Aktuelnosti - Skrining raka grlića materice

Mart – mesec borbe protiv raka: prevencija i rana dijagnostika malignih tumora

02. mart 2024.

Prema poslednjim procenama Svetske zdravstvene organizacije i Međunarodne agencije za istraživanje raka za 2022. godinu, obolevanje od malignih bolesti u svetu je poraslo na gotovo 20 miliona ljudi i registrovano je 9,7 miliona smrtnih slučajeva od svih lokalizacija malignih tumora u 2022. godini. Procenjuje se da u svetu sa dijagnozom  malignih tumora koja je postavljena tokom proteklih pet godina živi 53,5 miliona ljudi. Tokom života jedna od pet osoba će oboleti od raka u svetu, a jedan od devet muškaraca i jedna od dvanaest žena će umreti od nekog oblika maligne bolesti.
 

Globalno opterećenje rakom u svetu 

Prema procenama, u 2022. godini gotovo polovina novih slučajeva malignih bolesti (49,2%) i 56,1% smrtnih slučajeva od raka u svetu se registrovalo u Aziji. To je delom posledica i činjenice da na ovom kontinentu živi više od 60% svetske populacije. U Evropi, koja čini samo 9,0% svetske populacije, registrovano je 22,4% novih slučajeva raka i 20,4% smrtnih slučajeva od malignih bolesti. Za razliku od Evrope u Americi (Severnoj i Južnoj), koja čini više od 13,5% svetske populacije, registrovano je 21,2% novoobolelih i 14,9% umrlih od raka. Za razliku od drugih kontinenata veći procenat smrtnih slučajeva od raka u odnosu na procenat novootkrivenih slučajeva je registrovan u Aziji i Africi (7,8%; 5,9%) što se može se dovesti u vezu sa većim učešćem određenih lokalizacija raka koje imaju lošiju prognozu, manje preživljavanje i sa time da u mnogim zemljama u Aziji i Africi postoji ograničeni pristup zdravstvenoj zaštiti i pravovremenoj dijagnostici i lečenju.
 

Vodeće lokalizacije raka u svetu 

Rak pluća, rak dojke i rak debelog creva su vodeće lokalizacije raka u obolevanju i u umiranju. Rak pluća je najčešće dijagnostikovani maligni tumor i čini 12,4% svih novih slučajeva raka i 18,7% svih smrtnih slučajeva od raka kod oba pola. Rak dojke kod žena je najčešće dijagnostikovan maligni tumor posle raka pluća i čini 11,6% svih novootkrivenih slučajeva raka u svetu. Slede ga rak debelog creva (9,6%), rak prostate (7,3%) i rak želuca koji čini 4,9% svih novih slučajeva od raka u svetu kod oba pola. 

Rak pluća je najčešći uzrok umiranja od malignih bolesti u svetu, zatim rak debelog creva (9,3%), rak jetre (7,8%), rak dojke (6,9%) i rak želuca koji čini 6,8% svih smrtnih slučajeva od raka u svetu kod oba pola.

Vodeće lokalizacije u obolevanju kod muškaraca su rak pluća, rak prostate i rak debelog creva, a u umiranju to su rak pluća, rak jetre i rak debelog creva. Kod žena vodeće lokalizacije u  obolevanju i umiranju su rak dojke, rak pluća i rak debelog creva.

Rak grlića materice i dalje predstavlja javnozdravstveni problem u 25 zemalja u svetu, od kojih je većina u subsaharskoj Africi. Prema procenama, rak grlića materice je osmi najčešći maligni tumor u obolevanju (3,3%) i deveti uzrok umiranja od malignih tumora u svetu (3,6%). 

Povećano opterećenje rakom je posledica nekoliko faktora, od kojih su najznačajniji ukupan porast stanovništva i produženo očekivano trajanje života, ali i promena učestalosti određenih faktora rizika raka povezanih sa socijalnim i ekonomskim razvojem koji utiču na funkcionisanje zdravstvenog sistema. Nejednakost u opterećenju rakom vidi se na primeru malignih tumora dojke. U razvijenim zemljama jednoj od dvanaest žena će tokom života biti dijagnostikovan rak dojke, a jedna od sedamdeset jedne će umreti od ove vrste raka. U nerazvijenim zemljama tek jednoj od dvadeset sedam će biti tokom života dijagnostikovan rak dojke, a čak jedna od četrdeset i osam će umreti od ove maligne lokalizacije. Kao posledica kasne dijagnostike u nerazvijenim zemljama žene imaju 50% manju šansu da im se rak dojke otkrije na vreme i znatno veći rizik da će umreti od ove lokalizacije za razliku od žena u razvijenim zemljama sveta.

Do 2050. godine procene su da će se broj novootkrivenih slučajeva raka u svetu uvećati za 77%. Osim produženog očekivanog trajanja života i dalje će biti prisutni poznati faktori rizika, pušenje, alkohol i gojaznost, ali i visoka učestalost faktora rizika iz životne sredine, zagađenje vazduha. I u razvijenim i u nerazvijenim zemljama apsolutni broj novoobolelih osoba od raka će porasti: u razvijenim zemljama za 4,8 miliona novih slučajeva do 2050. godine, ali ovaj porast u nerazvijenim zemljama će iznositi 142%, a u srednje razvijenim 99%. U ovim zemljama udvostručiće se broj umrlih osoba od raka.
 

Prevencija i rano otkrivanje

Prevencija malignih bolesti ima ogroman javnozdravstveni potencijal i predstavlja najefikasniji pristup u kontroli malignih bolesti, jer je na približno dve trećine faktora rizika koji su odgovorni za nastanak raka moguće uticati, menjati ih ili ih potpuno eliminisati. Čak 40% malignih bolesti može biti izbegnuto jednostavnim merama: prestankom pušenja, ograničenim konzumiranjem alkohola, izbegavanjem suvišnog izlaganja suncu, zadržavanjem prosečne težine konzumiranjem zdrave hrane, vežbanjem, kao i zaštitom od infekcija koje se mogu razviti u rak. 

Oko 30% svih smrtnih ishoda od malignih bolesti nastaju kao posledica pušenja duvana, prekomerne telesne težine, nepravilne ishrane, nedovoljne fizičke aktivnosti i konzumacije alkohola, a na više od 80% svih malignih bolesti može se uticati modifikovanjem i eliminacijom ovih faktora rizika.

Pušenje duvana je kao pojedinačni faktor rizika odgovoran za svaki treći slučaj raka i dokazano je da 80 do 85% karcinoma pluća nastaje kao posledica pušenja. Pored karcinoma pluća pušenje je odgovorno za razvoj karcinoma usne duplje, orofaringsa i hipofaringsa, laringsa i jednjaka, a dodatni je faktor rizika za razvoj karcinoma mokraćne bešike, bubrega, pankreasa i grlića materice. 

Prekomerna telesna težina i gojaznost povećavaju rizik od nastanka raka tela materice, debelog creva, dojke (kod žena u menopauzi) i prostate kod muškaraca. 

Na osnovu poslednjeg Istraživanja zdravlja stanovništva Srbije, u Srbiji je 2019. godine, na osnovu izmerene vrednosti indeksa telesne mase (ITM) bilo 40,5% normalno uhranjenog stanovništva uzrasta 15 i više godina, dok je više od polovine (57,1%) bilo prekomerno uhranjeno, odnosno predgojazno (36,3%) i gojazno (20,8%). 

Teško se procenjuje izolovani doprinos fizičke neaktivnosti kao faktora rizika u nastanku malignih tumora. Fizička aktivnost i izbalansirana ishrana su mere prevencije raka debelog creva, dojke i prostate.

Poslednje istraživanje zdravlja je pokazalo da je najveći procenat stanovnika Srbije (46,3%) u toku svojih radnih aktivnosti bio izložen umerenom fizičkom naporu (koji podrazumeva uglavnom aktivnosti koje uključuju umeren fizički napor ili hodanje), 41,1% stanovnika Srbije je bilo izloženo lakom fizičkom naporu (koji podrazumeva uglavnom sedenje ili stajanje), a teškom fizičkom naporu (koji podrazumeva vrlo težak rad ili fizički zahtevne aktivnosti) bilo je izloženo 9,8% stanovnika, dok 2,9% stanovnika nije obavljalo nikakvu radnu aktivnost. 

Konzumiranje alkohola povećava rizik od nastanka raka usta, ždrela, dojke, debelog creva i jetre. Četiri, odnosno šest puta veći rizik od nastanka raka organa za varenje imaju osobe koje dnevno popiju oko 1 litar vina ili 2 litra piva u odnosu na osobe koje povremeno ili nikada ne konzumiraju alkohol.

Rezultati Istraživanja su pokazali da u Srbiji 50,7% stanovništva ne konzumira alkohol, 39,3% nije nikada probalo alkohol i 11,4% nije konzumiralo alkohol u prethodnih 12 meseci. U populaciji mladih od 15 do 19 godina 52,7% nije konzumiralo alkohol, značajno više devojaka (57,2%) nego dečaka (48,1%). Muškarci u Srbiji u većem procentu svakodnevno piju, čak osam puta više u odnosu na žene. Takođe, navika svakodnevnog konzumiranja alkohola je najviše zastupljena među najniže obrazovanima (3,4%) i vangradskim stanovništvom (3,8%).

Svaka preterana izloženost sunčevoj svetlosti ili veštačkim izvorima svetlosti, kao što su solarijumi, povećava rizik od dobijanja svih vrsta raka kože. Dejstvo kancerogena životne i radne sredine nastaje posle dužeg latentnog perioda, koji traje od pet do 40 godina, koliko je u proseku potrebno vremena da se normalna ćelija transformiše u malignu ćeliju.

Svaki deseti slučaj raka je posledica infekcije i skoro 22% smrtnih ishoda od raka u zemljama u razvoju i 6% u razvijenim zemljama su posledica hronične infekcije.
 

Rano otkrivanje 

Prema smernicama Svetske zdravstvene organizacije (SZO) potrebno je da se zdravstvene službe usmere ka poboljšanju šanse za preživljavanje ljudi koji žive sa rakom, kroz programe rane dijagnostike i lečenja malignih bolesti, jer se mnogi slučajevi raka otkriju prekasno, kada je lečenje teško a procenat preživljavanja obolelih mali. 
 

Ključne poruke iz smernica Svetske zdravstvene organizacije za rano postavljanje dijagnoze su:

• Povećati svest javnosti o simptomima različitih vrsta raka i ohrabriti ljude da se obrate svom izabranom lekaru po pojavi simptoma.

• Investirati u jačanje i opremanje zdravstvenih službi i u edukaciju zdravstvenih radnika kako bi mogli da postave tačnu i blagovremenu dijagnozu.

• Omogućiti pristup bezbednom i delotvornom lečenju, suportivnom lečenju i palijativnoj nezi ljudima koji žive sa rakom.

• Rano otkrivanje raka u velikoj meri umanjuje finansijski efekat ove bolesti i čini lečenje delotvornijim i uspešnijim.
 

Rano otkrivanje raka u velikoj meri smanjuje troškove lečenja ove bolesti, a samo lečenje čini delotvornijim i uspešnijim. Studije sprovedene u visokorazvijenim zemljama pokazale su da je lečenje pacijenata obolelih od raka kod kojih je bolest ranije otkrivena dva do četiri puta jeftinije u poređenju sa lečenjem ljudi kod kojih je rak otkriven u uznapredovaloj fazi bolesti. 

Prema navodima SZO, troškovi lečenja raka su manji ukoliko se bolest otkrije na vreme. Ukupni ekonomski troškovi lečenja godišnje u proseku iznose 1,16 milijardi američkih dolara.

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” sa mrežom instituta i zavoda za javno zdravlje sprovodi promotivno-edukativne aktivnosti usmerene ka informisanju stanovništva o prepoznavanju ranih simptoma i znakova malignih bolesti i njihovom osnaživanju da preuzmu odgovornost za sopstveno zdravlje i da se na vreme jave lekaru radi kontrole zdravlja, rane dijagnostike i pravovremenog lečenja. Takođe je važno osnažiti čitavu zajednicu kako bi se smanjile nejednakosti u pristupu preventivnim uslugama, dijagnostici, lečenju i nezi obolelih od raka.
 

Više informacija na:


https://www.batut.org.rs/download/publikacije/ZdravljeStanovnistva2019.pdf

https://www.who.int/news/item/01-02-2024-global-cancer-burden-growing--amidst-mounting-need-for-services

https://gco.iarc.fr/en
 

Svetski dan borbe protiv raka, 4. februar

03. februar 2024.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) sa Međunarodnim udruženjem za borbu protiv raka svakog 4. februara obeležava Svetski dan borbe protiv raka. Ove godine se završava trogodišnja kampanja (2022–2024) čiji je cilj smanjenje nejednakosti u pristupu preventivnim uslugama, dijagnostici, lečenju i nezi obolelih od raka. 

Podaci govore da će tokom života jedan od pet muškaraca i jedna od šest žena oboleti od raka, a jedan od osam muškaraca i jedna od jedanaest žena će umreti od nekog oblika maligne bolesti. 

Povećano opterećenje rakom je posledica nekoliko faktora, od kojih su najznačajniji ukupan porast stanovništva i produženo očekivano trajanje života, ali i promena učestalosti određenih faktora rizika raka povezanih sa socijalnim i ekonomskim razvojem.  Uprkos činjenici da su preventivni programi u razvijenim zemljama doveli su do značajnog smanjenja stopa obolevanja od nekih lokalizacija raka, kao što su rak pluća  i rak grlića materice, i dalje se većina nerazvijenih zemalja suočava sa problemom u ograničenom pristupu zdravstvenoj zaštiti i pravovremenoj dijagnostici i lečenju. Zbog kasno postavljene dijagnoze i neophodnosti dugotrajnog lečenja i nege, u ovim zemljama se registruje povećanje apsolutnog broja slučajeva malignih bolesti koje imaju lošiju prognozu. 

Vodeće lokalizacije raka u obolevanju i u umiranju u svetu su rak pluća, rak dojke i rak debelog creva. Ove tri vrste raka čine zajedno jednu trećinu novoobolelih i umrlih osoba od raka u svetu. Rak pluća je najčešće dijagnostikovan rak kod muškaraca i čini 14,3% svih novih slučajeva raka i 21,5% svih smrtnih slučajeva od raka kod muškaraca. Rak dojke je najčešće dijagnostikovan maligni tumor kod žena (čini 24,5% svih novootkrivenih slučajeva raka) i vodeći uzrok smrti od raka kod žena (15,5%). U nerazvijenim i srednje razvijenim zemljama za oko 30% slučajeva raka odgovorne su hronične infekcije humanim papiloma virusom i virusom hepatitisa.

Između 30 i 50 odsto karcinoma se može sprečiti primenom preventivnih mera i eliminacijom faktora rizika. Opterećenje rakom se može smanjiti ranom dijagnostikom, pravovremenim lečenjem i adekvatnom negom obolelih od malignih tumora. 

Prema smernicama SZO potrebno je da se zdravstvene službe usmere ka poboljšanju šanse za preživljavanje ljudi koji žive sa rakom, kroz programe rane dijagnostike i lečenja malignih bolesti, jer se mnogi slučajevi raka otkriju prekasno, kada je lečenje teško a procenat preživljavanja obolelih mali. 
 

Ključne poruke iz smernica SZO za rano postavljanje dijagnoze su:

• Povećati svest javnosti o simptomima različitih vrsta raka i ohrabriti ljude da se obrate svom izabranom lekaru;

• Investirati u jačanje i opremanje zdravstvenih službi i u edukaciju zdravstvenih radnika;

• Omogućiti pristup bezbednom i delotvornom lečenju, suportivnom lečenju i palijativnoj nezi ljudima koji žive sa rakom;

• Rano otkrivanje raka u velikoj meri umanjuje finansijski efekat ove bolesti i čini lečenje delotvornijim i uspešnijim.

 

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” sa mrežom instituta i zavoda za javno zdravlje sprovodi promotivno-edukativne aktivnosti usmerene ka informisanju stanovništva o prepoznavanju ranih simptoma i znakova malignih bolesti i njihovom osnaživanju da preuzmu odgovornost za sopstveno zdravlje i da se na vreme jave lekaru radi kontrole zdravlja, rane dijagnostike i pravovremenog lečenja. Takođe je važno osnažiti čitavu zajednicu kako bi se smanjile nejednakosti u pristupu preventivnim uslugama, dijagnostici, lečenju i nezi obolelih od raka.


Link (pdf format):
Epidemiološke karakteristike malignih bolesti u Republici Srbiji 

Promotivna akcija u učeničkim domovima povodom obeležavanja Evropske nedelje prevencije raka grlića materice

29. januar 2024.

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” u saradnji sa studentima iz Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine Srbije (“IFMSA – Serbia”), a uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA), realizovao je edukativno-promotivne aktivnosti u učeničkim domovima povodom obeležavanja Evropske nedelje borbe protiv raka grlića materice, koja se ove godine obeležava od 22. do 28. januara.


 U učeničkim domovima „Jelica Milovanović” i RJ „Stevan Čolović” stručnjaci Instituta za javno zdravlje Srbije i studenti Medicinskog fakulteta razgovarali su sa učenicima o značaju HPV vakcinacije, učestalosti i posledicama infekcije humanim papiloma virusom, prevenciji i ranom otkrivanju bolesti i delili zdravstveno - promotivni materijal. Ukazano je na značaj ovog velikog javnozdravstvenog izazova, a u skladu sa ovogodišnjim sloganom „ZAJEDNO protiv raka grlića materice!”. Planirane aktivnosti realizovane su i u učeničkim domovima „Patrijarh Pavle”, RJ „Petar Drapšin”, „Milutin Milanković”, RJ „Karađorđe”, RJ „Aleksa Dejović” i RJ „Zmaj”.
 

Edukacija volontera – studenta iz Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine Srbije povodom obeležavanja Evropske nedelje prevencije raka grlića materice

25. januar 2024.

Predavanje preko zum platforme realizovano je u utorak, 23.1.2024. godine, u Institutu za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut”. Predavanju su prisustvovali volonteri – studenti iz Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine Srbije. Stručnjaci Instituta „Batut”, prof. dr Verica Jovanović, specijalista socijalne medicine,  prim. dr sc. med. Katarina Boričić, specijalista socijalne medicine i dr Snežana Živković Perišić, specijalista epidemiologije, govorile su o epidemiološkim karakteristikama, kao i primarnoj i sekundarnoj prevenciji raka grlića materice.
 

Dostupna digitalna platforma o broju vakcinisane dece protiv HPV

24. januar 2024.

U Evropskoj nedelji prevencije raka grlića materice na konferenciji za novinare u organizaciji Udruženja „Progovori” najavljeno je da će na sajtu Ministarstva zdravlja biti dostupne informacije o broju vakcinisanih devojčica i dečaka protiv humanog papiloma virusa, uz poruku da je potrebno dodatno raditi na podizanju svesti o značaju vakcine.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Goran Makunčević rekao je da će u narednom periodu biti obuhvaćeni svi domovi zdravlja i da će Ministarstvo na dnevnom,  nedeljnom i mesečnom nivou imati prikaz stanja primljenih HPV vakcina, broj vakcinisane dece po polu, uzrastu i broju primljenih doza. Zahvaljujući ovakvoj digitalnoj mapi Srbija je postala prva zemlja u regionu koja će imati ovakav vid praćenja imunizacije, što će se povoljno odraziti na poziciju Srbije u okviru HPV atlasa, dokumentu koji priprema Evropski parlamentarni forum.

Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije prof. dr Verica Jovanović navela je da je od  juna prošle godine dostupna devetovalentna vakcina Gardasil i da je do sada u okviru preporučene vakcinacije vakcinisano nešto manje od 32.000 dece, od čega je 77% devojčica. Od januara ove godine prema Programu imunizacije, u okviru sistematskog pregleda u završnom razredu osnovne škole može se primiti HPV vakcina.

