Инфо

 

Одржан Први регионални конгрес оболелих од карцинома дојке

19. мај 2023.

Подршку Првом регионалном конгресу под назвом „Ја то могу“, који је у Београду окупио  више од 150 пацијенткиња из готово 20 удружења из Србије и региона и готово 50 лекара из земље и иностранства, пружили су Министарство здравља, Републички фонд за здравствено осигурање и Институт за јавно здравље Србије. Конгрес је био прилика да пацијенткиње оболеле од карцинома дојке размене искуства у области превенције и скрининга, као и информације о иновативном лечењу и подршци, кроз низ панела. О најучесталијем малигном обољењу код жена у Србији, кроз епидемиологију рака у нашој земљи, региону и свету говорила је др Маја Секулић из Института „Др Милан Јовановић Батут“.


Dr Mаја Sекulić iz Institutа zа јаvnо zdrаljе Srbiје“Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut"
 

Učеsnicе pаnеlа sа mоdеrаtоrкаmа
 

Канцеларија за скрининг рака