Косјерић

Резултати скрининга карцинома рака дебелог црева за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Дом здравља укључен у скрининг програм: 20.12.2012

Циклус скрининга: 2016

Покривеност позивима Косјерић
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 899
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 2276
Укупно % 39.50
Обухват Косјерић
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 648
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 2276
Укупно % 28.47
Одзив Косјерић
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 648
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 899
Укупно % 72.08
Проценат особа са позитивним ФОБТ који су урадили колоноскопију Косјерић
Број осигураника и осталих грађана којима је урађена колоноскопија 10
Број осигураника и осталих грађана којима је ФОБТ позитиван 12
Укупно % 83.33
Проценат присуства карцинома Косјерић
Број осигураника и осталих грађана са патохистолошки потврђеним карциномом 0
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 648
Укупно % 0.00

Канцеларија за скрининг рака