ЗЈЗ Краљево

Резултати скрининга карцинома рака дебелог црева за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Покривеност позивима Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 4628
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 21414
Укупно % 21.61
Обухват Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 3685
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 21414
Укупно % 17.21
Одзив Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 3685
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 4628
Укупно % 79.62
Проценат особа са позитивним ФОБТ који су урадили колоноскопију Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана којима је урађена колоноскопија 314
Број осигураника и осталих грађана којима је ФОБТ позитиван 458
Укупно % 68.56
Проценат присуства карцинома Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана са патохистолошки потврђеним карциномом 9
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 3685
Укупно % 0.24

Канцеларија за скрининг рака