ГЗЈЗ Београд

Резултати скрининга карцинома рака дебелог црева за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Покривеност позивима Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 8990
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 102277
Укупно % 8.79
Обухват Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 8414
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 102277
Укупно % 8.23
Одзив Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 8414
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 8990
Укупно % 93.59
Проценат особа са позитивним ФОБТ који су урадили колоноскопију Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана којима је урађена колоноскопија 453
Број осигураника и осталих грађана којима је ФОБТ позитиван 849
Укупно % 53.36
Проценат присуства карцинома Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана са патохистолошки потврђеним карциномом 50
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 8414
Укупно % 0.59

Канцеларија за скрининг рака