Prema rečima direktorke RFZO prof. dr Sanje Radojević Škodrić od juna ove godine ženama uzrasta od 35 do 69 godina o trošku države će biti omogućena HPV tipizacija u domovima zdravlja i institutima za javno zdravlje. Predstavnica Udruženja „Progovori” Nevena Ilić, koja je pre tri godine obolela od raka grlića materice, navela je važnost redovnog odlaska na ginekološke preglede.
 

Primarna i sekundarna prevencija važne u borbi protiv raka grlića materice

23. januar 2024.

Povodom početka obeležavanja Evropske nedelje prevencije raka grlića materice u Institutu za javno zdravlje Srbije održana je konferencija za novinare sa koje su učesnici poručili da su redovni pregledi ključni u ranom otkrivanju bolesti i uspešnom ishodu lečenja.
 


Prof. dr Verica Jovanović, direktor Instituta, navela je da u Srbiji svakog dana tri žene obole od raka grlića materice dok jedna žena izgubi život i naglasila da su primarna i sekundarna prevencija važne u borbi protiv raka grlića materice.

„Pravo na preventivni pregled ima svaka žena jednom godišnje. Intenziviraćemo pozive za organizovani skrining raka grlića materice. Radićemo na uključivanju što većeg broja opština na teritoriji Srbije i obezbediti način da se dođe na preventivni pregled bez čekanja”, rekla je prof. dr Jovanović i istakla da je obaveza i Kancelarije za skrining Instituta za javno zdravlje Srbije, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Ministarstva zdravlja da se organizacija pružanja zdravstvene zaštite u oblasti skrininga modifikuje i da se što više približi ženama koje treba da obave preventivni pregled.  Jovanović je posebno istakla značaj HPV vakcinacije kao vida primarne prevencije i navela da je od juna 2022. godine do danas vakcinacijom protiv HPV virusa vakcinisano 31.309 dece, od čega 77% devojčica. „Zadatak svih nas je da pored primarne prevencije koja podrazumeva HPV vakcinaciju promovišemo i približimo značaj ove vakcinacije roditeljima. Da znamo da se kao preporučena vakcinacija za vreme sistematskih pregleda kada se i prima vakcina protiv difterije i tetanusa koja je deo Kalendara obavezne imunizacije, u završnom razredu osnovnih škola, može primiti upravo i HPV vakcina”, zaključila je prof. dr Jovanović.
 


Na konferenciji za medije govori su i dr Slavica Jeftić, Sektor za javno zdravlje Ministarstva zdravlja, Vesna Vuković Kojović, zamenik direktora Sektora za lekove i farmakoekonomiju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Borka Jeremić, šef Kancelarije Populacionog fonda UN u Srbiji, Gorica Đokić, Udruženje za borbu protiv raka jajnika i grlića materice „Progovori” i dr Jelena Mitrović, načelnik Službe za zdravstvenu zaštitu dece Dom zdravlja „Dr Simo MIlošević“.
 

Zajedno protiv raka grlića materice

22. januar 2024.


Evropska nedelja prevencije raka grlića materice obeležava se ove godine od 22. do 28. januara  u cilju unapređenja stavova i informisanja o raku grlića materice i o načinima prevencije. Osnovna poruka je da je rak grlića materice maligna bolest koja se može sprečiti.

Rak grlića materice je prepoznat kao ozbiljan javnozdravstveni izazov u Srbiji. U periodu od 2007. do 2021. godine broj obolelih žena od raka grlića materice u Srbiji se nije  bitnije promenio i u strukturi obolevanja od svih malignih tumora kod žena nalazi se na četvrtom mestu. Uprkos činjenici da svaka žena starija od 15 godina jedanput godišnje može da obavi preventivni ginekološki pregled, u 2022. godini u Srbiji je samo 7 od 100 žena iskoristilo ovo pravo. U istom vremenskom periodu broj umrlih žena smanjio se 18,9% odnosno gotovo za petinu, što ovu malignu lokalizaciju svrstava kao petu najčešću vrstu raka od koje umiru žene u Srbiji. Razlozi mogu biti u informisanosti žena, pravovremenim odlascima na pregled i činjenici da ako se rak otkrije na vreme može se primeniti adekvatna terapija.

Svetska zdravstvena  organizacije  kao prioritet preporučuje sveobuhvatni pristup ovoj bolesti: skrining odnosno rano otkrivanje i lečenje svih formi premalignih i malignih promena, vakcinaciju protiv humanog papiloma virusa (HPV) i palijativno zbrinjavanje žena koje boluju od ove bolesti u smislu aktivne brige koja podrazumeva kontrolu simptoma, psihološku i socijalnu podršku.

„Zajedno protiv raka grlića materice” je slogan 18. Evropske nedelje i izabran je u nameri da podstakne na razmišljanje o reproduktivnom zdravlju i korišćenju mera primarne prevencije (vakcinacija protiv HPV) i sekundarne prevencije (rano otkrivanje raka grlića materice). 

Primarna prevencija oboljenja izazvanih humanim papiloma virusima (HPV) obuhvata imunizaciju u cilju smanjenja broja obolelih od HPV infekcija. HPV vakcina sprečava infekciju najčešćim onkogenim tipovima ovih virusa koji cirkulišu u populaciji. U preko (90%) slučajeva HPV vakcina sprečava nastanak raka grlića materice, a istraživanja pokazuju i visoku efikasnost (preko 90%) u zaštiti od dobijanja genitalnih bradavica, kao i drugih karcinoma (karcinom usne duplje i ždrela i karcinom završnog dela debelog creva).

Republika Srbija se ubraja među 140 zemalja sveta u kojima je uvedena vakcinacija protiv HPV. Preporučena vakcinacija u Srbiji sprovodi se od juna 2022. godine o trošku države, u domovima zdravlja za populaciju dece oba pola, uzrasta od navršenih 9 do navršenih 19 godina (pre prvih seksualnih odnosa). To je imunizacija koju preporučuje izabrani lekar u domu zdravlja, najčešće pedijatar. Od juna 2022. godine do danas vakcinisano je 31.309 dece, od čega 77% devojčica.

Sekundarna prevencija je rano otkrivanje raka grlića materice korišćenjem jednostavnog i neinvazivnog Papanikolau testa (PAP test), a radi utvrđivanja premalignih ili malignih promena u ćelijama grlića materice. Organizovani  skrining podrazumeva ginekološki pregled na svake tri godine po pozivu lekara za žene uzrasta od 25. do 64. godine primenom PAP testa.

Pored PAP testa, u ranom otkrivanju raka grlića materice može se koristiti HPV test kojim se utvrđuje da li postoji HPV virus, primenom osetljive PCR tehnike. Ukoliko se testom utvrdi prisustvo HPV virusa, može se uraditi genotipizacija kojom se otkriva genotip virusa. Ove vrste testova u našoj zemlji se rade kod žena na uput izabranog ginekologa.

Na osnovu procenjenih stopa obolevanja i umiranja od raka grlića materice, Evropskog informacionog sistema (ECIS), Srbija se i dalje nalazi u grupi zemalja sa visokim stopama obolevanja i umiranja u Evropi. Prema podacima Registra za rak Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, u proseku se u Srbiji svake godine registruje 1100 novoobolelih žena, a život izgubi 447 žena. Poslednji podaci govore da se karcinom grlića češće javlja u uzrastu od 35. godine, ali najviše uzrasno-specifične stope obolevanja su od 55. do 59. godine. U slučaju umiranja registrovane stope mortaliteta proporcionalno rastu počev od 45. godine i najviše su od 65 do 69 i više godina.

Rak grlića materice i dalje predstavlja javnozdravstveni problem kako na globalnom nivou tako i u regionu Istočne Evrope i centralne Azije kojem pripada naša zemlja. Zato UNFPA kontinuirano od 2014 godine pruža podršku zemljama u regionu da ojačaju programe prevencije i kontrole ove bolesti. U toku 2021 godine, Regionalna kancelarija UNFPA je pokrenula Regionalnu alijansu za prevenciju raka grlića materice u regionu Istočne Evrope i centralne Azije,  kao - platformu za razmenu iskustva i znanja,  i - koordinacioni mehanizam za unapređenje saradnje i stručnog pristupa u tri ključne oblasti prevencije.

Populacioni fond Ujedinjenih nacija u Srbiji, u saradnji sa partnerima, Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Ministarstvom zdravlja, profesionalnim udruženjima, ekspertima, kao i organizacijama civilnog društva promoviše stalni dijalnog između ključnih aktera i podržava programe i mehanizme koji doprinose tome da se unapredi razumevanje  značaja  prevencije ove ozbiljne bolesti, koja najčešće pogađa žene između 35 i 45 godina.

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, Kancelarija za skrinig raka u saradnji sa Komitetom za međunarodnu saradnju studenata medicine Srbije obeležiće Evropsku nedelju prevencije raka grlića materice organizovanjem različitih edukativno-promotivnih aktivnosti u domovima učenika srednjih škola.

U znak podrške tokom Evropske nedelje prevencije raka grlića materice, a sa ciljem podizanja svesti o preventivnim pregledima, tirkizno-zelenom bojom koja je zaštitni znak kampanje biće osvetljen Avalski toranj.
 

Epidemiloški podaci 2021.
 

Institutu za javno zdravlje Srbije dodeljena plaketa „VeličanstveNE HPV”

21. novembar 2023.


 

Povodom Svetskog dana eliminacije raka grlića materice Udruženje za borbu protiv raka grlića materice i jajnika „Progovori” dodelilo je plakete „VeličanstveNE HPV”   institucijama koje su najviše doprinele u podizanju svesti opšte i stručne javnosti o toj bolesti, kao i obuhvatu imunizacije protiv HPV u Srbiji. Naša zemlja je od juna 2022. godine obezbedila vakcinu protiv HPV o trošku RFZO i započela preporučenu imunizaciju dece uzrasta od 9 do 19 godina oba pola.

Prof. dr Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije, prilikom uručenja plakete ukazala je na važnost zajedničkog rada u zaštiti zdravlja stanovništva i da nas dosadašnje aktivnosti obavezuju da u narednom period radimo još više i bolje.

“Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, mreža instituta i zavoda za javno zdravlje svakodnevno aktivno rade na promovisanju ove značajne vakcinacije. U predstojećoj kalendarskoj godini krećemo sa redovnom preporučenom vakcinacijom dece uzrasta sedmih razreda”, rekla je prof. dr Verica Jovanović.

Na svečanosti u Dekanatu Medicinskog fakulteta plakete „VeličanstveNE HPV”  dodeljene su Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu prosvete, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (RFZO), Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, Institutu za javno zdravlje Vojvodine, Zavodu za javno zdravlje Šabac, Farmaceutskoj komori, domovima zdravlja i drugima. 
 


 


 


 


 


 

 

XVIII Međunarodni kongres udruženja ginekologa i opstetičara Srbije, Crne Gore i Republike Srpske

23. oktobar 2023.

Od 19. oktobra do 21. oktobra 2023. godine u hotelu Crowne Plaza u Beogradu održao se XVIII  Međunarodni kongres udruženja ginekologa i opstetičara Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, tokom koga se održao i Drugi internacionalni simpozijum Udruženja za očuvanje fertiliteta i onkofertiliteta u Repblici Srbiji.

Prof. dr Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, govorila je prvog dana kongresa o značaju HPV vakcinacije, kao i o skriningu karcinoma grlića materice u Republici Srbiji.

Prvi dan kongresa, 19. oktobar, ujedno predstavlja i jubilarnih 100 godina od osnivanja Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, povodom koje je organizovana Svečana akademija u Narodnom pozorištu u Beogradu.
 

Članovi Odbora za zdravlje i porodicu održali su 6. oktobra 2023. godine sednicu na kojoj su se informisali o HPV imunizaciji – prikaz nalaza „HPV Atlas“, od strane Evropskog parlamentarnog foruma za seksualna i reproduktivna prava

06. oktobar 2023.

Šesta sednica Odbora za zdravlje i porodicu - Članovi Odbora za zdravlje i porodicu održali su 6. oktobra 2023. godine sednicu na kojoj su se informisali o HPV imunizaciji – prikaz nalaza „HPV Atlas“, od strane Evropskog parlamentarnog foruma za seksualna i reproduktivna prava.

HPV ATLAS (u pdf formatu)

Predsednik Odbora doc. dr prim. Darko Laketić je istakao da je Odbor prepoznao značaj proaktivnog i zajedničkog delovanja svih relevantnih činilaca na ranom otkrivanju HPV virusa, kao i prevenciji infekcije prouzrokovanih tipovima humanih papiloma virusa.

Sednici su, pored članova Odbora, prisustvovali i ministarka zdravlja prof. dr Danica Grujičić, državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju Stana Božović, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete prof. dr Marijana Dukić Mijatović, direktorka Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ prof. dr Verica Jovanović i v.d. direktorka RFZO prof. dr Sanja Radojević Škodrić, kao i predstavnici Evropskog parlamentarnog foruma za seksualna i reproduktivna prava.

Predstavnica Evropskog parlamentarnog foruma Marin Davidasvili predstavila je prisutnima nalaze „HPV Atlas“, koji predstavlja atlas politika prevencije i informisanja javnosti u evropskim državama i koji pokazuje dostignuća na nacionalnom nivou. Ocenila je da je Srbija napravila veliki iskorak u informisanju javnosti o značaju prevencije i ranom otkrivanju raka grlića materice, kao i u promociji rodno neutralne imunizacije.

Ministarka zdravlja prof. dr Danica Grujičić navela je preduzete aktivnosti Ministarstva u prethodnih godinu dana, ukazujući da je definisano sprovođenje preporučene imunizacije protiv humanih papiloma virusa, koja treba da se sprovodi od devete godine života, prvenstveno kod dece sedmih razreda osnovne škole, pa do 19. godine. Grujičić je istakla i da je vakcina u domovima zdravlja dostupna od juna meseca 2022. godine i da je od tog perioda aplikovano preko 54600 doza.

O značaju promocije vakcinacije kod studentske populacije govorila je državna sekretarka u Ministarstvu prosvete prof. dr Marijana Dukić Mijatović i zajedno sa državnom sekretarkom u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju Stanom Božović naglasila je značaj prevencije i multisektorskog pristupa u suzbijanju infekcija prouzrokovanih tipovima humanih papiloma virusa.

Nakon sednice, narodni poslanici prisustvovali su promociji „HPV Atlasa“, namenjenoj široj javnosti i medijima.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora prim. doc. dr Darko Laketić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Jana Mateović, dr Nada Macura, Biljana Ilić Stošić, mr Svetlana Milijić, Srđan Simić, dr Marko Bogdanović, prof. dr Mirka Lukić Šarkanović, Marija Vojinović, Marija Jevđić, dr Muamer Bačevac, Radmila Vasić, Selma Kučević, dr Zoran Zečević, i Marija Todorović, kao i narodna poslanica doc. dr Biljana Đorđević, koja nije članica Odbora.
 

 

HPV Atlas – rak grlića materice može da se spreči

06. oktobar 2023.

(Video prilog RTS-a)
 

Publikaciju „HPV atlas“, koja je prezentovana 6. oktobra 2023. godine u Narodnoj Skupštini Republike Srbije, objavljuje Evropski parlamentarni forum, mreža poslanika širom Evrope, sa sedištem u Briselu. 
 


Srbija se, prvi put, našla u publikaciji "HPV atlas" koji objavljuje Evropski parlamentarni forum. HPV atlas - predstavlja uporedni pregled aktivnosti 47 evropskih država na polju prevencija bolesti koje izazivaju humani papiloma virusi. Po tim parametrima, Srbija se našla na 29 mestu, uz, Litvaniju, Kipar, Grčku, Španiju. Publikacija je predstavljena u Skupštini Srbije.
 

HPV ATLAS (u pdf formatu)
 

Kada je reč o Srbiji, u „HPV atlasu“ istaknuto je da je vakcina protiv HPV preporučena i finansirana od strane države kako za devojčice, tako i za dečake, dok je u mnogim lošije rangiranim zemljama vakcina isključivo namenjena samo devojčicama. 

"Rak grlića materice može da se spreči". Nijedna jedina žena ne bi trebalo da umre od ove bolesti sada kada imamo sve što je neophodno da eliminišemo bolest izazvanu humanim papiloma virusima. Na bilo kom jeziku - poruka je jedinstvena. U našoj zemlji, godišnje oboli više od 1300 žena, a rak grlića materice odnese dnevno dva života. A ne mora da bude tako.

Danska, Švedska i Finska su vodeće zemlje u sprovođenju prevencije humanih papiloma virusa, dok Azerbejdžan i Bosna i Hercegovina imaju najlošije rezultate. Srbija ima preporučenu vakcinu, koju finansira država i za dečake i za devojčice, što je pohvalno. Organizovani skrining na rak grlića materice bi trebalo poboljšati“, istakao je Leonidas Galeridis, Evropski parlamentarni forum.

Najalarmantniji podatak je da sada prve simptome raka grlića materice najčešće dobijaju žene u dobi od 32. do 35. godine života, što je direktna posledica široko rasprostranjenog HP virusa, u odnosu na period od pre nekoliko decenija kada je ovaj tip karcinoma bio učestaliji kod žena u kasnijoj životnoj dobi.

Vakcina protiv humanih papiloma virusa o trošku države uvedena je prošle godine i daje se u dve, odnosno tri doze.

„Tokom prethodnih 15 meseci dato je ukupno 54690 doza vakcine protiv HPV. Prvu dozu vakcine primilo je 27415 dece uzrasta od 9 do 19 godina od kojih je 78 odsto bilo ženskog, a 22 odsto muškog pola. Zbog toga molim roditelje dečaka da ih vakcinišu, odgovorno tvrdim da vakcina ne utiče na smanjenje plodnosti, odnosno ne izaziva sterilitet. Uzrasta od 9 do 14 godina prvu dozu vakcine primilo je 14823 dece od kojih je 57 odsto potpuno vakcinisano drugom dozom. U uzrastnoj grupi od 15 do 19 godina, prvu dozu vakcine je primilo 12592 deteta od kojih je skoro 60 odsto potpuno vakcinisano sa tri doze vakcine. Najveći broj dece u odnosu na planiranu populaciju vakcinisano je na teritoriji Čačka, Beograda i Novog Sada“, rekla je prof.dr Danica Grujičić,ministarka zdravlja.

„Jedan od dokaza da smo fokus pomerili ka prevenciji jeste uvođenje HP vakcine od juna prošle godine o trošku države, za sve dečake i devojčice uzrasta od 9 do 19 godina. Za razliku od nekih država koje su uvele samo za devojčice, mi smo odlučili suprotno. Uvezli smo najbolju, devetovalentnu vakcinu, koja je od strane SZO (Svetske zdravstvene organizacije) proglašena kao bezbedna i efikasna vakcina. Zahvaljujući HPV atlasu i podacima koje nam on pruža, omogućeno nam je da poredimo podatke sa drugim zemljama, i da na primerima dobre prakse vidimo šta sve možemo da unapredimo kako bismo ovu ni malo laku infekciju stavili pod kontrolom“, rekla je prof.dr Sanja Radojević Škodrić, direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Humani papiloma virusi odgovorni su i za druge, maligne i benigne bolesti.

„Prof. Marković ima sjajnu izreku kaže da ne spašava život vakcina već vakcinacija, kao da imamo ferari, ali nam stoji u garaži. Ključ je u našim rukama i da pun gas damo protiv HPV imunizacije“, istakla je Gorica Đokić, Udruženje za borbu protiv raka jajnika i grlića materice "Progovori".

"Istraživanja pokazuju da veliki broj mladih nema znanja o reproduktivnom zdravlju uopšte, kontracepciji, polno prenosivim bolestima, o prevenciji najmasovnijih oboljenja u koje spadaju i maligne bolesti“, rekla je prof.dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka prosvete.

