Укупно сви:

Резултати скрининга карцинома рака грлића материце за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Дом здравља укључен у скрининг програм:

Циклус скрининга:

Покривеност позивима Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринигу 122777
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (25-64 година) 217982
Укупно % 56.32
Обухват Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су тестиране (урађен РА) 76609
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена, од (25-64 година) 217982
Укупно % 35.14
Одзив Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена), које су тестиране (урађен РА) 76609
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе жена, које су позване да учествују у скринингу 122777
Укупно % 62.40
Проценат присуства премалигних промена Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са премалигном променом (интраепителном променом) 665
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су тестиране (урађен РА) 76609
Укупно % 0.87
Проценат присуства карцинома Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са инвазивним карциномом 28
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су тестиране (урађен РА) 76609
Укупно % 0.04

Канцеларија за скрининг рака