ЗЈЗ Лесковац

Резултати скрининга карцинома рака дебелог црева за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Покривеност позивима Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 3744
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 37900
Укупно % 9.88
Обухват Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 1607
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 37900
Укупно % 4.24
Одзив Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 1607
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 3744
Укупно % 42.92
Проценат особа са позитивним ФОБТ који су урадили колоноскопију Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана којима је урађена колоноскопија 22
Број осигураника и осталих грађана којима је ФОБТ позитиван 132
Укупно % 16.67
Проценат присуства карцинома Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана са патохистолошки потврђеним карциномом 4
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 1607
Укупно % 0.25

Канцеларија за скрининг рака