ЗЈЗ Ваљево

Резултати скрининга карцинома рака дебелог црева за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Покривеност позивима Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 1615
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 16926
Укупно % 9.54
Обухват Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 2351
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 16926
Укупно % 13.89
Одзив Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 2351
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 1615
Укупно % 145.57
Проценат особа са позитивним ФОБТ који су урадили колоноскопију Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана којима је урађена колоноскопија 40
Број осигураника и осталих грађана којима је ФОБТ позитиван 98
Укупно % 40.82
Проценат присуства карцинома Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана са патохистолошки потврђеним карциномом 0
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 2351
Укупно % 0.00

Канцеларија за скрининг рака