Пожега

Резултати скрининга карцинома рака дебелог црева за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Дом здравља укључен у скрининг програм: 20.12.2012

Циклус скрининга: 2016

Покривеност позивима Пожега
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 680
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 5453
Укупно % 12.47
Обухват Пожега
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 370
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 5453
Укупно % 6.79
Одзив Пожега
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 370
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 680
Укупно % 54.41
Проценат особа са позитивним ФОБТ који су урадили колоноскопију Пожега
Број осигураника и осталих грађана којима је урађена колоноскопија 3
Број осигураника и осталих грађана којима је ФОБТ позитиван 3
Укупно % 100.00
Проценат присуства карцинома Пожега
Број осигураника и осталих грађана са патохистолошки потврђеним карциномом 0
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 370
Укупно % 0.00

Канцеларија за скрининг рака