Srbija je sada u HPV Atlasu, i Srbija kao potpisnik i Deklaracije Svetske zdravstvene organizacije 90- 70- 90, obavezala se na neke ciljeve do 2030. godine.

„To znači da 90 odsto ciljne populacije treba da bude vakcinisano, da 70 odsto treba da bude potvrdnuto skriningu bilo Papanikolau testu ili HPV tipizaciji, i da 90 odsto svih koji su inficirani idu na hitno tretiranje“, rekla je prof. dr Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

Vakcine protiv humanih papiloma virusa dostupne su u svim domovima zdravlja. A u borbi protiv malignih bolesti, ovog vikenda u beogradskim domovima zdravlja, a narednog i u čitavoj Srbiji, biće organizovani ultrazvučni pregledi dojki, i PSA testiranje za rano otkrivanje raka prostate.  

U Srbiji aplikovano više od 52000 doza vakcine protiv HPV virusa

14. septembar 2023.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” za godinu dana od kada je počela vakcinacija protiv humanog papiloma virusa (HPV) o trošku države aplikovano je više od 52000 doza HPV vakcine, saopšteno je na konferenciji „Godinu dana HPV imunizacije u Srbiji”.

„HPV vakcinacija je od izuzetnog javnozdrastvenog značaja, posebno za mladu populaciju i sa aspekta prevencije malignih oboljenja u odraslom životnom dobu”, naglasila je prim. dr sc. med. Milena Kanazir, epidemiolog Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” na otvaranju skupa, naglasivši da uz vakcinu imamo mogućnost da na najprirodniji način preveriramo bolesti i poremećaje zdravlja sa ozbiljnom prognozom. „Ove činjenice su sigurno najjači argument i za populaciju i za stručnu  javnost koji treba da pomogne da se obuhvat imunizacijom HPV vakcinom približi preporučenim standardima. To je istovremeno izazov za sve nas koji se bavimo prevencijom, jer kao što je mnogo puta ranije pokazano rezultati dolaze polako ali sigurno”, rekla je dr Kanazir, dodajući da će Instutut za javno zdravlje Srbije učiniti sve da pruži stručnu i metodološku pomoć da program imunizacije HPV vakcinom  uspešno zaživi i ubrzo rezultuje očekivanim ishodima.


 

Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) prof. dr Sanja Radojević Škodrić navela je da su vakcine protiv HPV virusa, koje su dostupne u Srbiji od juna 2022. godine, jedna od najvažnijih stvari koje su se dogodile u zdravstvenom sistemu naše zemlje, jer je reč o prvoj preporučenoj vakcini koja je uvedena o trošku države, ali je istakla da mora da se radi na podizanju svesti o značaju vakcinacije. „Ne možemo da kažemo da smo zadovoljni ovakvim opsegom imunizacije i mislim da treba da nastavimo da intenziviramo imunizaciju i da ona bude ujednačenija po celoj Srbiji. Kada se pogledaju podaci, samo veći gradovi imaju adekvatnu imunizaciju, dok su u ostalim krajevima lošiji rezultati”, rekla je dr Radojević Škodrić.

Ministarka prosvete prof. dr Slavica Đukić Dejanović ukazala je na to da je rak grlića materice jedan od veoma ozbiljnih javnozdravstvenih problema i podsetila da se u Srbiji svake godine otkrije više od 1000 novoobolelih osoba. Ministarska prosvete istakla je i značaj bolje informisanosti i rušenja predrasuda koje roditelji ili adolescenti imaju u pogledu vakcinacije protiv HPV virusa. „Od samog početka nacionalne javnozdravstvene kampanje Ministarstvo prosvete i škole daju svoj doprinos i podršku promotivnim i informativnim aktivnostima i dijalogu između različitih aktera da bi se razumelo zbog čega je HPV vakcinacija važna. Ove aktivnosti postaju deo naših nastojanja da kod dece podstičemo zdrave životne stilove i promovišemo zdravstvenu pismenost”, naglasila je ministarka.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Mirsad Đerlek naveo je da se protiv određenih bolesti možemo uspešno boriti imunizacijom, odnosno prevencijom i da je naša zemlja na tom polju napravila veliki pomak. „Nadam se da ćemo sledeće godine moći da se pohvalimo boljim rezultatima, ali ne treba da budemo nezadovoljni, jer smo za prvih godinu dana napravili veliki iskorak i počeli ozbiljno da se bavimo prevencijom raka grlića materice”, naglasio je dr Đerlek.
 

Svaki dan je važan u borbi protiv raka jajnika

11. maj 2023.

Povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv raka jajnika, najsmrtonosnijeg ginekološkog malignog karcinoma, Udruženje pacijenata obolelih od raka jajnika i grlića materice „Progovori” na konferenciji za novinare uputilo je poziv svim ženama da redovno odlaze na ginekološke preglede i budu informisane o značaju otkrivanja bolesti, prepoznavanje simptoma, pravovremene dijagnostike i optimalnog lečenja.

Prema procenama Međunarodne agencije za istraživanje raka žene u Srbiji se nalaze u visokom riziku obolevanja i umiranja od ove maligne lokalizacije.

„Svakoga dana u Srbiji od ove bolesti, nažalost, premine jedna žena, a dve žene obole“, rekla je prof. dr Verica Jovanović, direktor Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” i podsetila na značaj redovnog godišnjeg ginekološkog pregleda. Prof. dr Jovanović pozdravila je saradnju Udruženja sa mrežom instituta i zavoda za javno zdravlje i istakla neophodnost daljih preventivnih aktivnosti.

Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije u Republici Srbiji, 2020. godine registrovano je 750 novoobolelih i 361 umrla žena od raka jajnika. Stopa obolevanja od raka jajnika kod žena u Republici Srbiji iznosila je 11,6 na 100.000, a stopa umiranja 4,4 na 100.000 žena. Postoji nekoliko faktora rizika koji mogu uticati na razvoj karcinoma jajnika. Neki od njih su godine, broj trudnoća, lična istorija raka dojke, jajnika, debelog creva ili rektuma, dugoročna upotreba terapije zamene hormona, gojaznost, kao i genetska predispozicija.

Udruženje pacijenata „Progovori” ove godine obeležava i desetogodišnjicu postojanja i borbe protiv ovog opakog karcinoma.

„Deset godina je kako smo progovorile i kako podižemo svest o raku jajnika, edukujemo, sarađujemo sa zdravstvenim vlastima, sa ciljem da se ideja o ranom otkrivanju simptoma bolesti i pravovremenom lečenju što više proširi. Udruženje je osnovano sa ciljem da što brže i što konkretnije pomogne pacijentkinjama koje boluju od ove teške bolesti. Danas nam je zajedništvo potrebno više nego ikada, i zato tražimo podršku da rešimo dostupnost hormonske terapije za žene sa određenim vrstama raka jajnika i rakom endometrijuma, na listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja“, rekla je Gorica Đokić iz Udruženja pacijenata obolelih od raka jajnika i grilića materice „Progovori“.
 

Kampanja "Zajedno protiv raka grlića materice - HPV NE" predstavljena je u kikindskom Domu zdravlja

25. april 2023.

Nacionalna kampanja za početak sprovođenja programa HPV imunizacije u Srbiji "Zajedno protiv raka grlića materice - HPV NE" predstavljena je u kikindskom Domu zdravlja u prisustvu predstavnika Ministarstva zdravlja, predstavnika Instituta za javno zdravlje Srbije  RFZO-a, Udruženja "Roditelj",  direktora škola i zvaničnika lokalne samouprave.  Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, prof. dr Ferenc Vicko, ukazano je na značaj imunizacije mladih protiv HPV - a.

- Imamo problem koji prevazilazi ovu kampanju, a to je da je HPV virus prisutan u celoj naciji. Ne možemo računati na to da će nas virus izbeći, jer je u seksualno aktivnom delu stanovništva stoprocentno prisutan. Čak 95 odsto ljudi se spontano izleči u roku od nekoliko meseci do dve godine. Međutim, ne znamo kod kojih ljudi i iz kojih razloga, a to je nekih pet posto, ta infekcija pređe u hronično oboljenje i kao takva može uzrokovati dve velike grupe bolesti: jedna su maligne bolesti, a druga su virusne bradavice. HPV imunizacija je prevencija protiv raka grlića materice, ali i od drugih maligniteta koji zahvataju jezik, ždrelo, kožu i sluzokožu, polne bradavice. Na njih nisu imuni ni muškarci, ni žene. Zbog toga je važna vakcinacija i dečaka i devojčica. Važno je napomenuti da muškarci nisu prenosioci, jer obolevaju isto kao i žene od malignih bolesti i kondiloma - naglasio je dr Vicko. Na teritoriji Severnobanatskog upravnog okruga distribuirano je oko 1.060 doza, a utrošeno oko 800 vakcina. U tom regionu od raka grlića materice godišnje oboli dvadesetak žena.  Doze vakcina variraju zavisno od starosne dobi. - Potpuno je vakcinisano oko 200 dece i mladih od 9 do 19 godina. Oni od 9 do 14 godina primaju dve doze, a stariji, od 15 do 19, tri doze. Još 300 dece i mladih čeka drugu ili treću dozu - rekla je dr Tatjana Pecarski iz kikindskog ZZJZ. U zapadnim zemljama se skoro i ne govori o raku grlića materice. - Dok se u zapadnim zemljama o raku grlića materice više ni ne govori, u Srbiji žene i dalje umiru od ove maligne bolesti – istakla je predstavnica Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", prim. dr Katarina Boričić i dodala. -Od raka grlića materice u Srbiji godišnje oboli 1.100 žena, a premine njih 450. U Evropi smo na petommestu po obolevanju, a na drugom po smrtnosti. Ova vakcina je preporučena i besplatna - naglasila je dr Boričić.  U Srbiji je do sada dato 36.300 doza vakcine protiv HPV , a od tog broja je 21.300 prvih. Primilo ih je i 4.300 dečaka, rekla je Gordana Plemić, direktorka Udruženja "Roditelj". Prema proceni Svetske zdravstvene organizacije, do 2030. godine 90 odsto stanovništva trebalo bi da ima pristup vakcinama , a u narednoj deceniji rak grlića materice mogao bi biti iskorenjen, zajedno sa drugim malignitetima koje uzrokuje HPV virus.

 

U Kraljevu predstavljeni dosadašnji rezultati nacionalnog programa HPV imunizacije

28. februar 2023.

Posle Beograda, Čačka, Novog Sada, Šapca, i Kragujevca, u Kraljevu je održana tribina o značaju vakcinacije HPV vakcinom, kao prevenciji raka grlića materice i drugih oboljenja koje izaziva HPV virus.

Od juna prošle godine, HPV vakcina namenjena deci od 9 do 19 godina o trošku države, dostupna je u svim domovima zdravlja u Srbiji. Do sada je HPV vakcinu primilo 17.500 dece, od toga 14.000 devojčica i 3500 dečaka, a kako kampanja pod sloganom „Zajedno protiv raka grlića materice – HPV NE odmiče”, u svakom novom gradu sve je veći broj zainteresovanih roditelja i dece.

„Po broju vakcinisanih dečaka i devojčica, svrstali smo se među 140 zemalja koje sprovode program imunizacije”, rekla je dr sc. med. Katarina Boričić iz Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”. „Treba raditi na edukaciji roditelja, jer smatramo da obuhvat dece treba da bude veći. Treba informisati i uputiti roditelje da se jave izabranom pedijatru i potraže informacije o HPV vakcini. Mi smo se priključili svim aktivnostima počev od juna 2022. godine, intenzivirajući zdravstveno-promotivne aktivnosti. Do sada je edukovano oko 1000 zdravstvenih radnika širom zemlje, a plan nam je da nastavimo sa tom praksom. Apelujem na sve kolege da informišu roditelje da vakcina postoji, da je preporuče i obaveste ih da je dostupna u svim domovima zdravlja kako bi blagovremeno vakcinisali svoju decu. Izazov je i edukacija roditelja i to nam je prioritet u narednom periodu”, naglasila je dr sc. med. Katarina Boričić ističiću da je ova vakcina proglašena najbezbednijom.

Na tribini je ocenjeno da se zajediničkim trudom zdravstva i prosvete mogu postići dobri rezultati. Navedeno je da je u Domu zdravlja Kraljevo do sada dato 487 doza vakcine. U poslednjih nekoliko nedelja beleži se porast vakcinisane dece i to, pre svega, zahvaljujući prosvetnim radnicima koji edukuju roditelje. Školska uprava Kraljevo, u saradnji sa Domom zdravlja, sprovodiće edukativne aktivnosti u školama na teritoriji Kraljeva. U svim domovima zdravlja dostupna je dovoljna količina HPV vakcina za decu od 9 do 19 godina, a preostaje rad na tome da svaki roditelj dobije neophodne informacije o značaju imunizacije protiv oboljenja izazvanih humanim papiloma virusima, ocenjeno je na tribini u Kraljevu.

O značaju i prednostima vakcinacije protiv HPV virusa, deca i roditelji mogu se informisati na sajtu: https://hpvinfo.rs/
 

Obeležena Evropska nedelja prevencije raka grlića materice

01. februar 2023.

U organizaciji Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” u saradnji sa studentima iz Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine Srbije, u periodu od 24. do 29. januara, brojnim aktivnostima obeležena je Evropska nedelja prevencije raka grlića materice. Aktivnosti su sprovedene u studentskim domovima „4. april”, „Studentski grad”, „Kralj Aleksandar I” i „Karaburma” u Beogradu.Saradnja Instituta za javno zdravlje Srbije i Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine Srbije u obeležavanju Evropske nedelje borbe protiv raka grlića materice u studentskim domovima u Beogradu

U cilju podizanja svesti o učestalosti i posledicama infekcije humanim papiloma virusom, kao i značaju pregleda za rano otkrivanje raka grlića materice, održane su akcije za zdravlje u studenskim domovima „4. april”, „Studenski grad”, „Kralj Aleksandar I” i „Karaburma” u Beogradu. Stručnjaci Instituta za javno zdravlje Srbije u saradnji sa Komitetom za međunarodnu saradnju studenata medicine Srbije razgovarali su sa studentima o značaju redovnih pregleda, ranog otkrivanja raka grlića materice, HPV vakcini, delili zdravstveno-promotivni materijal i anketirali ih kako bi se stekao uvid u njihovo znanje, stavove i ponašanja u vezi sa infekcijom humanim papiloma virusom.

U okviru Evropske nedelje održano je i onlajn predavanje za volontere - studente iz Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine Srbije, koje su realizovali Centar za promociju zdravlja, Centar za prevenciju i kontrolu bolesti i Kancelarija za skrining raka Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”. Predstavnica Populacionog fonda Ujedinjenih nacija Marija Cvejić i lekari Instituta „Batut”, dr Snežana Živković-Perišić i dr sc. med. Tamara Naumović govorile su o značaju obeležavanja kampanje, epidemiološkim karakteristikama, primarnoj i sekundarnoj prevenciji raka grlića materice.

U Beogradu je u znak podrške Evropskoj nedelji, od 23. do 25. januara 2023. godine tirkizno-zelenom bojom, koja je zaštitni znak kampanje, bio osvetljen Avalski toranj.Otvorena Regionalna citološka laboratorija u Kragujevcu

27. januar 2023.

U Domu zdravlja Kragujevac otvorena je Regionalna citološka laboratorija u kojoj će se obavljati citološka dijagnostika za organizovani skrining raka grlića materice, za ciljnu populaciju žena iz 14 gradova i opština Šumadijskog i Pomoravskog okruga.

Svečanom obeležavanju početka rada prisustvovali su direktori i specijalisti ginekologije zdravstvenix ustanova Šumadije i Pomoravlja, kao i predstavnici Instituta za javno zdravlje Kragujevac i Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”.

 „Otvaranjem regionalnix citolaboratorija pojačavaju se kapaciteti sistema zdravstvene zaštite za sprovođenje organizovanog skrininga raka grlića materice PAP-a testiranjem. Od početka januara, prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije i Evropske asocijacije za kontrolu raka, u svim zemljama se posebno promovišu aktivnosti za rano otkrivanje raka grlića materice, pa tako i u Srbiji. Otvaranjem Regionalne citolaboratorije u Kragujevcu, na teritoriji Šumadijskog i Pomoravskog okruga intenziviraćemo sprovođenje organizovanog skrininga”, rekla je prof. dr Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”.

„Kada se dijagnostikuje na vreme, smrtni isxod zbog ove bolesti se može sprečiti. Više od 50.000 žena iz ova dva okruga godišnje će biti obuxvaćeno skriningom. U velikom zamaxu je i vakcinacija HPV vakcinom protiv xumanog papiloma virusa. Vakcinacija dece uzrasta od 9 do 19 godina, a najbolje da to bude u sedmom razredu, dugotrajna je investicija za zdravlje naše populacije”, poručila je direktorka Instituta za javno  zdravlje Srbije i dodala da uz podršku Vlade Srbije i Ministarstva zdravlja svi zdravstveni radnici u Srbiji, kao i lokalne samouprave, učestvuju u promovisanju  skrininga za otkrivanje raka grlića materice.

Direktor Doma zdravlja Kragujevac  Vasilije Antić istakao je da će otvaranje Regionalne citološke laboratorije najviše značiti za žene sa teritorije Šumadijskog i Pomoravskog okruga. Ginekolozi  iz 14 domova zdravlja u ova dva okruga pozivaće žene starosne dobi od 25 do 60 godina na preventivne preglede, a pločice sa uzetim brisom biće poslate u Regionalnu citološku laboratoriju koja od sada postoji u okviru Doma zdravlja Kragujevac. Direktor Antić je istakao da je obučeno osam citoskrinera, koji su dobili sertifikate, kao i pet ginekologa koji će raditi kao supervizori.

Na obeležavanju početka rada Regionalne citolaboratorije prisutnim direktorima i predstavnicima domova zdravlja iz Šumadijskog okruga (Aranđelovac, Topola, Batočina, Lapovo, Knić, Rača) i Pomoravskog okruga (Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Svilajnac, Despotovac, Rekovac) kao i zdravstvenix ustanova u Kragujevcu, predočene su aktivnosti koje se sprovode na polju edukacije žena u njixovim sredinama, kako bi ix se što veći broj odazvao na skrining u narednom periodu.

Rak grlića materice, rak koji možemo sprečiti

24. januar 2023.

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice ove godine obeležava se od 23. do 29. januara, pod sloganom „Rak grlića materice, rak koji možemo sprečiti”, u cilju podizanja svesti žena o raku grlića materice i načinima prevencije. „Prema podacima Registra za rak Instituta za javno zdravlje Srbije ʽDr Milan Jovanović Batutʾ iz 2020. godine, na teritoriji Srbije registrovano je 1087 slučajeva karcinoma grlića materice i 453 smrtnix isxoda. Najvažnije je istaći da je to maligna bolest koja se može sprečiti, u 98 odsto slučajeva povezana je sa dugotrajnim prisustvom HPV virusa”, rekla je prof. dr Verica Jovanović, direktor Instituta na konferenciji za novinare organizovanoj u Institutu za javno zdravlje Srbije.

Prof. dr Verica Jovanović je istakla važnost skrininga, redovnix ginekološkix pregleda i vakcinacije protiv HPV virusa koji predstavljaju zlatni standard za prevenciju raka grlića materice, kao i da je jedna od preporučenix strategija i primena HPV  tipizacije za uzrast od 30 do 60 godina. Na konferenciji za novinare govorili su  i prof. dr Ferenc Vicko, državni sekretar Ministarstva zdravlja, prof. dr Sanja Radojević Škodrić, direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Borka Jeremić, šef Kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenix nacija u Srbiji, prof. dr Ana Banko sa Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr Jelena Mitrović, načelnik Službe za zdravstvenu zaštitu dece, Dom zdravlja „Dr Simo Milošević”.

