ЗЈЗ Зрењaнин

Резултати скрининга карцинома рака грлића материце за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Покривеност позивима Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе жена, које су позване да учествују у скринингу 11284
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (25-64 година) 14476
Укупно % 77.95

Графички приказ у облику пите је интерактиван, користите леви и десни тастер миша кад сте на “Пити”

Обухват Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) којe су тестиранe (урађен Papanikolau тест) 5204
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена, од (25-64 година) 14476
Укупно % 35.95

Графички приказ у облику пите је интерактиван, користите леви и десни тастер миша кад сте на “Пити”

Одзив Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) којe су тестиранe (урађен Papanikolau тест) 5204
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе жена, које су позване да учествују у скринингу 11284
Укупно % 46.12

Графички приказ у облику пите је интерактиван, користите леви и десни тастер миша кад сте на “Пити”

Проценат присуства премалигних промена Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са премалигном променом (интраепителном променом) 48
Број осигураника и осталих грађана (жена) којe су тестиранe (урађен Papanikolau тест) 5204
Укупно % 0.92

Графички приказ у облику пите је интерактиван, користите леви и десни тастер миша кад сте на “Пити”

Проценат присуства карцинома Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са инвазивним карциномом 13
Број осигураника и осталих грађана (жена) којe су тестиранe (урађен Papanikolau тест) 5204
Укупно % 0.25

Графички приказ у облику пите је интерактиван, користите леви и десни тастер миша кад сте на “Пити”

Кaнцелaријa зa скрининг рaкa