Крушевац

Резултати скрининга карцинома рака грлића материце за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Дом здравља укључен у скрининг програм: 20.12.2012

Циклус скрининга: 2016

Покривеност позивима Крушевац
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринигу 12183
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (25-64 година) 12208
Укупно % 99.80
Обухват Крушевац
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су тестиране (урађен РА) 3873
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена, од (25-64 година) 12208
Укупно % 31.73
Одзив Крушевац
Број осигураника и осталих грађана (жена), које су тестиране (урађен РА) 3873
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе жена, које су позване да учествују у скринингу 12183
Укупно % 31.79
Проценат присуства премалигних промена Крушевац
Број осигураника и осталих грађана (жена) са премалигном променом (интраепителном променом) 37
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су тестиране (урађен РА) 3873
Укупно % 0.96
Проценат присуства карцинома Крушевац
Број осигураника и осталих грађана (жена) са инвазивним карциномом 2
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су тестиране (урађен РА) 3873
Укупно % 0.05

Канцеларија за скрининг рака