су доступне. Уједно, ови догађаји подижу и свест међу бројним политичарима и помажу да се подигне приоритет у имплементацији програма превенције рака грлића материце у земљама где они нису тренутно доступни.

У Србији се у оквиру Недеље превенције рака грлића материце од почетка обележавања организује велики број активности као што су предавања, трибине, гостовања на телевизији и радију. У домовима здравља и болницама, гинеколози, патолози, епидемиолози и стручњаци других профила током ове недеље организују предавања и разговоре у којима женама објашњавају важност редовног одласка на гинеколошки преглед.

У недељи која је пред нама потребно је интензивирати активности на промоцији значаја раног откривања рака грлића материце у Србији и мобилисати све друштвене снаге за превенцију рака грлића материце.

Уз вашу помоћ, готово сваки случај рака грлића материце може бити спречен!

Придружите се кампањи!

Помозите да се подигне свест о превенцији рака грлића материце.

 

Извор: www.ecca.info

Предавање на тему “Епидемиологија и организовани скрининг на карцином грлића материце”, 16.01.2014. године, у Ректорату Универзитета у Београду

16. јaнуар 2014.

Као најава започињања обележавања VIII европске недеље превенције цервикалног карцинома, Канцеларија за скрининг рака се придружила активностима IFMSA-Serbia (International Forum of Medical Students Association) у организацији Конференције о цервикалном карциному.

16.01.2014. године у Ректорату Универзитета у Београду организовано је предавање на тему “Епидемиологија и организовани скрининг на карцином грлића материце”.

Предавачи су били проф. др Весна Кесић, Клиника за гинекологију и акушерство Клиничког центра Србије и  председница ESGO (Европског удружења за превенцију рака грлића материце) и др Бојана Милошевић, национални координатор превенције карцинома грлића материце из Канцеларије за скрининг рака, Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”.

 

                                                                                

Скуп су поздравили  прим. др сц. мед. Драган Илић, директор Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” и др Маја Вучковић-Крчмар, представница Делегације Европске уније у Србији. Предавању су присуствовали и у дискусији су активно учествовали студенти медицине и права са Београдског универзитета, чланови IFMSA-Serbia (International Forum of Medical Students Association).

Тиме је најављено обележавање европске недеље, која ће започети Конференцијом за штампу у Институту за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут” и изјавама министарке здравља, проф. др Славице Ђукић Дејановић о подршци Министарства здравља и напорима да се организованим скринингом реши проблем са карциномом грлића материце у Србији.

 

 

 

 

 

Разговор са прим. др Драганом Илићем,

директором Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут"

Разговор са проф. др Весном Кесић,

Клиника за гинекологију и акушерство Клиничког центра Србије и  председница ESGO (Европског удружења за превенцију рака грлића материце) 

Видео прилог: ТВ Студентски град

 

У ГАК Народни фронт спроведена је едукација за гинеколошку цитодијагностику по Бетхесда класификацији

25. децембар 2013.

 

Уз подршку Министарства здравља Републике Србије у сарадњи са Медицинским факултетом, Универзитета у Београду, у оквиру Школе гинеколошке цитодијагностике у ГАК Народни фронт спроведена је едукација за гинеколошку цитодијагностику по Bethesda класификацији.

Кандидати за похађање курсева су позивани из домова здравља са територије Републике Србије.

Курс је одржао професор др Живко Перишић и група ментора: др Милица Џинић, др Саша Туцаковић Јовановић, др Љиљана Димитријевић Лесендрић, др Рада Вугделић, др Светлана Поповац, др Наида Станковић.

Након завршене едукације је спроведено тестирање, а довољан број освојених поена доносио је кандидатима стицање звања: ”акредитован супервизор”. Сваком полазнику додељен је одговарајући сертификат.

Слике са едукације можете погледати у галерији слика.

 

Нови сајт

21. октобар 2013.

„Глобе атхон“ шетња у Новом Саду

11. октобар 2013.

С обзиром да Канцеларија за скрининг рака сматра да је подршка НБО сектору важан корак ка стварању савезништава у борби са заједничким непријатељем карциномима и у дизању свести о постојању проблема женског здравља, др Бојана Милошевић, координатор за скрининг рака грлића материце и др Клаудиа Кравић, асистент за скрининг рака дојке, придружиле су се глобалној шетњи у Новом Саду и пружиле подршку организаторима и учесницима.

     

Током промотивне шетње за окончање рака код жена „Један корак може учинити свет другачијим“ предвиђеном рутом од Трга Слободе до Дунавског кеја, др Мандић је заједно са волонтерима делио мајице, качкете и брошеве, као и агитке о потреби редовних прегледа, са освртом на карцином грлића материце, јајника и ендометријума. Подељен је и мањи број промотивног материјала Канцеларије за скрининг рака преведеног на мађарски и ромски језик.

Усвојене уредбе о Националним програмима раног откривања карцинома

27. септембар 2013.

Влада Републике Србије је 16.08.2013. године донела Уредбе о националним програмима раног откривања карцинома дојке, карцинома грлића материце и  колоректалног карцинома:

 • Уредба о Националном програму раног откривања карцинома дојке.
 • Уредба о Националном програму раног откривања карцинома грлића материце.
 • Уредба о Националном програму раног откривања колоректалног карцинома.

