Укупно сви:

Резултати скрининга карцинома рака дебелог црева за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Дом здравља укључен у скрининг програм:

Циклус скрининга:

Покривеност позивима Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 71075
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 401841
Укупно % 17.69

Графички приказ у облику пите је интерактиван, користите леви и десни тастер миша кад сте на “Пити”

Обухват Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 44300
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 401841
Укупно % 11.02

Графички приказ у облику пите је интерактиван, користите леви и десни тастер миша кад сте на “Пити”

Одзив Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 44300
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 71075
Укупно % 62.33

Графички приказ у облику пите је интерактиван, користите леви и десни тастер миша кад сте на “Пити”

Проценат особа са позитивним ФОБТ који су урадили колоноскопију Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана којима је урађена колоноскопија 1481
Број осигураника и осталих грађана којима је ФОБТ позитиван 3496
Укупно % 42.36

Графички приказ у облику пите је интерактиван, користите леви и десни тастер миша кад сте на “Пити”

Проценат присуства карцинома Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана са патохистолошки потврђеним карциномом 87
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 44300
Укупно % 0.20

Графички приказ у облику пите је интерактиван, користите леви и десни тастер миша кад сте на “Пити”

Кaнцелaријa зa скрининг рaкa