ЗЈЗ Ужице

Резултати скрининга карцинома рака грлића материце за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Покривеност позивима Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе жена, које су позване да учествују у скринингу 7259
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (25-64 година) 7983
Укупно % 90.93

Графички приказ у облику пите је интерактиван, користите леви и десни тастер миша кад сте на “Пити”

Обухват Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) којe су тестиранe (урађен Papanikolau тест) 2091
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена, од (25-64 година) 7983
Укупно % 26.19

Графички приказ у облику пите је интерактиван, користите леви и десни тастер миша кад сте на “Пити”

Одзив Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) којe су тестиранe (урађен Papanikolau тест) 2091
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе жена, које су позване да учествују у скринингу 7259
Укупно % 28.81

Графички приказ у облику пите је интерактиван, користите леви и десни тастер миша кад сте на “Пити”

Проценат присуства премалигних промена Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са премалигном променом (интраепителном променом) 2
Број осигураника и осталих грађана (жена) којe су тестиранe (урађен Papanikolau тест) 2091
Укупно % 0.10

Графички приказ у облику пите је интерактиван, користите леви и десни тастер миша кад сте на “Пити”

Проценат присуства карцинома Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са инвазивним карциномом 1
Број осигураника и осталих грађана (жена) којe су тестиранe (урађен Papanikolau тест) 2091
Укупно % 0.05

Графички приказ у облику пите је интерактиван, користите леви и десни тастер миша кад сте на “Пити”

Кaнцелaријa зa скрининг рaкa