ЗЈЗ Шабац

Резултати скрининга карцинома рака дебелог црева за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Покривеност позивима Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 4958
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 20809
Укупно % 23.83
Обухват Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 3735
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 20809
Укупно % 17.95
Одзив Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 3735
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 4958
Укупно % 75.33
Проценат особа са позитивним ФОБТ који су урадили колоноскопију Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана којима је урађена колоноскопија 79
Број осигураника и осталих грађана којима је ФОБТ позитиван 71
Укупно % 111.27
Проценат присуства карцинома Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана са патохистолошки потврђеним карциномом 4
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 3735
Укупно % 0.11

Канцеларија за скрининг рака