ЗЈЗ Ћуприја

Резултати скрининга карцинома рака дебелог црева за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Покривеност позивима Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 1202
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 5774
Укупно % 20.82
Обухват Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 902
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 5774
Укупно % 15.62
Одзив Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 902
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 1202
Укупно % 75.04
Проценат особа са позитивним ФОБТ који су урадили колоноскопију Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана којима је урађена колоноскопија 11
Број осигураника и осталих грађана којима је ФОБТ позитиван 107
Укупно % 10.28
Проценат присуства карцинома Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана са патохистолошки потврђеним карциномом 0
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 902
Укупно % 0.00

Канцеларија за скрининг рака