Нови Бечеј

Резултати скрининга карцинома рака дебелог црева за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Дом здравља укључен у скрининг програм: 20.12.2012

Циклус скрининга: 2016

Покривеност позивима Нови Бечеј
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 926
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 4449
Укупно % 20.81
Обухват Нови Бечеј
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 656
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 4449
Укупно % 14.74
Одзив Нови Бечеј
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 656
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 926
Укупно % 70.84
Проценат особа са позитивним ФОБТ који су урадили колоноскопију Нови Бечеј
Број осигураника и осталих грађана којима је урађена колоноскопија 17
Број осигураника и осталих грађана којима је ФОБТ позитиван 21
Укупно % 80.95
Проценат присуства карцинома Нови Бечеј
Број осигураника и осталих грађана са патохистолошки потврђеним карциномом 2
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 656
Укупно % 0.30

Канцеларија за скрининг рака