ЗЈЗ Сремскa Митровицa

Резултати скрининга карцинома рака грлића материце за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Покривеност позивима Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе жена, које су позване да учествују у скринингу 5900
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (25-64 година) 7681
Укупно % 76.81

Графички приказ у облику пите је интерактиван, користите леви и десни тастер миша кад сте на “Пити”

Обухват Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) којe су тестиранe (урађен Papanikolau тест) 4211
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена, од (25-64 година) 7681
Укупно % 54.82

Графички приказ у облику пите је интерактиван, користите леви и десни тастер миша кад сте на “Пити”

Одзив Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) којe су тестиранe (урађен Papanikolau тест) 4211
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе жена, које су позване да учествују у скринингу 5900
Укупно % 71.37

Графички приказ у облику пите је интерактиван, користите леви и десни тастер миша кад сте на “Пити”

Проценат присуства премалигних промена Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са премалигном променом (интраепителном променом) 114
Број осигураника и осталих грађана (жена) којe су тестиранe (урађен Papanikolau тест) 4211
Укупно % 2.71

Графички приказ у облику пите је интерактиван, користите леви и десни тастер миша кад сте на “Пити”

Проценат присуства карцинома Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са инвазивним карциномом 1
Број осигураника и осталих грађана (жена) којe су тестиранe (урађен Papanikolau тест) 4211
Укупно % 0.02

Графички приказ у облику пите је интерактиван, користите леви и десни тастер миша кад сте на “Пити”

Кaнцелaријa зa скрининг рaкa