Инфо

 

Oдржан акредитовани програм КМЕ „Обука за извођење ендоскопске процедуре –дијагностичке и интервентне колоноскопије”

25. април 2024.

Ради унапређења спровођења организованог скрининга колоректалног карцинома,  Канцеларија за скрининг рака Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” у сарадњи са Клиником за дигестивну хирургију УКЦ Србије акредитовала је програм KME „Обука за извођење ендоскопске процедуре – дијагностичке и интервентне колоноскопије”. Циљна група за обуку су лекари специјалисти гастроентерологије, интерне медицине и хирургије, који ће у здравственим установама секундарног или терцијарног нивоа, као едуковани доктори медицине изводити колоноскопију у оквиру организованог скрининга колоректалног карцинома.
 


На основу захтева здравствених установа секундарног или терцијарног нивоа и анализе стања кадра у односу на број становника циљне популације на територијама надлежности здравствених установа, у Канцеларији за скрининг рака израђен је план обуке за текућу 2024. годину  за  докторе медицине који ће изводити колоноскопију у оквиру организованог скрининга колоректалног карцинома. Према плану обуке, а у договору са координаторима за скрининг колоректалног карцинома територијално надлежних института/завода за јавно здравље, односно директорима здравствених установа, реализована је обука у периоду од 15. до 19. априла 2024. године, са полазницима из КБЦ „Земун”, Опште болнице Лесковац, Опште болнице Чачак, Здравственог центра Кладово и УКЦ Крагујевац.

У реализацији програма КМЕ као предавачи из Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” учествовали су проф. др Верица Јовановић и др Александра Николић, из Клинике за дигестивну хирургију Универзитетског клиничког центра Србије доц. др Иван Димитријевић и прим. мр sc. med. др Милош Поповић. У циљу успешног спровођења обуке користили су се простор и опрема Клинике за дигестивну хирургију Универзитетског клиничког центра Србије. Учесници су у току едукације стекли потребно знање у области концепта целокупног процеса скрининга и овладали вештинама колоноскопске дијагностике и терапије, интубације цекума, дијагностике аденома, полипектомије и вештином узимања хистопатолошких узорака.
 Планирано је да се у току 2024. године настави одржавање акредитованог програма КМЕ„Обука за извођење ендоскопске процедуре – дијагностичке и интервентне колоноскопије” .

 

Канцеларија за скрининг рака