ЗЈЗ Сремска Митровица

Резултати скрининга карцинома рака дебелог црева за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Покривеност позивима Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 2835
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 14714
Укупно % 19.27
Обухват Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 2184
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 14714
Укупно % 14.84
Одзив Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 2184
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 2835
Укупно % 77.04
Проценат особа са позитивним ФОБТ који су урадили колоноскопију Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана којима је урађена колоноскопија 25
Број осигураника и осталих грађана којима је ФОБТ позитиван 69
Укупно % 36.23
Проценат присуства карцинома Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана са патохистолошки потврђеним карциномом 0
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 2184
Укупно % 0.00

Канцеларија за скрининг рака