Корисни линкови

Институти и заводи за јавно здравље укључени у скрининг рака грлића материце

Градски завод за јавно здравље Београд  www.zdravlje.org.rs/

Институт за јавно здравље Крагујевац  www.izjzkg.rs/

Институт за јавно здравље Ниш (за Нишавски и Топлички управни округ)  www.izjz-nis.org.rs/

Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад  izjzv.org.rs/

Завод за јавно здравље Сремска Митровица  www.zdravlje-sm.org.rs/

Завод за јавно здравље Зрењанин  www.zastitazdravlja.rs/

Завод за јавно здравље Пожаревац (за Браничевски и Подунавски управни округ) www.javnozdravljepo.nadlanu.com/

Завод за јавно здравље Ваљево  www.zzjzvaljevo.co.rs/

Завод за јавно здравље Ужице  zavodue.org.rs/

Завод за јавно здравље Крушевац  www.zavodks.rs/

Завод за јавно здравље Краљево  www.zjzkv.org.rs/

Завод за јавно здравље Пирот  www.zzjzpirot.org.rs/

 

 

Домови здравља укључени у скрининг рака грлића материце

Дом здравља Палилула  www.dzpalilula.org.rs/

Дом здравља Вождовац  www.dzvozdovac.rs/

Дом здравља Чукарица  www.dzcukarica.rs/

Дом здравља Нови Сад  www.dzns.rs/

Дом здравља Зрењанин  dzzrenjanin.rs/

Дом здравља Нови Бечеј  www.dznb.co.rs/

Дом здравља Сремска Митровица  www.dzsm.rs/

Дом здравља Пожаревац  www.dzpozarevac.rs/demo/

Дом здравља Ваљево  www.dzvaljevo.rs/

Дом здравља Крагујевац  www.dzkg.rs/

Дом здравља Аранђеловац  www.zcarandjelovac.org.rs/

Дом здравља Крушевац  www.zckrusevac.org.rs/index.php/o-nama/organizacija/dom-zdravlja

Дом здравља Трстеник  www.dztrstenik.rs/

Дом здравља Ужице  www.zcue.rs/

Дом здравља Ниш  www.domzdravljanis.co.rs/

Дом здравља Краљево  www.dzkraljevo.co.rs/

Дом здравља Пирот  www.dzpirot.rs/

 

Канцеларија за скрининг рака