ИЗЈЗ Крагујевац

Резултати скрининга карцинома рака дебелог црева за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Покривеност позивима Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 3786
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 39204
Укупно % 9.66
Обухват Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 2767
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 39204
Укупно % 7.06
Одзив Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 2767
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 3786
Укупно % 73.09
Проценат особа са позитивним ФОБТ који су урадили колоноскопију Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана којима је урађена колоноскопија 15
Број осигураника и осталих грађана којима је ФОБТ позитиван 157
Укупно % 9.55
Проценат присуства карцинома Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана са патохистолошки потврђеним карциномом 4
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 2767
Укупно % 0.14

Канцеларија за скрининг рака