ЗЈЗ Панчево

Резултати скрининга карцинома рака дебелог црева за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Покривеност позивима Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 5806
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 22099
Укупно % 26.27
Обухват Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 4057
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 22099
Укупно % 18.36
Одзив Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 4057
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 5806
Укупно % 69.88
Проценат особа са позитивним ФОБТ који су урадили колоноскопију Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана којима је урађена колоноскопија 175
Број осигураника и осталих грађана којима је ФОБТ позитиван 325
Укупно % 53.85
Проценат присуства карцинома Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана са патохистолошки потврђеним карциномом 5
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 4057
Укупно % 0.12

Канцеларија за скрининг рака