 Ове уредбе су ступиле на снагу 24.08.2013.године. Интегралнни делови три појединачне уредбе су национални програми раног откривања карцинома дојке, карцинома грлића материце и колоректалног карцинома. 

 

Посета ЕУРОМЕД пројектног тима за скрининг 28.-30.08.2013.

30. август 2013.

Представници ЕУРОМЕД пројектног тима за скрининг су у тродневној посети Србији представили организацију скрининг програма у земљама чланицама ЕУРОМЕД асоцијације и упознали се са програмима организованог скрининга рака дојке, грлића материце и дебелог црева у Србији.

Током тродневне посете представнике ЕУРОМЕД пројектног тима су примили представници Министарства здравља, Републичког фонда за здравствено осигурање, Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и Канцеларије за скрининг рака, као и представници пројекта ЕУ „ Подршка увођењу Националног програма за рано откривање рака у Србији“.

Скуп је отворио помоћник министра из сектора за европске интеграције и међународну сарадњу, проф др Берислав Векић, након чега су се присутнима обратили представници ЕУРОМЕД пројектног тима за скрининг др Ливиа Гиордано, др Луиги Бисанти и Лина Јарамилло, који су представили ЕУРОМЕД асоцијацију и начин организовања скрининга рака грлића материце у различитим регионима Италије.

Директор Института за јавно здравље Србије прим. др. сци. мед. Драган Илић поздравио је све присутне и одржао презентацију на тему „Управљања скринингом рака грлића материце у Србији“.

Присутнима се након тога обратила др Снежана Жујковић, координатор за скрининг рака грлића материце пројекта Европске Уније „ Подршка увођењу Националног програма за рано откривање рака у Србији“, која је представила резултате пројекта на пољу скрининга рака грлића материце.

Национални координатор за скрининг рака грлића материце, Канцеларије за скрининг рака, Института за јавно здравље Србије, др Бојана Милошевић упознала је све присутне са Националним програмом за скрининг рака грлића материце, након чега су колеге из Канцеларије за скрининг рака, др Тамара Наумовић, др сци Урош Ракић и др Клаудиа Кравић представили индикаторе за

 

 

скрининг рака грлића материце, начин сакупљања података у скринингу и ИТ систем, као и досадашње резултате скрининга рака грлића материце у Србији.

Представници Дома здравља Палилула и Дома здравља Крушевац, др Јованка Ђаконовић и др Весна Гајић, као и др Милош Михајловић, спец. патологије, из Здравственог центра Крушевац представили су резултате скрининга рака грлића материце у својим установама. Упознали су све присутне са начином организације и реализације скрининга на терену.

  

Другог дана скупа присутнима се обратио проф др Живко Перишић из ГАК „Народни фронт“ који је говорио о превенцији и скринингу рака грлића матрице у Србији и представио Национални водич добре клиничке праксе за дијагностиковање и лечење рака грлића материце.

Др Наташа Милићевић је презентовала палијативно збрињавање и психолошку подршку за онколошке болеснике у Србији, након чега је Др Драгана Атанасијевић из Републичког фонда за здравствено осигурање говорила о начинима финансирања националног програма за рано откривање рака грлића материце у Србији.

Након излагања дискутовало се о приоритетима, изазовима и могућим критичким тачкама скрининга, као и начинима за њихово превазилажење. Представници Еуромед пројекта су изнели своја искуства у погледу организовања и финансирања скрининга рака грлића материце у Италији.

Скуп је завршен посетом цитолошкој лабораторији КБЦ Земун и Дома здравља „Др Симо Милошевић“ Чукарица, након чега су на састанку у Институту за јавно здравље Србије „ Др Милан Јовановић Батут“  општим закључцима са скупа договорени начини будуће међусобне сарадње.

Пружање унапређених услуга на локалном нивоу

01. август 2013.


 

Пројектом Министарства здравља „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу” - ДИЛС, финансираном из кредита Светске банке, у домовима здравља широм Србије, ангажовано је 60 младих лекара. Они су распоређени у 40 домова здравља и бавиће се превенцијом карцинома, кардиоваскуларних болести, дијабетеса и подизањем нивоа знања о здрављу грађана Републике Србије.  

Др Тамара Наумовић и др Марко Вељковић из Националне канцеларије за скрининг рака, Института за јавно здравље Србије,  учествовали су у едукацији „Млади лекари као подршка здравственим активностима у заједници” која је одржана од 24.7.2013 до 26.7.2013. године у Београду. Наведени стручњаци изложили су теме о скрининзима рака дојке и рака дебелог црева.

Др Марко Вељковић одржао је предавање на тему скрининга рака дебелог црева. Младе колеге могле су да чују о значају извођења скрининга рака дебелог црева, о начину спровођења скрининга у здравственим установама и да се упознају са досадашњим резултатима програма.

Др Тамара Наумовић говорила је о методологији извођења скрининга рака дојке са посебним освртом на кораке везане за могуће различите налазе на мамографским снимцима, што је од посебног значаја за сваку учесницу скрининга, али и од професионалног значаја за самог лекара.

Надамо се да ће у сарадњи са Канцеларијом за скрининг рака млади лекари успети да обезбеде и успешно спроведу програме организованог националног скрининга.
 


 

Канцеларија за скрининг рака