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice (od 23. do 29. januara 2023) pod sloganom: „RAK GRLIĆA MATERICE – RAK KOJI MOŽEMO SPREČITI”

23. januar 2023.

Prva Evropska nedelja obeležena je 2007. godine, kada je Savet Evrope doneo preporuke o započinjanju kampanje i obeležavanju Evropske nedelje prevencije raka grlića materice. Prepoznajući značaj ove kampanje, Srbija aktivno učestvuje u njenom obeležavanju. Ovom nedeljom prenosimo poruku o značaju mera prevencije u cilju sprečavanja obolevanja i umiranja od raka grlića materice.

Osnovna poruka svim ženama je da je rak grlića materice maligna bolest koja se može sprečiti: „RAK GRLIĆA MATERICE - RAK KOJI MOŽEMO SPREČITI”. To je slogan 17. Evropske nedelje prevencije raka grlića materice koji pokreće žene da razmišljaju o svom reproduktivnom zdravlju i da koriste dostupne mere primarne i sekundarne prevencije.

Prema podacima Registra za rak Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, tokom 2020. godine registrovano je 1087 novoobolelih žena, a 453 žene su umrle od ove maligne lokalizacije.

Na osnovu najnovijih procena Evropskog informacionog sistema za 2020. godinu, žene u Srbiji se sa stopom obolevanja od 26,3 na 100.000, nalazi na petom mestu u Evropi posle Crne Gore, Rumunije, Estonije i Litvanije. Stope umiranja od raka grlića materice su visoke. Mortalitet od raka grlića materice je 9,1 na 100.000 žena. (Epidemiološki podaci)

Svetska zdravstvena organizacija kao prioritet preporučuje primenu intervencija za prevenciju i kontrolu raka grlića materice kako bi se postigla eliminacija ove bolesti. To podrazumeva sveobuhvatni pristup ovoj bolesti: skrining odnosno rano otkrivanje i lečenje svih formi lezija, vakcinaciju protiv humanog papiloma virusa (HPV), kao i palijativno zbrinjavanje žena koje boluju od ove bolesti u smislu aktivne i sveobuhvatne brige koja podrazumeva kontrolu simptoma, psihološku, socijalnu i duhovnu podršku.

Republika Srbija se ubraja u zemlje sveta u kojima je uvedena vacinacija protiv oboljenja izazvanih humanim papiloma virusima (HPV), o trošku države, za populaciju dece, oba pola (devojčice i dečaci). Više informacija o HPV vakcini možete pronaći na: www.batut.org.rs/index.php?content=2383

Pregled za rano otkrivanje raka grlića materice vrši se jednostavnim Papanikolau testom (PAP test). PAP test je jednostavan i neinvazivan test za žene koji utvrđuje da li postoje (abnormalne) promene u ćelijama grlića materice. Koristi se za skrining i rano otkrivanje raka premalignih i malignih promena raka grlića materice. Pregled se nikada ne radi tokom menstruacije. Dva dana pre pregleda ne bi trebalo da imate seksualni odnos i da koristite vaginalne tablete.

Pored PAP testa može se uraditi i HPV skrining test koji sa sigurnošću utvrđuje da li postoji HPV virus ili ne i to putem veoma senzitivne PCR tehnike, a nakon toga i HPV test genotipizacije kojim se otkriva genotip virusa koji spada u visoko ili srednje rizične grupe. Ove vrste testova se rade u našoj zemlji u cilju prevencije nastanka raka grlića materice i uspostavljanja tačne dijagnoze (www.batut.org.rs/index.php?content=2485).

U slučaju da se na osnovu Papa testa zaključi da postoje promene na ćelijama grlića materice, potrebno je uraditi testiranje na prisustvo HPV. Ukoliko je HPV test negativan, manja je verovatnoća da su nastale promene u vezi sa razvojem raka grlića materice.

Pored organizovanog skrininga koji podrazumeva pregled na svake tri godine po pozivu lekara za žene uzrasta od 25. do 64. godine, svaka žena starija od 15 godina ima pravo na redovan ginekološki pregled. Najkasnije tri godine od prvog seksualnog odnosa, treba izabrati svog ginekologa u domu zdravlja i uraditi PAP test.

Prema preporukama Američkog udruženja ginekologa i akušera (www.acog.org/womens-health/faqs/cervical-cancer-screening), PAP test se preporučuje svake tri godine od 21 do 29 godina. Od 30 do 65 godina, žene imaju tri opcije: Papa test svake tri  godine, Papa test plus HPV test (ko-test) svakih pet godina ili samo HPV test svakih pet godina.

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, Kancelarija za skrinig raka zajedno sa mrežom instituta / zavoda za javno zdravlje, obeležiće Evropsku nedelju prevencije raka grlića materice organizovanjem različitih edukativno-promotivnih aktivnosti sa ciljem promocije značaja očuvanja reproduktivnog zdravlja i mogućnosti korišćenja dostupnih mera prevencije u cilju sprečavanja obolevanja i umiranja od raka grlića materice.

U znak podrške tokom Evropske nedelje prevencije raka grlića materice, a sa ciljem podizanja svesti o preventivnim pregledima, tirkizno-zelenom bojom koja je zaštitni znak kampanje biće osvetljen Avalski toranj.

Potpisana Deklaracija protiv raka grlića materice

13. januar 2023.

U susret Evropskoj nedelji prevencije raka grlića materice, u Beogradu je potpisana Deklaracija protiv raka grlića materice. Deklaraciju su potpisale prof. dr Danica Grujičić ministarka zdravlja, prof. dr Verica Jovanović direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, prof. dr Sanja Radojević Škodrić direktorka Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, Gorica Đokić iz udruženja za borbu protiv raka „Progovori” i dr Mima Fazlagić iz Udruženja žena „Naša Aska”. Ovom Deklaracijom podržana je incijativa koju je pokrenula Nacionalna alijansa „Veličanstvene” za podizanje svesti žena o raku grlića materice i načinima primarne i sekundarne prevencije.

Govoreći o značaju HPV imunizacije, prof. dr Verica Jovanović je navela da je do sada dato oko 21.500 doza vakcina protiv HPV infekcije. Najveći broj datih prvih doza je na teritoriji grada Beograda (5438), Južnobačkog (1684), Nišavskog (961), Mačvanskog (803) i Južnobanatskog okruga (769). Prof. dr Jovanović je istakla da je rak grlića materice maligna bolest koja se može sprečiti pre svega redovnim ginekološkim pregledom, primanjem vakcine protiv HPV i skrining pregledom.

Kampanja „Zajedno protiv raka grlića materice – HPV NE” počela i u Čačku

29. septembar 2022.

Poruke kampanje „Zajedno protiv raka grlića materice - HPV NE”, koja je pokrenuta sa ciljem da se podigne svest o značaju imunizacije dece protiv oboljenja izazvanih humanim papiloma virusom (HPV), mogle su se čuti na konferenciji za medije, održanoj u „Startap  centru” u Čačku, na kojoj su učestvovali lekari, predstavnici Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete, kao i drugih državnih i lokalnih institucija. 

I ovom prilikom mogle su se čuti poruke da je vakcina protiv HPV virusa  efikasna, sigurna i pouzdana, jer u preko 90% slučajeva štiti od dobijanja raka grlića matrice, posebno ako se zna da je ova bolest sve učestalija kod ženske populacije. Zahvaljujući vakcini u nekim razvijenim zemljama gotovo da je iskorenjen rak grlića materice. Humani papiloma virus (HPV) je najčešći uzročnik ne samo ovog oboljenja, a prema mnogim pokazateljima najefikasnija metoda borbe protiv njega je imunizacija.

„Kampanja ՙZajedno protiv raka grlića materice - HPV NE՚, pored zdravstveno-medicinskog, ima i edukativni karakter jer je važno informisati roditelje i decu o značaju prevencije, ne samo od ovog oblika karcinoma”, istakao je državni sekretar Ministarstva zdravlja prof. dr Predrag Sazdanović. Da je edukacija stanovništa važna, posebno u sredinama koje su nedovoljno informisane o važnosti prevencije i vakcinacije, naglasila je direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje dr Sanja Radivojević-Škodrić.

„Na dobrom smo putu da uz vakcinaciju mladih ljudi i pomenuti skrining na rak grlića matrice kod starije populacije, više ne govorimo o  zastrašujućim brojkama obolevanja od ove opake bolesti” rekla je prim. dr Katarina Boričić iz Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut”. Doktorka Dubravka Ružić, pedijatar iz Doma zdravlja u Čačku naglasila je da je sve više zainteresovanih roditelja i njihove dece i istakla da se očekuje još veći odziv u narednom periodu, jer su počeli sa organizacijom sistematskih pregleda na kojima se daju informacije i preporuke za vakcinaciju dece uzrasta od 12 do 19 godina.  

„Pored obrazovnih, aktivnosti školske uprave u Čačku biće usmerene ka pravilnom informisanju i edukaciji učenika i roditelja o imunizaciji dece školskog uzrasta vakcinom protiv HPV virusa, posebno imajući i vidu činjenicu da 2/3 populacije dolazi u kontakt sa virusom, i ostalim polno prenosivim bolestima”, rekla je Danijela Kovačević Mikić. 

Ministarstvo prosvete dalo je  punu podršku kampanji „Zajedno protiv raka grlića materice - HPV NE”, koju sprovode udruženje „Roditelj”, Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”.

Obeležena Evropska nedelja prevencije raka grlića materice od 17. do 23. januara

26. januar 2022.


Osvetljeni objekti u Beogradu podsećali žene na značaj redovnih ginekoloških pregleda
 
Tokom Evropske nedelje prevencije raka grlića materice, u periodu od 17. do 23. januara, u cilju podizanja svesti žena o tome da je rak grlića materice moguće sprečiti jednim ginekološkim pregledom u skladu sa sloganom ovogodišnje kampanje: „BOLjE SPREČITI NEGO LEČITI - REDOVNOM KONTROLOM POBEDIĆEMO KARCINOM GRLIĆA MATERICE”, tirkiznim i zelenim svetlima, bojama mašnice koja je simbol borbe protiv raka grlića materice, osvetljeni su - Avalski toranj, fontana na Slaviji, Brankov most, Palata Albanija, kupola Narodne skupštine Republike Srbije i most na Adi.
 
Zahvaljujemo se na podršci da na ovaj način podsetimo žene na značaj redovnih ginekoloških pregleda: Javnom preduzeću „Emisiona tehnika i veze” - odeljenju Avalski toranj, Javnom komunalnom preduzeću „Beogradski vodovod i kanalizacija” i Javnom komunalnom preduzeću „Javno osvetljenje” Beograd. 
Predavanja povodom obeležavanja Evropske nedelje prevencije raka grlića materice 2022. godine
 
U ponedeljak i utorak, 17. i 18. januara 2022. godine, u Institutu za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut” obeležen je početak Evropske nedelje borbe protiv raka grlića materice onlajn predavanjima koje je organizovao i realizovao Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, odnosno Centar za promociju zdravlja, Centar za prevenciju i kontrolu bolesti i Kancelarija za skrining raka.
 
Prvom predavanju su prisustvovali volonteri - studenti iz Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine Srbije, adrugom predavanju su prisustvovali volonteri Crvenog krsta Srbije.


 
Stručnjaci Instituta „Batut”, dr Snežana Živković-Perišić, prim. dr sc. med. Katarina Boričić i dr Bojana Milošević govorile su o epidemiološkim karakteristikama, primarnoj i sekundarnoj prevenciji raka grlića materice.
 
 
Podrška opštine Savski venac obeležavanju Evropske nedelje borbe protiv raka grlića materice
 
U toku obeležavanja Evropske nedelje borbe protiv raka grlića materice a u cilju podizanja svesti stanovništva o učestalosti i posledicama infekcije humanim papiloma virusom, kao i o značaju pregleda za rano otkrivanje raka grlića materice, održana je akcija za zdravlje na Trgu Slavija gde su stručnjaci iz Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” u saradnji sa studentima iz Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine Srbije razgovarali sa posetiocima i delili zdravstvenopromotivni materijal.


Evropska nedelja prevencije raka grlića materice (od 17. do 23. januara 2022. godine) pod sloganom „BOLjE SPREČITI NEGO LEČITI – REDOVNOM KONTROLOM POBEDIĆEMO KARCINOM GRLIĆA MATERICE”

17. januar 2022.

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice obeležava se od 17. do 23. januara 2022. godine u cilju podizanja svesti žena o raku grlića materice i načinima prevencije.

Prva Evropska nedelja obeležena je 2007. godine, kada je Savet Evrope doneo preporuke o započinjanju kampanje i obeleževanju Evropske nedelje prevencije raka grlića materice. Prepoznajući značaj ove kampanje, Srbija već šesnaesti put aktivno učestvuje u njenom obeležavanju. Ovom nedeljom prenosimo poruku o značaju mera prevencije u cilju sprečavanja obolevanja i umiranja od raka grlića materice.

Osnovna poruka svim ženama je da je rak grlića materice maligna bolest koja se može sprečiti. „BOLjE SPREČITI NEGO LEČITI - REDOVNOM KONTROLOM POBEDIĆEMO KARCINOM GRLIĆA MATERICE” je slogan 16. Evropske nedelje prevencije raka grlića materice koji pokreće žene da razmišljaju o svom reproduktivnom zdravlju i da u toku godine odvoje dan kada će posetiti svog lekara i obaviti preventivni pregled.

Prema podacima Registra za rak Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, tokom 2019. godine registrovano je 1044 novoobolelih žena, a 438 žena je umrlo od ove maligne lokalizacije.

Na osnovu najnovijih procena za 2020. godinu, Evropskog informacionog sistema (ECIS), žene u Srbiji se sa stopom obolevanja od 23,3 na 100.000, nalaze na petom mestu u Evropi posle Crne Gore, Rumunije, Estonije i Litvanije. Stope umiranja od raka grlića materice su visoke. Mortalitet od raka glića materice je 8,8 na 100.000 žena.

Svetska zdravstvena organizacija kao prioritet preporučuje primenu intervencija za prevenciju i kontrolu raka grlića materice kako bi se postigla eliminacija ove bolesti. To podrazumeva sveobuhvatni pristup ovoj bolesti: skrining odnosno rano otkrivanje i lečenje svih formi lezija, vakcinaciju protiv humanog papiloma virusa (HPV), kao i palijativno zbrinjavanje žena koje boluju od ove bolesti u smislu aktivne i sveobuhvatne brige koja podrazumeva kontrolu simptoma, psihološku, socijalnu i duhovnu podršku.

U skladu sa Programom obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, predviđena je preporučena imunizacija protiv oboljenja izazvanih HPV. Preporuka je da vakcinu primarno prime deca oba pola starija od 9 godina pre prvih seksualnih odnosa, a prvenstveno deca šestih razreda osnovnih škola. Imunizaciju će realizovati izabrani lekari u domovima zdravlja koji sprovode primarnu zdravstvenu zaštitu školske dece. Aktivna imunizacija se sprovodi sa potrebnim brojem doza (dve ili tri), zavisno od vrste vakcine (HPV2, HPV4, HPV9) i uzrasta u kojem se daje.

Tokom 2022. godine biće omogućena vakcinacija devojčica i dečaka protiv humanog papiloma virusa o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Na osnovu rezultata istraživanja koje je Institut za javno zdravlje Srbije, uz podršku Ministarstva zdravlja i Kancelarije populacionog fonda Ujedinjenih nacija za Srbiju, sproveo u cilju procene uticaja krize izazvane pandemijom COVID-19 na seksualno i reproduktivno zdravlje, oko tri četvrtine žena je navelo da od uvođenja COVID-19 mera nisu imale zakazan skrining pregled za rak grlića materice. S druge strane, skoro petina je samostalno odlučila da odloži ovaj pregled, dok svaka deseta žena navodi da je pregled bio otkazan od strane medicinskog osoblja.

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, Kancelarija za skrinig raka zajedno sa mrežom instituta/zavoda za javno zdravlje obeležiće Evropsku nedelju prevencije raka grlića materice organizovanjem različitih edukativno-promotivnih aktivnosti sa ciljem promocije značaja očuvanja reproduktivnog zdravlja i mogućnosti korišćenja dostupnih mera prevencije u cilju sprečavanja obolevanja i umiranja od raka grlića materice. Edukativno-promotivne aktivnosti će se organizovati uz poštovanje svih preventivnih mera koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

U znak podrške tokom Evropske nedelje prevencije raka grlića materice, a sa ciljem podizanja svesti o preventivnim pregledima, tirkizno zelenom bojom koja je zaštitni znak kampanje biće osvetljeni važni objekti u Beogradu, poput kupole Narodne skupštine Republike Srbije, Brankovog i mosta na Adi, tornja na Avali, Palate Albanija, zgrade Glavne pošte, kao i fontane na Slaviji.

Epidemiološki podaci

OSVETLjENI OBJEKTI U BEOGRADU PODSEĆALI ŽENE NA ZNAČAJ REDOVNIH GINEKOLOŠKIH PREGLEDA

28. januar 2021.

Od 18. do 24. januara 2021. u okviru 15. Evropske nedelje borbe protiv raka grlića materice
 
OSVETLjENI OBJEKTI U BEOGRADU PODSEĆALI ŽENE NA ZNAČAJ REDOVNIH GINEKOLOŠKIH PREGLEDA
 
Radi podizanja svesti žena o tome da je rak grlića materice moguće sprečiti jednim ginekološkim pregledom u skladu sa sloganom ovogodišnje kampanje: „BOLjE SPREČITI NEGO LEČITI - REDOVNOM KONTROLOM POBEDIĆEMO KARCINOM GRLIĆA MATERICE” u toku cele nedelje, od 18.1.2021. do 24.1.2021,  tirkiznim i zelenim svetlima, bojama mašnice koja je simbol borbe protiv raka grlića materice, osvetljeni su - Avalski toranj, fontana na Slaviji, glavna zgrada Pošte Srbije, Brankov most, Palata Albanija, kupola Narodne skupštine Republike Srbije i most na Adi.
 
Zahvaljujemo se na podršci da na ovaj način podsetimo žene na značaj redovnih ginekoloških pregleda: Javnom preduzeću „Emisiona tehnika i veze” - odeljenju Avalski toranj, Javnom komunalnom preduzeću „Beogradski vodovod i kanalizacija”, Pošti Srbije i Javnom komunalnom preduzeću „Javno osvetljenje” Beograd.
 

Podrška JKP Gradske pijace Beograd obeležavanju Evropske nedelje borbe protiv raka grlića materice

26. januar 2021.

U toku obeležavanja Evropske nedelje borbe protiv raka grlića materice a u cilju podizanja svesti stanovništva o učestalosti i posledicama infekcije humanim papiloma virusom, kao i o značaju pregleda za rano otkrivanje raka grlića materice, održane su zdravstveno promotivne aktivnosti. Stručnjaci iz Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” u saradnji sa studentima iz Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine Srbije posetili su Kalenić pijacu, Palilulsku pijacu i pijacu Skadarlija, razgovarali sa posetiocima i delili zdravstveno promotivni materijal.

 

Početak obeležavanja Evropske nedelje prevencije raka grlića materice 2021. godine

18. januar 2021.

U ponedeljak, 18.1.2021. godine, u Institutu za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut” obeležen je početak Evropske nedelje borbe protiv raka grlića materice onlajn predavanjem koje je organizovao i realizovao Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, odnosno Centar za promociju zdravlja, Centar za prevenciju i kontrolu bolesti i Kancelarija za skrining raka.
 
