Инфо

 

Посета Дому здравља Раковица

08. мај 2014.

У циљу проширења обухвата жена циљне популације организованим скринингом на карцином дојке, а према Плану реализације организованог скрининга карцинома дојке за 2014.годину, представници Канцеларије за скрининг заједно са представницима Градског завода за јавно здравље Београд обишли су Дом здравља Раковица.

 Разлог посете јесте сагледавање постојећих капацитета у погледу кадра, опреме и простора као и организације гинеколошке и радиолошке службе за спровођење организованог скрининга карцинома дојке на територији општине Раковица.

Закључено је да постоје сви предуслови и добре организационе активности за спровођење организованог скрининга карцинома дојке али да им недостаје едукација кадра из области скрининг мамографије. Договорено је да чим се стекну услови здравствени радници из радиолошке службе  Дома здравља Раковица, буду упућени на едукацију из скрининг мамографије на Институт за онкологију и радиологију Србије, како би у што краћем року могле да се започну све активности на спровођењу организованог скрининга карцинома дојке за циљну популацију жена са територије општине Раковица. У међувремену потребно је извршити остале припремне радње као што су израда Акционог плана за спровођење скрининга, измене и допуне Плана рада, обезбеђивање спискова жена циљне популације и организација позивања жена на скрининг мамографију.

Канцеларија за скрининг рака