Резултати скрининга карцинома рака грлића материце за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Покривеност позивима Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе жена, које су позване да учествују у скринингу 122777
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (25-64 година) 217982
Укупно % 56.32

Графички приказ у облику пите је интерактиван, користите леви и десни тастер миша кад сте на “Пити”

Обухват Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) којe су тестиранe (урађен Papanikolau тест) 76609
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена, од (25-64 година) 217982
Укупно % 35.14

Графички приказ у облику пите је интерактиван, користите леви и десни тастер миша кад сте на “Пити”

Одзив Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) којe су тестиранe (урађен Papanikolau тест) 76609
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе жена, које су позване да учествују у скринингу 122777
Укупно % 62.40

Графички приказ у облику пите је интерактиван, користите леви и десни тастер миша кад сте на “Пити”

Проценат присуства премалигних промена Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са премалигном променом (интраепителном променом) 665
Број осигураника и осталих грађана (жена) којe су тестиранe (урађен Papanikolau тест) 76609
Укупно % 0.87

Графички приказ у облику пите је интерактиван, користите леви и десни тастер миша кад сте на “Пити”

Проценат присуства карцинома Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са инвазивним карциномом 28
Број осигураника и осталих грађана (жена) којe су тестиранe (урађен Papanikolau тест) 76609
Укупно % 0.04

Графички приказ у облику пите је интерактиван, користите леви и десни тастер миша кад сте на “Пити”

Кaнцелaријa зa скрининг рaкa