Predavanju su prisustvovali volonteri - studenti iz Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine Srbije. Stručnjaci Instituta „Batut”, dr sc. med. Katarina Boričić, specijalista socijalne medicine i akademski specijalista javnog zdravlja, dr Bojana Milošević, specijalista ginekologije i akušerstva i dr Snežana Živković Perišić, specijalista epidemiologije, govorile su o epidemiološkim karakteristikama, primarnoj i sekundarnoj prevenciji raka grlića materice.
  

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice (od 18. do 24. januara 2021. godine) pod sloganom: „BOLjE SPREČITI NEGO LEČITI – REDOVNOM KONTROLOM POBEDIĆEMO KARCINOM GRLIĆA MATERICE”

13. januar 2021.

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice obeležava se od 18. do 24. januara 2021. godine u cilju podizanja svesti žena o raku grlića materice i načinima prevencije.

 
Prva Evropska nedelja obeležena je 2007. godine, kada je Savet Evrope doneo preporuke o započinjanju kampanje i obeleževanju Evropske nedelje prevencije raka grlića materice. Prepoznajući značaj ove kampanje, Srbija već petnaesti put aktivno učestvuje u njenom obeležavanju. Ovom nedeljom prenosimo poruku o značaju mera prevencije u cilju sprečavanja obolevanja i umiranja od raka grlića materice.
 
Osnovna poruka svim ženama je da je rak grlića materice maligna bolest koja se može sprečiti. „BOLjE SPREČITI NEGO LEČITI - REDOVNOM KONTROLOM POBEDIĆEMO KARCINOM GRLIĆA MATERICE” je slogan 15. Evropske nedelje prevencije raka grlića materice koji pokreće žene da razmišljaju o svom reproduktivnom zdravlju i da u toku godine odvoje dan kada će posetiti svog lekara i obavati preventivni pregled.
 
Prema podacima Registra za rak Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, tokom 2018. godine registrovano je 1.057 novoobolelih žena, a 427 žena je umrlo od ove maligne lokalizacije.
 
Na osnovu najnovijih procena za 2020. godinu, Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC), žene u Srbiji i Litvaniji se sa stopom obolevanja od 18,7 na 100.000, nalaze na trećem mestu u Evropi posle Crne Gore i Rumunije. Stope umiranja od raka grlića materice su visoke. Mortalitet od raka glića materice je 7,9 na 100.000 žena.
 
Rak grlića materice je bolest koja se može sprečiti. Redovni pregledi i PAPA - test jednom u tri godine kod zdravih žena je način za rano otkrivanje i prevenciju raka grlića materice.
 
Svetska zdravstvena organizacija kao prioritet preporučuje primenu intervencija za prevenciju i kontrolu raka grlića materice kako bi se postigla eliminacija ove bolesti.
 
To podrazumeva sveobuhvatni pristup ovoj bolesti: skrining odnosno rano otkrivanje i lečenje svih formi lezija, vakcinaciju protiv humanog papiloma virusa (HPV), kao i palijativno zbrinjavanje žena koje boluju od ove bolesti u smislu aktivne i sveobuhvatne brige koja podrazumeva kontrolu simptoma, psihološku, socijalnu i duhovnu podršku. 
 
Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Kancelarija za skrinig raka zajedno sa studentima Medicinskog fakulteta u Beogradu, u saradnji sa JKP Gradska pijaca, organizovaće promotivne akitivnosti u sredu 20. januara na pijaci „Kalenić“ u četvrtak 21. januara na pijaci „Palilula“ i u petak, 22. januara na pijaci „Skadarlija“ u periodu od 10 do 13 časova. Akcija se održava uz podršku Ministarstva zdravlja i polulacionog fonda Ujedinjenih nacija. Promotivne aktivnosti biće održane uz poštovanje svih preventivnih mera od strane svih učesnika.
 
U znak podrške tokom Evropske nedelje prevencije raka grlića materice, a sa ciljem podizanja svesti o preventivnim pregledima, tirkizno zelenom bojom, koja je zaštitni znak kampanje, biće osvetljeni važni objekti u Beogradu, poput kupole Narodne skupštine Republike Srbije, Brankovog i mosta na Adi, tornja na Avali, Palate Albanija, zgrade Glavne pošte, kao i fontane na Slaviji.

 

Podrška Tehničkog, Pravnog, Ekonomskog, Fakulteta organizacionih i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu

23. januar 2020.

U toku obeležavanja Evropske nedelje borbe protiv raka grlića materice a u cilju podizanja svesti mladih o učestalosti i posledicama infekcije Humanim papiloma virusom kao i o značaju pregleda za rano otkrivanje raka grlića materice održane su zdravstveno-pomotivne aktivnosti. Stručnjaci iz Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ u saradnji sa studentima iz Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine Srbije su posetili fakultete Univerziteta u Beogradu, razgovarali sa studentima i delili informativne brošure sa promotivnim materijalom. Principima promocije zdravlja u okruženju i vršnjačke edukacije postignuto je osnaživanje mladih da donose pravilne izbore i preuzmu odgovornost za svoje zdravlje ali i zdravlje svog okruženja.

Ekonomski fakultet

 
 

Elektrotehnički fakultet

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakultet političkih nauka

 
 
 
 


Fakultet organizacionih nauka

 
 
 
 

Pravni fakultet

 
 


 

Edukacija učenika srednje Medicinske škole „Beograd“ u Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“

22. januar 2020.


Dana 21.01.2020.godine u svečanoj sali Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ je održana edukacija učenika srednje Medicinske škole „Beograd“ . Predavanju je prisustvovalo 160 učenika sa profesorima. Iz Instituta „Batut“, dr sci med. Katarina Boričić, specijalista socijalne medicine i akademski specijalista javnog zdravlja i dr Bojana Milošević, specijalista ginekologije i akušerstva su govorile o Humanom papiloma virusu koji je uzročnik gotovo svih slučajeva raka grlića materice, kao i o značaju primarne i sekundarne prevencije ovog raka. Učenici i profesori su pokazali veliko interesovanje za ovu temu i izrazili želju i spremnost da učestvuju i u drugim sličnim edukacijama. Na kraju predavanja dr sci med. Tamara Naumović, se posebno zahvalila direktoru škole gospodinu Predragu Jovanoviću i pedagogu škole gospođi Sandri Mitrović na podršci obeležavanju Evropske nedelje borbe protiv raka grlića materice koja je nastala na predlog profesorke Nine Lučić iz Medicinske škole „Beograd“.

 

Početak obeležavanja Evropske nedelje prevencije raka grlića materice 2020.godine

21. januar 2020.

U ponedeljak 20.01.2020.godine u Institutu za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ obeležen je početak Evropske nedelje borbe protiv raka grlića materice predavanjem koje je organizovao i realizovao Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, odnosno Kancelarija za skrining raka i Centar za promociju zdravlja uz podršku Ministarstva zdravlja i Populacionog fonda Ujedinjenih nacija.

Predavanju su prisustvovali volonteri-studenti iz Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine Srbije. Iz Instituta „Batut“, dr sci med. Katarina Boričić, specijalista socijalne medicine i akademski specijalista javnog zdravlja i dr Bojana Milošević, specijalista ginekologije i akušerstva su govorile o primarnoj i sekundarnoj prevenciji raka grlića materice. 

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice (20. januar – 26. januara 2020. godine)

20. januar 2020.

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice se obeležava od 20. do 26. januara 2020. godine u cilju podizanja svesti žena o raku grlića materice i načinima prevencije. Prva Evropska nedelja obeležena je 2007. godine posle intervencije Interesne grupe za rak grlića materice, kada je Savet Evrope doneo preporuke o započinjanju Kampanje i obeleževanju Evropske nedelje prevencije raka grlića materice.

Prepoznajući značaj ove kampanje, Srbija već trinaesti put aktivno učestvuje u njenom obeležavanju.

Ovom nedeljom prenosimo poruku o značaju dostupnih mera prevencije u našoj zemlji, u cilju sprečavanja obolevanja i umiranja od raka grlića materice.

Osnovna poruka svim ženama je da je rak grlića materice maligna bolest koja se može sprečiti. „RANO OTKRIVANjE MOŽE SPREČITI RAK GRLIĆA MATERICE” je slogan koji će obeležiti potrebu da još jednom apelujemo na žene određenih uzrasnih grupa da u Evropskoj nedelji prevencije raka grlića materice razmišljaju o svom reproduktivnom zdravlju, i da u toku godine odvoje dan kada će posetiti svog lekara i iskoristiti neki od dostupnih preventivnih pregleda.

Tokom 2016. godine u Srbiji je registrovano 1239 novoobolelih žena svih uzrasta od raka grlića materice, a tokom iste godine 453 žene su u Srbiji umrle od ove vrste raka. Kada je reč o obolevanju od raka grlića materice, Srbija se nalazi na petom mestu u Evropi, posle Letonije, Bosne i Hercegovine, Estonije i Moldavije. Takođe, naša zemlja se i po umiranju od ove vrste raka kod žena nalazi na petom mestu u Evropi, posle Rumunije, Moldavije, Bugarske i Litvanije.

Najefikasnija mera primarne prevencije je imunizacija protiv humanog papiloma virusa, ali imunizacija ne isključuje potrebu za obavljanjem preventivnih pregleda, budući da postojeće vakcine ne štite od svih tipova HPV. Važno je znati da se skoro svaki slučaj raka grlića materice može sprečiti. Dobro organizovani skrining programi mogu da spreče i do 80% slučajeva raka grlića materice, otkrivajući malignu degeneraciju u preinvazivnoj fazi.

Evropska asocijacija za rak grlića materice (ECCA) je dala preporuke za obeležavanje Nedelje prevencije. Preporučene aktivnosti se odnose na:

• distribuciju edukativno-promotivnog materijala na javnim mestima, kao i pružanje saveta i informacija o značaju korišćenja dostupnih preventivnih programa,

• organizovanje edukativnih seminara za stanovništvo u lokalnoj zajednici, u školama, na fakultetima, u radnim organizacijama,

• organizovanje tribina za roditelje o značaju HPV imunizacije kao mere prevencije,

• organizovanje predavanja o prevenciji raka grlića materice za adolesente u srednjim školama,

• održavanje seminara o prevenciji raka grlića materice namenjenih studentima medicine kao i zdravstvenim radnicima,

• javne manifestacije, nastupi na medijima, i slično sa porukama o značaju PAP-a pregleda, kao i odziva na skrining raka grlića materice,

• diskusije na društvenim mrežama na temu prevencije grlića materice.


U nedelji koja je pred nama potrebno je intenzivirati aktivnosti na promociji značaja očuvanja reproduktivnog zdravlja i mogućnosti korišćenja dostupnih mera prevencije raka grlića materice.

Epidemiološki podaci

 

Javno komunalno preduzeće „Javno osvetljenje“ Beograd, će u toku cele nedelje, od 20.01.2019. do 26.01.2020.godine, osvetliti tirkiznom bojom (bojom mašnice koja je simbol borbe protiv raka grlića materice) zgradu Palata Albanija, kupolu Narodne

20. januar 2020.

Javno komunalno preduzeće „Javno osvetljenje“ Beograd, će u toku cele nedelje, od 20.01.2019. do 26.01.2020.godine, osvetliti tirkiznom bojom (bojom mašnice koja je simbol borbe protiv raka grlića materice) zgradu Palata Albanija, kupolu Narodne skupštine i most na Adi. 

 

 

Predavanje u Crvenom krstu Srbije u okviru obeležavanja 13. Evropske nedelje borbe protiv raka grlića materice

31. januar 2019.

U Crvenom krstu Srbije je 23. januara 2019.godine održano predavanje u organizaciji Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i Crvenog krsta Srbije u okviru obeležavanja 13. Evropske nedelje borbe protiv raka grlića materice.

Predavanju je prisustvovalo više od šezdeset mladih iz beogradskih srednjih škola među kojima su bili i volonteri Crvenog krsta Srbije. Iz Instituta „Batut“, dr sc. med. Katarina Boričić, specijalista socijalne medicine i ak. specijalista javnog zdravlja i dr Bojana Milošević, specijalista ginekologije i akušerstva su govorile o Humanom papiloma virusu i prevenciji karcinoma grlića materice, kao i o značaju skrininga kao mere sekundarne prevencije ovog karcinoma. Predavanje je otvorila Ivana Dašić Marisavljević, sekretarka Crvenog krsta Beograda. 

Od 21. do 27. januara 2019. „Javno osvetljenje“ Beograd je dalo podršku obeležavanju 13. Evropske nedelje borbe protiv raka grlića materice

31. januar 2019.

Javno komunalno preduzeće „Javno osvetljenje“ Beograd, je u toku cele nedelje, od 21.01.2019. do 27.01.2019.godine, označilo tirkiznom bojom (bojom mašnice koja je simbol borbe protiv raka grlića materice) zgradu Palata Albanija, kupolu Narodne skupštine i most na Adi. Na Palati Albanija su se ove godine po prvi put pojavljivali svetlosni efekti  u vidu reči koje promovišu evropsku nedelju i prevenciju raka grlića materice kao i u vidu mašnica- simbola borbe protiv raka grlića materice. Time je i ove godine Javno komunalno preduzeće „Javno osvetljenje“ Beograd dalo značajnu podršku obeležavanju ove 13. evropske nedelje borbe protiv raka grlića materice.
 

 

U ponedeljak 21.01.2019. godine u Narodnoj biblioteci Srbije obeležen je početak 13.evropske nedelje borbe protiv raka grlića materice

25. januar 2019.

U ponedeljak 21.01.2019.godine u Narodnoj biblioteci Srbije obeležen je početak 13.evropske nedelje borbe protiv raka grlića materice. Akciju je realizovao Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, odnosno Kancelarija za skrining raka i Centar za promociju zdravlja uz podršku Ministarstva zdravlja. U akciji su učestvovali i studenti iz Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine IFMSA-Serbia (The International Federation of Medical Students Association). Gosti su bili predstavnici domova zdravlja koji su imali najbolje rezultate u sprovođenju organizovanog skrininga raka grlića materice-dom zdravlja Novi Sad i dom zdravlja Kruševac. Cilj akcije je bio da se istakne značaj preventivnih pregleda za rano otkrivanje promena na grliću materice što je i ovogodišnji slogan kampanje „Rano otkrivanje može sprečiti rak grlića materice“. Studentima su u biblioteci podeljeni informativni lifleti i kratke poruke o mogućnostima ranog otkrivanja infekcije humanim papiloma virusom i promena na grliću materice.

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice (21. januar – 27. januara 2019. godine)

21. januar 2019.

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice se obeležava od 21. januara do 27. januara 2019. godine u cilju podizanja svesti žena o raku grlića materice i načinima prevencije. Prva Evropska nedelja obeležena je 2007. godine posle intervencije Interesne grupe za rak grlića materice, kada je Savet Evrope doneo preporuke o započinjanju Kampanje i obeleževanju Evropske nedelje prevencije raka grlića materice.

Prepoznajući značaj ove kampanje, Srbija već trinaesti put aktivno učestvuje u njenom obeležavanju.

Ovom nedeljom prenosimo poruku o značaju dostupnih mera prevencije u našoj zemlji, u cilju sprečavanja obolevanja i umiranja od raka grlića materice.

Osnovna poruka svim ženama je da je rak grlića materice maligna bolest koja se može sprečiti. „RANO OTKRIVANjE MOŽE SPREČITI RAK GRLIĆA MATERICE” je slogan koji će obeležiti potrebu da još jednom apelujemo na naše sestre, majke, ćerke, prijateljice da u Evropskoj nedelji prevencije raka grlića materice razmišljaju o svom reproduktivnom zdravlju, i da u toku godine odvoje dan kada će posetiti svog lekara i iskoristiti neku od dostupnih mogućnosti prevencije.

Rak grlića materice, duže od decenije, predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem u Srbiji. U našoj zemlji 2015. godine registrovano je 1095 novoobolelih žena od raka grlića materice, dok 424 žena izgubi život od ove vrste raka, za koju sa sigurnošću znamo da pripada grupi najpreventabilnijih. Naročito zabrinjava činjenica da se Srbija i dalje nalazi u grupi evropskih zemalja sa najvišim stopama obolevanja i umiranja od raka grlića materice. Kada je reč o obolevanje od raka grlića materice, Srbija se nalazi na petom mestu u Evropi, posle Letonije, Bosne i Hercegovine, Estonije i Moldavije. Takođe, naša zemlja se i po umiranju od ove vrste raka kod žena nalazi na petom mestu u Evropi, posle Rumunije, Moldavije, Bugarske i Litvanije.

Najefikasnija mera primarne prevencije je imunizacija protiv humanog papiloma virusa. Ova intervencija je isplativa, pogotovu u zemljama gde su resursi ograničeni, učestalost HPV infekcije visoka, a obuhvat preventivnim pregledima nizak. Imunizacija ne isključuje potrebu za obavljanjem preventivnih pregleda, budući da postojeće vakcine ne štite od svih tipova HPV. Važno je znati da se skoro svaki slučaj raka grlića materice može sprečiti. Dobro organizovani skrining programi mogu da spreče i do 80% slučajeva raka grlića materice, otkrivajući malignu degeneraciju u preinvazivnoj fazi.1

Evropska asocijacija za rak grlića materice (ECCA) je dala preporuke za obeležavanje Nedelje prevencije. Preporučene aktivnosti se odnose na: 2

 • distribuciju edukativno-promotivnog materijala na javnim mestima kao što su tržni centri, metro stanice, autobuske stanice, kao i pružanje saveta i informacija o značaju korišćenja dostupnih preventivnih programa,
 • organizovanje edukativnih seminara za stanovništvo u lokalnoj zajednici, u školama, fakultetima, radnim organizacijama,
 • organizovanje tribina za roditelje o značaju HPV imunizacije kao mere prevencije,
 • organizovanje predavanja o prevenciji cervikalnog karcinoma za adolesente u srednjim školama,
 • održavanje seminara o prevenciji karcinoma grlića materice namenjenih studentima medicine kao i zdravstvenim radnicima,
 • javne manifestacije, nastupi na medijima, i slično
 • diskusije na društvenim mrežama na temu prevencije grlića materice.
   

U nedelji koja je pred nama potrebno je intenzivirati aktivnosti na promociji značaja očuvanja reproduktivnog zdravlja i mogućnosti korišćenja dostupnih mera prevencije raka grlića materice.

Brošura HPV

Brošura reproduktivno zdravlje mladih

Poster HPV

Liflet HPV 1

Liflet HPV 2

Poster seksualno i reproduktivno zdravlje mladih

Liflet preventivni pregledi

Reproduktivno zdravlje 1

Reproduktivno zdravlje 2

Sve što treba da znate o prevenciji HPV

Epidemiološki podaci

Podaci iz Istraživanja zdravlja stanovništva Srbije 2013.

 

Obeležen početak evropske nedelje borbe protiv raka grlića materice u Tržnom centru Stadion

28. januar 2018.

U nedelju 28.01.2018.godine je u tržnom centru Stadion obeležen početak 12.evropske nedelje borbe protiv raka grlića materice. Akciju je realizovao Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, odnosno Kancelarija za skrining raka i Centar za promociju zdravlja. Podršku obeležavanju 12.evropske nedelje borbe protiv raka grlića materice dali su i studenti medicine iz Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine udruženja (International Federation of Medical Students' Associations-IFMSA). Zainteresovane sugrađanke imale su priliku da saznaju više o merama prevencije raka grlića materice a podeljen je i promotivni štampani materijal o prevenciji malignih bolesti, zdravim stilovima života i prevenciji oboljenja izazvanih Humanim paplioma virusom. Ispred Ministarstva zdravlja, akciju je podržala dr Vesna Knjeginjić , pomoćnik Ministra zdravlja. Akcija je medijski ispraćena od strane Radio-televizije Srbije i televizije Kopernikus.

 

 

Narodno pozorište u Beogradu dalo je podršku oboležavanju evropske nedelje borbe protiv raka grlića materice

28. januar 2018.

U Narodnom pozorištu je iste večeri organizovano obeležavanje početka evropske nedelje borbe protiv raka grlića materice. Pre početka predstave na Velikoj sceni i sceni „Raša Plaović“ pripadnicama lepšeg pola podeljeni su informativni lifleti Kancelarije za skrining raka Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ u cilju podizanja svesti o značaju preventivnih ginekoloških pregleda za sprečavanje pojave raka grlića materice. U holu na glavnom ulazu istaknut je poster sa logom i obeležjem kampanje. U saradnji sa upravom Narodnog pozorišta tokom cele nedelje nastaviće se sprovođenje ovih aktivnosti uz učešće i podršku Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

 

 

Javno komunalno preduzeće „Javno osvetljenje“ Beograd je dalo podršku obeležavanju evropske nedelje borbe protiv rak grlića materice

28. januar 2018.

Od sinoć su u Beogradu tirkiznom bojom-bojom mašnice koja je simbol borbe protiv raka grlića materice osvetljena zgrada Palata Albanija, kupola Narodne skupštine i most na Adi čime je Javno komunalno preduzeće „Javno osvetljenje“ Beograd i ove godine dalo podršku obeležavanju evropske nedelje borbe protiv rak grlića materice.

 

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice (28. januar – 3. februar 2018. godine)

22. januar 2018.

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice se obeležava od 28. januara do 3. februara 2018. godine u cilju podizanja svesti žena o raku grlića materice i načinima prevencije. Prva Evropska nedelja obeležena je 2007. godine posle intervencije Interesne grupe za rak grlića materice kada je Savet Evrope doneo preporuke o započinjanju Kampanje i obeleževanju Evropske nedelje prevencije raka grlića materice.

Prepoznajući značaj ove kampanje kao i javno-zdravstveni značaj ove bolesti, Srbija već dvanaesti put aktivno učestvuje u njenom obeležavanju.

Ovom nedeljom intenziviramo prenošenje poruke o značaju dostupnih mera prevencije u našoj zemlji, u cilju sprečavanja obolevanja i umiranja od raka grlića materice.

Osnovna poruka svim ženama je da je rak grlića materice maligna bolest koja se može sprečiti. „STOP RAKU GRLIĆA MATERICE” je slogan koji će obeležiti potrebu da još jednom apelujemo na naše sestre, majke, ćerke, prijateljice da u Evropskoj nedelji prevencije raka grlića materice razmišljaju o svom reproduktivnom zdravlju, i da u toku godine odvoje dan kada će posetiti svog lekara i iskoristiti neku od dostupnih mogućnosti prevencije.

Rak grlića materice, duže od decenije, predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem u Srbiji. U našoj zemlji 2014. godine registrovane su 1122 novoobolele žene od raka grlića materice, dok je 415 žena izgubilo život od ove vrste raka, za koju sa sigurnošću znamo da pripada grupi najpreventabilnijih. Naročito zabrinjava činjenica da se Srbija i dalje nalazi u grupi evropskih zemalja sa najvišim stopama obolevanja i umiranja od raka grlića materice. Kada je reč o obolevanju od raka grlića materice, Srbija se nalazi na četvrtom mestu u Evropi, posle Rumunije, Litvanije i Bugarske. Nažalost, naša zemlja se po umiranju od ove vrste raka kod žena, nalazi na trećem mestu u Evropi, odmah posle Rumunije i Moldavije.

Najefikasnija mera primarne prevencije je imunizacija protiv humanog papiloma virusa. Ova intervencija je isplativa, pogotovu u zemljama gde su resursi ograničeni, učestalost HPV infekcije visoka, a obuhvat preventivnim pregledima nizak. Imunizacija ne isključuje potrebu za sekundarnom prevencijom tj. ranog otkrivanja već nastale bolesti, obavljanjem preventivnih pregleda budući da postojeće vakcine ne štite od svih tipova HPV. Važno je znati da se skoro svaki slučaj raka grlića materice može sprečiti. Dobro organizovani skrining programi mogu da spreče i do 80% slučajeva raka grlića materice, otkrivajući malignu degeneraciju u preinvazivnoj fazi.1

Evropska asocijacija za rak grlića materice (ECCA) je dala preporuke za obeležavanje Nedelje prevencije. Preporučene aktivnosti se odnose na: 2

• distribuciju edukativno-promotivnog materijala na javnim mestima kao što su tržni centri, metro stanice, autobuske stanice, kao i pružanje saveta i informacija o značaju korišćenja dostupnih preventivnih programa,
• organizovanje edukativnih seminara za stanovništvo u lokalnoj zajednici, u školama, fakultetima, radnim organizacijama,
• organizovanje tribina za roditelje o značaju HPV imunizacije kao mere prevencije,
• organizovanje predavanja o prevenciji cervikalnog karcinoma za adolesente u srednjim školama,
• održavanje seminara o prevenciji karcinoma grlića materice namenjenih studentima medicine kao i zdravstvenim radnicima,
• javne manifestacije, nastupi na medijima, i slično
• diskusije na društvenim mrežama na temu prevencije grlića materice.


Jedna od aktivnosti tokom Evropske nedelje prevencije raka grlića materice je i podela broševa „Biser mudrosti”. Broševi, kao simbol prenošenja znanja, tokom nedelje se dele ne samo ženama već i svima koji podržavaju borbu protiv raka grlića materice. Do danas, preko 1,5 milion Bisera mudrosti je distribuirano širom Evrope i oni su postali prepoznatljiv simbol ove kampanje (www.PearlofWisdom.eu).

U nedelji koja je pred nama potrebno je intenzivirati aktivnosti na promociji značaja očuvanja reproduktivnog zdravlja i mogućnosti korišćenja dostupnih mera prevencije raka grlića materice.
 

Epidemološki podaci
Skrining podaci
Preventivni pregledi liflet
Liflet HPV
Brošura HPV
Brošura reproduktivno zdravlje
Poster HPV
 

Izvor:

 


 

Sve što treba da znate o prevenciji oboljenja izazvanih Humanim papiloma virusom (HPV)

29. septembar 2017.

Humani papiloma virus (HPV) je odgovoran za gotovo sve slučajeve raka grlića materice. Prema podacima Registra za rak, Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, svake godine se u proseku registruju 1244 novoobolele žene od raka grlića materice. Svake godine u proseku 482 žene izgube život od ove vrste raka. Na osnovu procena Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC) i Evropske mreže registara za rak (ENCR), Srbija se i dalje nalazi u grupi evropskih zemalja sa najvišim stopama obolevanja i umiranja od raka grlića materice. Humani papiloma virus je takođe odgovoran za više od 90% slučajeva raka završnog dela debelog creva, 71% slučajeva raka genitalnih organa kod oba pola i za 72% slučajeva raka usne duplje i ždrela.
 
Prirodni tok HPV infekcije i biološko ponašanje premalignih promena grlića materice omogućava da se prevencija karcinoma grlića materice ostvari na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou. Primarna prevencija podrazumeva mere sprečavanja infekcije HPV (zdravstvena edukacija, vakcinacija). Sekundarna prevencija uključuje skrining (rano otkrivanje asimptomatskih oblika bolesti). Tercijarna prevencija je lečenje premalignih lezija, čime se sprečava njihova progresija do invazivnog karcinoma grlića materice.
 
U nameri da se sprovede imunizacija devojčica i dečaka protiv HPV-a realizuju se  promotivne i edukativne aktivnosti. Najpre su tokom 2016. godine ove aktivnosti realizovane u okviru pilot projekta „Unapređenje prevencije oboljenja izazvanih humanim papiloma virusom” na teritoriji četiri okruga (grad Beograd, Braničevski, Šumadijski i Severnobanatski okrug), a tokom 2017. godine i na nacionalnom nivou. U navedenom periodu ukupno je edukovano 926 zdravstvenih radnika i 593 roditelja/staratelja. Pored edukativnih aktivnosti, sprovedene su i brojne promotivne aktivnosti u okviru kampanje „Budi odgovorna” i kampanje „Vakcina sprečava! Srbija protiv raka grlića materice”, sa ciljem podizanja svesti opšte javnosti o značaju primarne prevencije HPV oboljenja. Izrađeno je stručno-metodološko upustvo za sprovođenje HPV vakcinacije, Program unapređenja prevencije za bolesti uzrokovane HPV na teritoriji Republike Srbije, a u septembru 2017. godine je usvojen i Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima („Sl. glasnik RS”, br. 88/17) koji je predvideo sprovođenje preporučene imunizacije protiv oboljenja izazvanih HPV. Sve su to bili preduslovi za započinjanje uspešne imunizacije HPV koja se očekuje u narednom periodu...


Tekst u celosti možete preuzeti: Sve sto treba da znate o prevenciji HPV
 
 

 

CanCon Final conference at the Malta Hilton hotel in Malta 14 - 15.2.2017

06. mart 2017.

 

Dr sci. Uroš Rakić samostalni stručni saradnik - projektant u Kancelariji za skrining raka, predstavljao je Kancelariju za skrining raka u ovim projektnim aktivnostima, i  učestvovao  na završnoj konferenciji CanCon projekta  -  "CanCon Finalconference at the Malta Hilton hotel in Malta 14 - 15.2.2017“.

Preko 200 eksperata iz cele Evrope i Malte je učestvovalo u ovoj završnoj CanCon  konferenciji 14-15 februara 2017. Tri godine CanCon zajedničkog delovanja je rezultiralo raznim preporukama za poboljšanje kontrole raka i na konferenciji na Malti diskusija je bila koncentrisana na  rezultate.
 
Evropski vodič za poboljšanje kvaliteta  kontrole raka je predstavljen na konferenciji. 25 zemalja i 126 organizacija je sarađivalo u izradi ovog vodiča za poboljšanje kontrole raka u Evropi. Vodič će obezbediti ključni strateški alat za vlade i kreatore politika. Vodič  prati pet praktičnih politika, koje se bave specifičnim temama kontrole raka.

Konferencija CanCon je bila deo Malteškog predsedavanja  Većem Evropske unije.

 

Predavanje o prevenciji raka grlića materice u zgradi Societe Generale Banke

31. januar 2017.

 
Povodom obeležavanja Jedanaeste evropske nedelje prevencije raka grlića materice (22. do 28. januara 2017. godine), u saradnji Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” i Societe Generale Banke, održano je predavanje o prevenciji raka grlića materice u upravnoj zgradi banke SOCIETE GENERALE BANKE, Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b, za zaposlene.
 
Prepoznajući značaj ove kampanje, SOCIETE GENERALE BANKA, kao društveno odgovorna kompanija, podržala je kampanju o prevenciji raka grlića materice.

Predavanje su, u ime Instituta za javno zdravlje Srbije, održale doc. dr Darija Kisić Tepavčević i dr Katarina Boričić. Cilj predavanja je bio podizanje svesti žena o raku grlića materice, načinima prevencije, i motivacija da se žene redovno odazivaju na ginekološke preglede.

 


 

Konferencija za novinare povodom Jedanaeste evropske nedelje prevencije raka grlića materice

24. januar 2017.

 
Evropska nedelja prevencije raka grlića materice, jedanaesta po redu, obeležava se od 22. do 28. januara 2017. godine u cilju podizanja svesti žena o raku grlića materice i načinima prevencije. Na konferenciji za medije koja je tim povodom održana u Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ saopšteno je da se u Srbiji svake godine registruju 1244 novoobolele žene od karcinoma grlića materice, dok 480 žena umre od tog malignog oboljenja.
 
Državni sekretar u ministarstvu zdravlja prof. dr Berislav Vekić naglasio je da je u završnoj fazi Pravilnik o imunizaciji i da će jedna od novih, preporučenih vakcina biti i vakcina protiv HPV virusa. Vakcina će se se davati dečacima i devojčicama, starijim od 12 godina u domovima zdravlja na dobrovoljnoj bazi. Prof. dr Vekić je naglasio da će vakcinacija biti deo primarne prevencije, dok će se na nivou sekundarne prevencije i dalje raditi na skrining programima.
 
Postoji oko 40 različitih tipova HPV koji mogu da inficiraju genitalne organe, a neki od njih mogu da izazovu promene na grliću materice koje mogu da prerastu u karcinom, rekao je direktor klinike za ginekologiju i akušerstvo KCS prof. dr Aleksandar Stefanović i dodao da se blagovremenim otkrivanjem karcinom može sprečiti u 70 do 80 odsto slučajeva, kao i da su Evropske zemlje, koje su razvile dobar skrining program smanjile stopu umiranja od te bolesti.

Vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Srbije prim. dr Verica Jovanović pojasnila je da se skrining program na karcinom grlića materice trenutno sprovodi u 18 opština u Srbiji, da su obuhvaćene žene od 25 do 64 godine koje se pozivaju na brz, bezbolan pregled - Papanikolau test. U okviru četiri godine skrining programa kod 140 žena je potvrđena maligna bolest. "Prethodne godine skrining programom pregledano je 76000 žena, a kod 27 je otkriven karcinom grlića materice", naglasila je prim.dr Verica Jovanović.
 
Učestalost obolevanja od karcinoma grlića materice u Srbiji je oko dva puta veća u odnosu na prosečno zabeležene vrednosti u Evropi, rekla je pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje Srbije doc. dr Darija Kisić Tepavčević i dodala da se u našoj populaciji žena beleži umiranje od raka grlića materice oko 3 puta veće u odnosu na prosečne zabeležene vrednosti u Evropi. Očuvanje reproduktivnog zdravlja stanovništva prepoznato je kao jedan od važnih činilaca unapređenja nacionalne populacione politike i s tim u vezi, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” planira realizaciju javnozdravstvenih aktivnosti u cilju podizanja nivoa informisanosti stanovništva o važnosti očuvanja reproduktivnog zdravlja.
 
Sa konferencije za novinare upućena je poruka svim ženama je da je rak grlića materice maligna bolest koja se može sprečiti ako posete svog lekara i iskoriste neku od dostupnih mera prevencija.


 

Evropska nedelja prevencije karcinoma grlića materice 22-28 januar 2017. godine

21. januar 2017.

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice se obeležava od 22. do 28. januara 2017. godine u cilju podizanja svesti žena o raku grlića materice i načinima prevencije.  Prepoznajući značaj ove kampanje, Srbija već jedanaesti put aktivno učestvuje u njenom obeležavanju.

Ovom Nedeljom prenosimo poruku o značaju dostupnih mera prevencije u našoj zemlji, u cilju sprečavanja obolevanja i umiranja od raka grlića materice.
 
Osnovna poruka svim ženama je da je rak grlića materice maligna bolest koja se može sprečiti. „Dan za zdravlje” je slogan koji će obeležiti potrebu da još jednom apelujemo na naše sestre, majke, ćerke, prijateljice, da u Evropskoj nedelji prevencije raka grlića materice razmišljaju o svom reproduktivnom zdravlju, i da u toku godine odvoje „Dan za zdravlje”, kada će posetiti svog lekara i iskoristiti neku od dostupnih mogućnosti prevencije.

Rak grlića materice, skoro deceniju, predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem u Srbiji. Svake godine se u našoj zemlji u proseku registruju 1244 novoobolele žene od raka grlića materice, dok 482 žena izgubi život od ove vrste raka, za koju sa sigurnošću znamo da pripada grupi najpreventabilnijih. Naročito zabrinjava činjenica da se Srbija i dalje nalazi u grupi evropskih zemalja sa najvišim stopama obolevanja i umiranja od raka grlića materice. Kada je reč o obolevanju od raka grlića materice, Srbija se nalazi na četvrtom mestu u Evropi, posle Rumunije, Litvanije i Bugarske. Nažalost, naša zemlja se po umiranju od ove vrste raka kod žena, nalazi na drugom mestu u Evropi, odmah posle Rumunije.

Jedna od efikasnih mera pravencije je imunizacija protiv humanog papiloma virusa. Ova intervencija je isplativa, pogotovu u zemljama gde su resursi ograničeni, učestalost HPV infekcije visoka, a obuhvat preventivnim pregledima nizak. Imunizacija ne isključuje potrebu za obavljanjem preventivnih pregleda, budući da postojeće vakcine ne štite od svih tipova HPV. Važno je znati da se skoro svaki slučaj raka grlića materice može sprečiti. Dobro organizovani skrining programi mogu da spreče i do 80% slučajeva raka grlića materice.1
Evropska asocijacija za rak grlića materice je dala preporuke za obeležavanje Nedelje prevencije. Preporučene aktivnosti se odnose na: 2

- distribuciju edukativno-promotivnog materijala na javnim mestima kao što su tržni centri, metro stanice, autobuske stanice, kao i pružanje saveta i informacija o značaju korišćenja dostupnih preventivnih programa,
- organizovanje edukativnih seminara za stanovništvo u lokalnoj zajednici, u školama, fakultetima, radnim organizacijama,
- organizovanje tribina za roditelje o značaju HPV imunizacije kao mere prevencije,
- organizovanje predavanja o prevenciji cervikalnog karcinoma za adolescente u srednjim školama,
- održavanje seminara o prevenciji karcinoma grlića materice namenjenih studentima medicine kao i zdravstvenim radnicima,
- javne manifestacije, nastupi na medijima, i slično
- diskusije na društvenim mrežama na temu prevencije grlića materice.

Jedna od aktivnosti tokom Evropske nedelje prevencije raka grlića materice je i podela broševa „Biser mudrosti”. Broševi, kao simbol prenošenja znanja, tokom nedelje se dele ne samo ženama već i svima koji podržavaju borbu protiv raka grlića materice. Do danas, preko 1,5 milion Bisera mudrosti je distribuirano širom Evrope i oni su postali prepoznatljiv simbol ove kampanje (www.PearlofWisdom.eu).

U nedelji koja je pred nama potrebno je intenzivirati aktivnosti na promociji značaja očuvanja  reproduktivnog zdravlja i mogućnosti korišćenja dostupnih mera prevencije raka grlića materice.
 

Epidemološki podaci
Skrining podaci
HPV pitanja i odgovori
Preventivni pregledi liflet
Liflet HPV
Brošura HPV
Brošura reproduktivno ѕdravlje
Poster HPV
 

Izvor:
 
 

 


 

WP 9 - Sastanak Radne grupe Cancon projekta za skrining raka u Helsinkiju od 1. decembra 2016. do 2. decembra 2016. godine

08. decembar 2016.

Dr sci. Uroš Rakić samostalni stručni saradnik - projektant u Kancelariji za skrining raka, predstavnik Kancelarije za skrining raka u ovim projektnim aktivnostima, učestvovao je na sastanku WP 9 Working Group - Meeting CANCON Work Package 9 Cancer Screening - Kick-out meeting in Helsinki on the 1-2 December 2016, in Hilton Hotel Kalastajatorppa, Helsinki.
 


 

Rezime sastanka je trenutni status skrining  programa raka širom EU u odnosu na fazu implementacije i trajanje programa. Na sastanku su izlagali o preprekama i rešenjima u organizovanom skriningu raka dojke, skriningu raka grlića materice i o kolorektalnom karcinomu u svojim zemljama  predstavnici iz Finske, Švedske, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Norveške, Poljske, Španije i Bugarske. Raspravljani su upravni i organizacioni aspekti skrininga.
 

Poseban fokus dat je  evaluaciji skrining programa, sa temama koje uključuju i perfomanse i efikasnost, zdravstveno ekonomskim perspektivama, o odnosima i komunikaciji sa donosiocima odluka, drugim interesnim grupama  i opštom populacijom.

Jedna od tema bila je potencijalno uvođenje novih skrining programa.

Dr sci. Uroš Rakić bio je moderator: Session 4 "Implementation, conclusions and further actions based on CanCon recommendations." Izlagao je na temu: "Barriers in implementing Cancon recommendations in EU Member States and how try to overcome them". 

CANCON STAKEHOLDER FORUM – “Promoting quality in cancer control: different dimensions, compelling challenges”, Rome, 15-16 September 2016.

10. oktobar 2016.

Dr sci. Uroš Rakić samostalni stručni saradnik - projektant u Kancelariji za skrining raka, predstavnik Kancelarije za skrining raka u ovim projektnim aktivnostima, učestvovao je na sastanku CANCON STAKEHOLDER FORUM -  "Promoting quality in cancer control: different dimensions, compelling challenges" and "Italy and the EU: Policy Dialogues in Cancer Control",  Rome, 15-16 September 2016. Sastanak je organizovan u italijanskom ministarstvu zdravlja, Lungotevere Ripa 1, 00153 Rome, Italy.

Konferencija je održana u partnerstvu CanCon radnih grupa, italijanskog Ministarstva zdravlja, Evropske koalicije obolelih od raka (ECPC), i Udruženja Evropske Lige za rak (ECL).

Sastanak je uključio teme koje se odnose na trenutni status skrining programa širom EU u odnosu na fazu implementacije i vremena rada programa. Raspravljani su upravni i organizacioni aspekti skrininga. Poseban fokus je dat  evaluaciji programa i istraživanjima, kao i primeni novih tehnologija, i dostupnosti novih lekova. Teme su uključivale perfomanse i efikasnost, zdravstveno-ekonomske perspektive, koristi i štetu u odnosima i komunikaciji sa donosiocima odluka, drugim interesnim grupama  i opštom populacijom.

Rezime sastanka je trenutni status skrining  programa raka širom EU u odnosu na fazu implementacije i trajanje programa. Cilj obe konferencije je da stvori politički dijalog o tome kako stručnjaci mogu da sarađuju širom Evrope u nastojanju da se smanje nejednakosti u lečenju raka, i to u politikama prevencije, pristupu inovacijama, i pristupu programima rehabilitacije. Krajnji cilj je da se podigne opstanak obolelih od raka i smanjuje smrtnost od raka uz poboljšanje kvaliteta života pacijenata obolelih od raka i preživelih širom Evrope. Raspravljani su upravni i organizacioni aspekti skrininga.

Drugog dana konferencija "Italy and the EU: Policy Dialogues in Cancer Control” ("Italija i EU: politika Dijalozi u kontroli raka") okupila je članove Evropskog i Italijanskog parlamenta i EU eksperata.  Razgovaralo se  o implementaciji i proceni politike i brige o obolelima od raka.

Prvi deo konferencije bio je okrugli sto u organizaciji članova Evropskog parlamenta za borbu protiv raka (MAC). Fokus je bio na dve kritične tačke: prevencija i inovacije kao dva važna puta za uspešnu kontrolu raka.

Poseban fokus dat je  evaluaciji skrining programa raka, sa temama koje uključuju i perfomanse i efikasnost, zdravstveno-ekonomske perspektive, o odnosima i komunikaciji sa donosiocima odluka, drugim interesnim grupama  i opštom populacijom.

Sprovođenje preporuka CanCon projekta u zemljama članicama EU i šire će biti sledeći korak za uspešnu zajedničku akciju.

 

 

X Evropska nedelja prevencije raka grlića materice, u tržnom centru “Stadion”

30. januar 2016.

U organizaciji Kancelarije za skrining raka i studenata  IFMSA Serbia - Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine,  obeležena je X Evropska nedelja prevencije raka grlića materice, u tržnom centru “Stadion”.

 

 

Slike sa obeležavanja X Evropske nedelje prevencije raka grlića materice, u tržnom centru “Stadion” možete pogledati u galeriji slika.

 

Prilog TV Happy:

 

 

 

X Evropska nedelja prevencije raka grlića materice, Rektorat Univerziteta u Beogradu

28. januar 2016.

U organizaciji studenata IFMSA Serbia - Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine, zajedno sa saradnicima iz Kancelarije za skrining raka  obeležena je X  Evropska nedelja prevencije raka grlića materice  u Rektoratu Univerziteta u Beogradu.

 

 

U okviru akcije "Dan za sebe"  predavanje  “Prevencija raka grlića materice - izazov koji traje” - održale su Prof. dr Vesna Kesić i dr Bojana Milošević.

 

 

X Evropska nedelja prevencije raka grlića materice, u Narodnoj biblioteci Srbije.

27. januar 2016.

U organizaciji Kancelarije za skrining raka i studenata IFMSA Serbia - Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine, obeležena je X Evropska nedelja prevencije raka grlića materice, u Narodnoj biblioteci Srbije.

 

 

 

Zdanje Starog dvora, Palata „Albanija” i Most na Adi biće obojeni zelenim svetlom povodom obeležavanja Evropske nedelje prevencije raka grlića materice

26. januar 2016.

Andrea Radulović: Apel ženama da vode računa o svom zdravlju

Zdanje Starog dvora, Palata „Albanija” i Most na Adi biće obojeni zelenim svetlom povodom obeležavanja Evropske nedelje prevencije raka grlića materice, izjavila je zamenica predsednika Skupštine grada Andrea Radulović.

- Grad Beograd se priključuje brojnim evropskim prestonicama u kampanji podizanja svesti o ovom važnom problemu, pa će svetla na Starom dvoru biti uključena jedan dan, dok će na ostalim znamenitostima osvetljenje biti tokom cele nedelje. Najvažnije je da svaka žena ima svest o tome koliko je bitno ići na redovne ginekološke preglede. Zbog toga apelujem na sve žene da vode računa o svom zdravlju i budu odgovorne prema sebi - istakla je ona.

Prema njenim rečima, Grad Beograd i domovi zdravlja u prestonici aktivno učestvuju u akcijama i kampanjama borbe protiv raka grlića materice, pa se tako u tim zdravstvenim ustanovama organizuju pregledi žena od 25 do 64 godine.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, svake godine se u našoj zemlji registruje oko 1.400 novoobolelih žena, a u proseku 450 žena umre od karcinoma grlića materice. Ovi podaci ukazuju da svakoga dana u Srbiji obole četiri žene, a jedna izgubi bitku sa ovom malignom bolešću. Karcinom grlića materice je treći vodeći uzrok u oboljevanju i peti u smrtnosti od svih malignih tumora kod žena u Srbiji. Nacionalna Kancelarija za skrining raka koordinira i organizuje preglede, koje u domovima zdravlja sprovode izabrani ginekolozi.

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice obeležava se od danas do 31. januara.

 

http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1731480

 

 

Narodna skupština Republike Srbije priključuje se obeležavanju Evropske nedelje prevencije raka grlića materice

26. januar 2016.

Kupola Doma Narodne skupštine, do 30. januara, biće osvetljena tirkizno zelenom bojom koja predstavlja jedan od simbola borbe protiv raka grlića materice.

Na taj način Narodna skupština priključuje se obeležavanju jubilarne, desete Evropske nedelje prevencije raka grlića materice kojom se prenosi poruka o značaju korišćenja dostupnih mera prevencije u našoj zemlji i sprečavanju obolevanja i umiranja od raka grlića materice.

Aktivnosti obeležavanja Evropske nedelje prevencije raka grlića materice organizuju se širom Republike Srbije u koordinaciji Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i mreže instituta i zavoda za javno zdravlje.

 

http://www.parlament.gov.rs/Narodna_skupština_priključuje.28567.43.html

http://www.parlament.gov.rs/narodna-skupština.1.html

 

 

Konferencija za novinare povodom Desete evropske nedelje prevencije raka grlića materice

25. januar 2016.

Povodom obeležavanja X Evropske nedelje prevencije raka grlića materice, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” organizovali su konferenciju za medije,  25. januara 2016. godine.

Na konferenciji su govorili dr Vesna Knjeginjić pomoćnik ministra zdravlja Republike Srbije,  doc. dr Zoran Mihailović pomoćnik ministra zdravlja Republike Srbije, doc. dr sc. med. Dragan Ilić, direktor Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, prof. dr Vesna Kesić, predsednica Saveta ESGO (The European Society of Gynaecological Oncology), Evropskog udruženja za ginekološku onkologiju i rukovodilac potkomisije za rano otkrivanje karcinoma grlića materice u Republičkoj stručnoj komisiji za praćenje sprovođenja programa ranog otkrivanja malignih bolesti u Srbiji, prof. dr Aleksandar Stefanović direktor Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije i gospođa Ljiljana Popović uspešno izlečena od raka grlića materice.

Na konferenciji se govorilo o karcinomu grlića materice - javnozdravstvenom problemu u Evropi i Srbiji, značaju prevencije, o značaju mera za unapređenje prevencije, skrininga i drugim aktivnostima za rano otkrivanje raka grlića materice.

 

 

X Evropska nedelja (od 24. do 30. januara) prevencije raka grlića materice se obeležava u velikom broju zemalja Evrope. Tokom ove nedelje će se održavati aktivnosti čiji je zajednički cilj podizanje svesti žena o značaju prevencije raka grlića materice, faktorima rizika i načinima prevencije. Nosilac aktivnosti je Evropska asocijacija za rak grlića materice (ECCA).

 

Prilog TV PINK:

 

Prilog RTS:

 

 

 

 

 

X Evropska nedelja prevencije raka grlića materice, obeležava se od 24-30. januara 2016. godine.

21. januar 2016.

U zemljama širom Evrope, ova manifestacija se sprovodi  u cilju podizanja svesti  žena o raku grlića materice i načinima prevencije.

Prepoznajući značaj ove kampanje, Srbija već deseti put  aktivno učestvuje u njenom obeležavanju.

Ovom nedeljom prenosimo poruku o značaju dostupnih preventivnih pregleda i mera prevencije u našoj zemlji (ginekološki pregledi, PAP test i imunizacija protiv HPV virusa).

Osnovna poruka svim ženama u ovoj Nedelji  je, da je rak grlića materice maligna bolest koja se može sprečiti.

 

Dan za zdravlje“ je slogan koji će obeležiti aktivnosti  u ovom periodu i način apelovanja na sestre,  majke, kćerke, prijateljice, da u Evropskoj nedelji prevencije raka grlića materice razmišljaju o svom reproduktivnom zdravlju  i da u toku godine odvoje „dan za zdravlje“, kada će posetiti svog lekara i iskoristiti neku od dostupnih mogućnosti prevencije.

 

Na osnovu procena Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC) i Evropske mreže registara za rak (ENCR), Srbija se i dalje nalazi u grupi evropskih zemalja sa najvišim stopama oboljevanja i umiranja od raka grlića materice.

Prema stopi oboljevanja od raka grlića materice, Srbija se nalazi na četvrtom mestu u Evropi, posle Rumunije, Litvanije i Bugarske, dok se prema stopi smrtnosti od ove bolesti,  naša zemlja, nažalost, nalazi na drugom mestu u Evropi, odmah posle Rumunije.

Krajem 2015. godine završen je prvi trogodišnji ciklus sprovođenja organizovanog programa skrininga raka grlića materice u Republici Srbiji, na teritoriji  18 opština.

Za tri godine sprovođenja organizovanog programa skrininga raka grlića materice,  pozvano je na pregled  oko 334 242 žene životne dobi od 25 do 64 godine, što čini 56,1% ciljne populacije.

PAP test je u okviru programa  urađen kod 190 906 žena (32%). Od svih urađenih PAP testova 11 740 je bilo sa pozitivnim nalazima (6.1%). Ove žene su došle na pregled  bez simptoma i znakova  bolesti, a došle su na PAP test posle poziva svog doma zdravlja.

 

Cancer Control Joint Action - CanCon projektni tim i Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, Kancelarija za skrining raka, su otpočeli saradnju (od 25.09.2015 godine)

28. septembar 2015.

Cancer Control Joint Action - CanCon projektni tim  i Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”,  Kancelarija za skrining raka, su otpočeli saradnju (od 25.09.2015 godine).

CanCon projekat ima za cilj da doprinese na različite načine smanjenju obolevanja od raka kako u zemljama EU tako i drugim područjima izborom različitih uspešnih preventivnih i drugih strategija. Aktivnosti CanCon projekta usmerene su na preporuke za unapređenje  sprovođenja mera za produženje preživljavanja i smanjenje smrtnosti od malignih bolesti.

Osnovni ciljevi projektnih aktivnosti CanCon su:

 

 • Analiza i preporuke mera prevencije i ranog otkrivanja raka
 • Poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite obolelih od raka;
  Obezbeđivanje reintegracije obolelih i/ili  palijativnog zbrinjavanja obolelih i smanjenje nejednakosti u pružanju zdravstvene zaštite na različitim nivoima kontrole raka na terenu.

 

Jedan od veoma značajnih ciljeva projekta je i izrada evropskog vodiča dobre prakse o unapređenju kvaliteta u sveobuhvatnoj kontroli raka, koji se može  primenjivati u različitim državama i sistemima zdravstvene zaštite.

Projekat CanCon će pomoći partnerima uključenim u zajedničke aktivnosti,  u definisanju  nacionalnih programa na osnovu izrađenog vodiča dobre prakse u ovoj oblasti.

Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”  i Kancelarija za skrining raka su uključeni u radni paket 9 (Work package 9 - Screening WP 9). Ovaj paket se bazira na stvaranju  smernica i principa dobre prakse u planiranju, implementaciji, upravljanju i evaluaciji aktivnosti u oblasti ranog otkrivanja - skrininga raka, značajnog dela aktivnosti u okviru nacionalnih politika kontrole raka.

Predstavnik Kancelarije za skrining raka u ovim projektnim aktivnostima je dr sci. Uroš Rakić, samostalni stručni saradnik - projektant, koji je uzeo učešće na sastanku održanom u Zagrebu, 17-18 septembra 2015.godine.

 

 

WP 9 Sastanak Radne grupe za skrining raka dojke u Zagrebu od 17. septembra 2015. do 18. septembra 2015. godine

18. septembar 2015.

 

Dr sci. Uroš Rakić samostalni stručni saradnik - projektant u Kancelariji za skrining raka, predstavio je na sastanku WP 9 WORKING GROUP MEETING ON BREAST CANCER SCREENING , Zagreb, Hrvatska, 17-18 septembar,  prezentaciju ORGANIZED BREAST CANCER SCREENING IN THE REPUBLIC OF SERBIA . Sastanak je organizovan u House of Europe  (Predstavništvo Evropske komisije u Republici Hrvatskoj), Augusta Cesarca 2, Zagreb, Republika Hrvatska.

 

 

Rezime sastanka je trenutni status skrining  programa raka dojke širom EU u odnosu na fazu implementacije i trajanje programa. Na sastanku su izlagali o organizovanom skriningu raka dojke u svojim zemljama  predstavnici iz Hrvatske, Nemačke, Italije, Norveške, Litvanije, Finske, Bugarske i Srbije. Raspravljani su upravni i organizacioni aspekti skrininga.

 

 

Poseban fokus dat je  evaluaciji skrining programa raka dojke, sa temama koje uključuju i perfomanse i efikasnost, zdravstveno ekonomskim perspektivama, o odnosima i komunikaciji sa donosiocima odluka, drugim interesnim grupama  i opštom populacijom.

 

 

Predavanje “Primena geografskih informacionih sistema u epidemiologiji”

31. mart 2015.

U okviru Epidemiološke sekcije  Srpskog lekarskog društva organizovan  je Stručni sastanak u Beogradu,  u utorak 31.marta 2015.godine, u 12 časova u ulici Džordža Vašingtona 19. Dr sci. Uroš Rakić iz Kancelarije za skrining raka  je izložio mogućnosti primene GIS-a u javnom zdravlju. Tema predavanja je bila “Primena geografskih informacionih sistema u epidemiologiji”. Program je  akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Republike Srbije  pod rednim brojem A-1-896/15. Predstavljene su mogućnosti i efikasnost upotrebe geografskog informacionog sistema (GIS) u analizi prostorne distribucije zaraznih i nezaraznih  bolesti.  

 

 

 

IX Evropska nedelja prevencije raka grlića materice, u ulici Dr Subotića

29. januar 2015.

 

U organizaciji studenata IFMSA Serbia - Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine, zajedno sa saradnicima iz Kancelarije za skrining raka  obeležena je IX Evropska nedelja prevencije raka grlića materice, u ulici Dr Subotića u Beogradu.

 

 

Slike sa obeležavanja IX Evropske nedelje prevencije raka grlića materice, iz ulice Dr Subotića, možete pogledati u galeriji slika.

 

 

IX Evropska nedelja prevencije raka grlića materice, Rektorat Univerziteta u Beogradu

28. januar 2015.

U organizaciji studenata IFMSA Serbia - Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine, zajedno sa saradnicima iz Kancelarije za skrining raka  obeležena je IX  Evropska nedelja prevencije raka grlića materice  u Rektoratu Univerziteta u Beogradu.

Predavanje o prevenciji ove bolesti "Dan za sebe" održale su Prof. dr Vesna Kesić i dr Bojana Milošević. Zahvalnice su uručene Prim. dr Đerđi Šarić (NALOR), Prim. dr Vesni Stević-Gajić (dom zdravlja Kruševac), Prof. dr Vesni Kesić predsednici Saveta ESGO (The European Society of Gynaecological Oncology), Evropskog udruženja za ginekološku onkologiju i rukovodiocu potkomisije za rano otkrivanje karcinoma grlića materice u Republičkoj stručnoj komisiji za praćenje sprovođenja programa ranog otkrivanja malignih bolesti u Srbiji), dr Bojani Milošević (Kancelarija za skrining raka) i Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” - Kancelariji za skrining raka.

 

 

Priznanje "Biser mudrosti" koje dodeljuje Evropska asocijacija za borbu protiv grlića materice (ECCA) uručeno je pop pevačici Aleksandri Radović koja je kompozicijom "Moj je život moja pesma" doprinela kampanji "Evropske nedelje prevencije raka grlića materice".

Slike sa obeležavanja IX Evropske nedelje prevencije raka grlića materice iz Rektorata Univerziteta u Beogradu možete pogledati u galeriji slika.

 

 

Konferencija za novinare povodom Devete evropske nedelje prevencije raka grlića materice

27. januar 2015.

 

Povodom obeležavanja IX Evropske nedelje prevencije raka grlića materice, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” organizovali su konferenciju za medije,  27. januara 2015. godine.

 

 

Na konferenciji su govorili doc. dr Ferenc Vicko, državni sekretar Ministarstva zdravlja Republike Srbije, prim. dr sc. med. Dragan Ilić, direktor Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, prof. dr Vesna Kesić, predsednica Saveta ESGO (The European Society of Gynaecological Oncology), Evropskog udruženja za ginekološku onkologiju i rukovodilac potkomisije za rano otkrivanje karcinoma grlića materice u Republičkoj stručnoj komisiji za praćenje sprovođenja programa ranog otkrivanja malignih bolesti u Srbiji.

Na konferenciji se govorilo o karcinomu grlića materice - javnozdravstvenom problemu u Evropi i Srbiji, značaju prevencije, o značaju mera za unapređenje prevencije, skrininga i drugim aktivnostima za rano otkrivanje raka grlića materice.

Studenti IFMSA Serbia - Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine, zajedno sa Kancelarijom za skrining raka učestvuju u svim aktivnostima IX Evropske nedelje prevencije raka grlića materice, bili su prisutni na konferenciji za štampu.

IX Evropska nedelja (od 25. do 31. januara) prevencije raka grlića materice se obeležava u velikom broju zemalja Evrope. Tokom ove nedelje će se održavati aktivnosti čiji je zajednički cilj podizanje svesti žena o značaju prevencije raka grlića materice, faktorima rizika i načinima prevencije. Nosilac aktivnosti je Evropska asocijacija za rak grlića materice (ECCA).

 

Prilog TV Pink sa konferencije:

 

 

 

 

 

IX Evropska nedelja prevencije raka grlića materice, u Narodnoj biblioteci Srbije.

26. januar 2015.

 

U organizaciji studenata IFMSA Serbia - Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine, zajedno sa saradnicima iz Kancelarije za skrining raka  obeležili su IX Evropsku nedelju prevencije raka grlića materice, u Narodnoj biblioteci Srbije.

Slike sa obeležavanja IX Evropske nedelje prevencije raka grlića materice, u Narodnoj biblioteci Srbije,možete pogledati u galeriji slika.

 

Obeležen početak IX Evropske nedelje prevencije raka grlića materice, u tržnom centru “Ušće”

25. januar 2015.

 

U organizaciji studenata IFMSA Serbia - Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine, zajedno sa saradnicima iz Kancelarije za skrining raka  obeležili su IX Evropsku nedelju prevencije raka grlića materice, u tržnom centru “Ušće”.

Slike sa obeležavanja početka IX Evropske nedelje prevencije raka grlića materice, u tržnom centru “Ušće” možete pogledati u galeriji slika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX evropska nedelja prevencije raka grlića materice 25 – 31. januar 2015. godine

21. januar 2015.

 

Uz vašu pomoć, gotovo svaki slučaj raka grlića materice može biti sprečen! Pridružite se kampanji! Pomozite da se podigne svest o prevenciji raka grlića materice.

 

Rak grlića materice je još uvek ozbiljan problem javnog zdravlja u Evropi. Svake godine ova bolest se otkrije  kod 60 000 žena,  a oko 30 000 žena godišnje umre zbog raka grlića materice. Ono što zabrinjava je činjenica da se bolest javlja u mlađoj životnoj dobi i predstavlja drugi najčešći rak kod žena starosti od 15  do 44 godine.

 

Obolevanje i umiranje od raka grlića materice u Srbiji

 

Prema zvaničnim podacima u 2012. godini, rak grlića materice po učestalosti je  bio treći  uzrok obolevanja, odmah posle raka dojke i kolorektuma, a peti uzrok umiranja i to posle raka dojke, bronha i pluća, kolorektuma i pankreasa.

Prema podacima iz 2012.godine stopa incidencije (oboljevanja) u centralnoj Srbiji je iznosila 23,2 obolelih žena na 100.000. Više stope obolevanja od prosečne u centralnoj Srbiji su zabeležene u Pčinjskom (36,9/100.000), Zaječarskom (28,0/100.000), Šumadijskom (27,8/100.000), Gradu Beogradu (27,4/100.000), Moravičkom (27,2/100.000), Pirotskom (25,4/100.000) i Nišavskom okrugu (24,3/100.000)

Prema raspoloživim podacima, manje od trećine slučajeva raka grlića materice otkriva se u ranoj fazi kada se može uspešno primeniti samo operativno lečenje. Kod većine žena rak grlića materice se otkrije kasno, kada je neophodno primeniti postoperativnu ili radikalnu radioterapiju koja produžava lečenje, može dovesti do različitih komplikacija i značajno povećava troškove lečenja.

Smrtnost od raka grlića materice se u centralnoj Srbiji postepeno povećavala, od 4.67 na 100.000 u periodu od 1971.-1985. godine, do 6.8 na 100.000 u 2000. godine. Od tada je stopa mortaliteta stabilna i čak se prema podacima za 2012. godinu registruje pad stopa mortaliteta (sa 6,8/100.000 u 2011. godini na 6,4 na 100.000 žena u 2012. godini). Postoje velike razlike u smrtnosti od raka grlića materice među pojedinim regionima centralne Srbije. U proseku svake godine u Srbiji više od 400 žena izgubi život zbog raka grlića materice. Većina ovih slučajeva mogla se sprečiti da je bolest otkrivena na vreme i da se na vreme pristupilo lečenju.

 

Organizovanje evropske nedelje prevencije raka grlića materice

 

Imajući u vidu razlike u obolevanju i umiranju od raka grlića materice u zemljama Evropske unije, uputstvom datim još 2. decembra 2003. od strane Saveta Evrope,  Savet Evropske Unije je preporučio da sve evropske države treba da preduzmu sledeće mere :

 

 • postave naučno zasnovan organizovani populacioni skrining za rak grlića materice koji na organizovan način uključuje celu ciljnu populaciju i podrazumeva kontrolu kvaliteta na svim relevantnim nivoima sprovođenja ovog programa
 • da se postaraju da su žene koje su obuhvaćene skriningom u potpunosti upoznate sa načinom obavljanja pregleda i njegovim značajem.
 • da se za one žene čiji je test patološki garantuju postojanje dostupnih dijagnostičkih procedura, tretmana, psihološke podrške i post-operativne nege
 • da se u državama osiguraju ljudski i finansijski resursi potrebni za uspostavljanje odgovarajuće organizacije i kontrole kvaliteta
 • da se uspostavi sistematsko pozivanje na skrining i osiguranje kvaliteta obavljenih PAP pregleda na svim potrebnim nivoima.

 

Iako je dobro poznato da organizovani programi za skrining obezbeđuju najbolju zaštitu od raka grlića materice, trenutno samo 8 od 28 zemalja Evropske Unije (Danska, Finska, Mađarska, Holandija, Slovenija, Švedska i Velika Britanija), kao i neki regioni Italije, Hrvatske i Francuske imaju i sprovode organizovani skrining program.

Važno je znati da se skoro svaki slučaj raka grlića materice može sprečiti. Dobro organizovani skrining programi mogu da spreče i do 80% slučajeva raka grlića materice. Danas postoje i vakcine protiv infekcije izazvane humanim papiloma virusima (HPV) koje su efikasne u prevenciji HPV infekcije tip 16 i 18 koji su zajedno odgovorni za nastanak 7 od 10 slučajeva raka grlića materice. Međutim, iz dva razloga, još uvek 30 000 Evropljanki svake godine umre od ove bolesti koja se može izbeći:

 

 • većina žena u Evropi i dalje zna malo o raku grlića materice i o tome šta se može uraditi da bi se on izbegao
 • mnoge evropske zemlje imaju neefikasne preventivne programe ili čak uopšte ne sprovode prevenciju raka grlića materice.

 

Značaj koji EU pridaje ovom problemu može se videti iz činjenice da je Prva evropska nedelja za prevenciju raka grlića materice, obeležena od 21. do 28. januara 2007. godine, bila zvanično otvorena u Evropskom Parlamentu. I ove godine nosilac svih aktivnosti je Evropska asocijacija za rak grlića materice (ECCA).

 

Učešće Srbije u obeležavanju nedelje prevencije

 

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice se obeležava od 2007. godine, a kampanja je usmerena na tri ciljne grupe:

•          Opštu populaciju, jer ljudi moraju da znaju prednosti korišćenja raspoloživih preventivnih programa

•          Zdravstvene radnike koji moraju da raspolažu tačnim informacijama o skrining programima i programima HPV vakcinacije, kako bi mogli da podstaknu svoje pacijente da koriste ove usluge i pruže odgovore na njihova pitanja, i

•          Političare i lidere koji treba da raspolažu informacijama o prednostima korišćenja preventivnih programa kako bi razumeli njihov značaj.

 

Nedelja prevencije raka grlića materice se ove godine obeležava po deveti put. Tokom ove nedelje, u velikom broju zemalja Evrope, istovremeno se održavaju razne aktivnosti čiji je zajednički cilj da promovišu važnost smanjenja obolevanja i umiranja od raka grlića materice.

U okviru Nedelje prevencije raka grlića materice u Srbiji će se u periodu od 25. do 31. januara 2015. godine sprovesti brojne aktivnosti kako u zdravstvenim ustanovama, tako i u zajednici, koje koordiniše i organizuje Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, uz podršku Republičke stručne komisije za praćenje sprovođenja programa ranog otkrivanja malignih bolesti u Republici Srbiji, a deo aktivnosti sprovodi i Udruženje studenata medicine (IFMSA Serbia - International Federation of Medical Students' Associations).

 

Aktivnosti uključuju:

•          distribuciju edukativno-promotivnog materijala na javnim mestima kao što su tržni centri, metro stanice, autobuske stanice, kao i pružanje saveta i informacija o značaju korišćenja dostupnih preventivnih programa,

•          organizovanje edukativnih seminara za stanovništvo u lokalnoj zajednici, u školama, fakultetima, radnim organizacijama,

•          organizovanje predavanja o prevenciji raka grlića materice u cilju informisanja žena o tome šta mogu da učine kako bi izbegle pojavu raka grlića materice.

•          održavanje seminara o prevenciji karcinoma grlića materice namenjenih studentima medicine kao i zdravstvenim radnicima,

•          javne manifestacije, nastupe u medijima

•          online diskusije na temu prevencije grlića materice.

 

Značajne aktivnosti koje se obavljaju tokom ove nedelje su podela broševa „Biser mudrosti”. Broševi, kao simbol prenošenja znanja, tokom nedelje se  dele ne samo ženama već i svima onima koji podržavaju borbu protiv raka grlića materice. Do danas, preko 1,5 milion Bisera mudrosti je distribuirano širom Evrope i oni su postali prepoznatljiv simbol ove kampanje (www.PearlofWisdom.eu).

Nedelja prevencije raka grlića materice treba da unapredi informisanost žena i opšte populacije o značaju preventivnih pregleda žena i istovremeno da utiče na unapređenje sprovođenja  programa organizovanog skrininga raka u našoj zemlji (www.batut.org.rs, www.skriningsrbija.rs).

 

Skrining na rak grlića materice u Srbiji

U periodu od 2007. do 2012. godine obavljene su pripreme za sprovođenje organizovanog programa skrininga karcinoma grlića materice. Po usvajanju zakonske regulative i pratećih propisa, u decembru 2012. godine započeo je decentralizovani organizovani skrining na karcinom grlića materice. Ciljnu grupu za sprovođenje organizovanog skrininga raka grlića materice, koji se sprovodi na teritoriji 18 opština, čine žene uzrasta 25 - 64. godine. U dosadašnjem toku skrininga odazvalo se 57,4% pozvanih žena, što  daleko prevazilazi odziv u mnogim evropskim zemljama. U toku je treća godina prvog ciklusa skrininga. Ovim programom otkriven je karcinom grlića materice kod 50 žena. Patološki nalazi utvrđeni su kod oko 7500 žena.

Na teritoriji 18 opština žene će i ove godine, ukoliko pripaduju starosnoj grupi od 25 do 64. godine, biti pozvane na pregled od strane doma zdravlja da urade PAP test. Sve žene svoje pravo na zdravstvenu zaštitu  treba da iskoriste i da se jave na pregled kod svog ginekologa.

 

U susret Evropskoj nedelji prevencije raka grlića materice

20. januar 2015.

ECCA (European Cervical Cancer Association - Evropska asocijacija za borbu protiv karcinoma grlića materice)  je  acocijacija koja okuplja  100 organizacija i udruženja iz 34 zemlje i čiji je cilj da podigne svest  žena  o  značaju prevencije karcinoma grlića materice. U tom cilju ECCA je 2007. godine započela  obeležavanje Evropske nedelje prevencije karcinoma grlića materice, koja se u periodu od 25 do 31 januara 2015. godine obeležava širom Srbije.

Link za tekst o Evropskoj nedelji prevencije karcinoma grlića materice na srpskom jeziku

http://www.ecca.info/sr/

http://www.ecca.info/sr/nedelja-prevencije/evropska-nedelja-prevencije-raka-grlica-materice/

 

ESGO (The European Society of Gynaecological Oncology - Evropsko udruženje za ginekološku onkologiju) je vodeća Evropska neprofitna organizacija,  koja postavljanjem  standarda i omogućavanjem edukacije i istraživanja u oblasti prevencije i lečenja  ginekoloških karcinoma (karcinoma grlića materice i karcinoma dojke) ima za cilj da unapredi zdravlje žena u Evropi. Predsednik ovog udruženja je prof. dr  Vesna Kesić iz Republičke stručne komisije Ministarstva zdravlja za praćenje sprovođenja programa ranog otkrivanja malignih bolesti u Republici Srbiji.

http://www.esgo.org/About_ESGO/Pages/AboutUs.aspx

http://www.esgo.org/Pages/default.aspx

 

EUROGIN (European Reasearch Organisation on Genital Infection and Neoplasia - Evropska organizacija za istraživanje ginekoloških infekcija i tumora) je organizacija čiji je cilj promocija i razvoj istraživanja, edukacije, prevencije ginekoloških infekcija i tumora na Evropskom nivou.

http://www.eurogin.com/euroginpro.html

 

Sastanak ginekološko-akušerske sekcije (GAS) Srpskog lekarskog društva (SLD) 6. novembra 2014. godine u 14 sati

03. novembar 2014.

Stručni sastanak GAS SLD će biti održan u četvrtak 6.11.2014. godine u prostorijama Inpharm Co Doo u Ulici Cara Dušana 266, Zemun, Beograd, sa početkom u 14 sati.

Teme stručnog sastanka:

1. ATIPIČAN CITOLOŠKI NALAZ OTKRIVEN SKRININGOM ZA RAK GRLIĆA MATERICE: ŠTA DALjE?,  predavač Prof. dr Vesna Kesić, KGA KCS, Beograd, predsednik ESGO (15 minuta),

2. CITOLOŠKI SKRINING PREMA BETHESDA  KLASIFIKACIJI, predavač Prof. dr Živko Perišić, GAK Narodni front, Beograd, (15 minuta),

3. ORGANIZOVANI POPULACIONI SKRINING NA RAK GRLIĆA MATERICE, predavač dr Bojana Pavlović, IZJZ Milan Jovanović Batut, Beograd (15 minuta),

4. PREDAVANjE KOMPANIJE INPHARM CO DOO.

 

Održan je kurs pod nazivom “Nacionalni program organizovanog skrininga malignih bolesti u Srbiji” akreditovan pod brojem A-1-668/14

27. oktobar 2014.

Dana 27.10.2014. godine u organizaciji Kancelarije za skrining raka u sklopu KME održan je Kurs pod nazivom “Nacionalni program organizovanog skrininga malignih bolesti u Srbiji ”akreditovan pod brojem A-1-668/14. Kursu je prisustvovao veliki broj zdravstvenih radnika, koji su imali priliku da unaprede svoje znanje o epidemiološkim karakteristikama malignih bolesti u Srbiji i organizovanom skriningu karcinoma dojke, karcinoma grlića materice i kolorektalnog karcinoma u našoj zemlji i pojedinim Evropskim zemljama. Predavanja su održali članovi Kancelarije za skrining raka i dr Snežana Živković iz Centra za prevenciju i kontrolu nezaraznih bolesti.

 

 

 

90 godina Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”

23. oktobar 2014.

Neposredno po završetku Prvog svetskog rata, osnivanjem posebnog državnog organa, Ministarstva narodnog zdravlja (1919) i njenog stručnog savetodavnog organa - Stalne epidemijske komisije kojom je predsedavao dr Milan Jovanović Batut (1847-1940), započinju pripreme za formiranje prvih preventivnih ustanova. Od presudnog značaja za razvoj celokupne preventivne delatnosti u tadašnjoj državi imalo je formiranje Centralnog higijenskog zavoda u Beogradu (CHZ).

 

Predlog za osnivanje „velikog Bakteriološko-higijenskog zavoda u Beogradu” dao je predstavnik Ministarstva vojske u Stalnoj epidemijskoj komisiji, sanitetski pukovnik dr Lazar Genčić (1868-1942). O osnivanju ovakve ustanove veoma aktivno je raspravljalo i Higijensko odeljenje Ministarstva narodnog zdravlja, čiji je načelnik bio dr Andrija Štampar (1888-1958). Na osnovu Zakona o ustrojstvu Ministarstva narodnog zdravlja i Zakona o osnivanju posebnih sanitetskih ustanova za ispitivanje i suzbijanje zaraznih bolesti od 25. novembra 1921. donešen je Pravilnik o osnivanju i organizaciji Centralnog higijenskog zavoda od 15. oktobra 1924, X Br. 46447 u kojem se kaže: „Zavod je središte celokupne higijenske službe u državi i sve higijenske ustanove u državi podređene su njemu”. Stupio je na snagu 25. oktobra 1924. godine obnarodovanjem u „Službenim novinama” (str. 6) i predstavlja prvi formalno utvrđeni zakonski akt o Centralnom higijenskom zavodu. Od osnivanja pa sve do 1937. godine (kada odlazi na dužnost načelnika sanitetskog odeljenja Ministarstva narodnog zdravlja) Centralnim higijenskim zavodom rukovodio kao prvoizabrani upravnik dr Stevan Ivanić (1884-1948), nekadašnji šef Stalne bakteriološke stanice.

Zgrada Centralnog higijenskog zavoda sazidana je u bolničkom krugu po uzoru na slične ustanove u Evropi, najvećim delom sredstvima iz budžeta, a u visini od devet miliona dinara. Rokfelerova fondacija iz Amerike, koja je pomagala podizanje sličnih brojnih preventivnih ustanova u celom svetu i njihovo opremanje, obezbeđivala sredstava za specijalizaciju stručnjaka u oblasti preventivne medicine i razne humanitarne akcije za vreme Prvog svetskog rata, poklonila je sredstva Centralnom higijenskom za opremanje laboratorija.

Po ugledu na ovakve ustanove u svetu već 1926. nastao je prvi knjižni fond buduće uzorne biblioteke, spajanjem već stvorenih priručnih biblioteka ustanova koje su u samom početku ušle u sastav Zavoda: Bakteriološke laboratorije, Laboratorije za tropske bolesti i Instituta za socijalnu medicinu.

Godine 1969. godine u čast obeležavanja 50 godina organizovane preventivne službe kod nas formiranjem Stalne epidemijske komisije (1919), otkrivena je bista dr Milana Jovanovića Batuta u holu ustanove. Nekadašnji Centralni higijenski zavod za devedeset godina od osnivanja doživeo je više transformacija menjajući naziv. Od 1979. godine a na predlog posebne Komisije istaknutih lekara sa ponosom nosi ime dr Milana Jovanovića Batuta. Poznato je da nije bilo značajnijeg posla u državi vezanog za zdravlje naroda, a da u njemu dr Milan Jovanović Batut nije učestvovao. Ovaj zdravstveni prosvetitelj bio je profesor sudske medicine i higijene na nekadašnjoj Velikoj školi u Beogradu i prvi dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu (1920), najzaslužniji za njegovo osnivanje. Istovremeno je lično mnogo doprineo u pogledu zdravstvenog zakonodavstva i radu Ministarstva zdravlja tadašnje države.

Godina 2014. je značajna - devedeseta godišnjica od osnivanja nekadašnjeg Centralnog higijenskog zavoda a današnjeg Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, nacionalne ustanove u oblasti preventivne medicine. U godini jubileja ustanove koja nosi ime jednog od najzaslužnijih naših lekara uopšte podsetimo se da je o njegovom devedesetom rođendanu 1937. objavljen u Pragu rad njemu u čast, a pod naslovom „Patrijarh zdravstvene kulture”. Bilo je to još jedno u nizu brojnih najviših priznanja i odlikivanja pored četiri počasna doktorata koje je dr Milan Jovanović Batut svojim radom u borbi za narodno zdravlje zasluženo a za života primio. Nama preostaje da radeći na polju preventivne medicine u ustanovi njegovog imena kao nekada on „vraćamo dug svome narodu”.

 

Srećan rođendan – Sajt Kancelarije za skrining raka slavi 21. oktobra, 2014. godinu dana rada.

21. oktobar 2014.

                   

Srećan rođendan - Sajt Kancelarije za skrining raka slavi 21. oktobra, 2014.   godinu dana rada.

Sajt  Kancelarije za skrining  raka je posetilo u toku prve  godine rada 21 883 posetilaca, iz 96 zemalja i 726 gradova iz celog sveta!

Na prvi rođendan, želeo bih da se zahvalim svima koji podržavaju ovaj sajt i prate naš rad.

 

Uroš Rakić

 

KME - A-1-668/14 Nacionalni program organizovanog skrininga malignih bolesti u Srbiji

06. oktobar 2014.

KME - A-1-668/14 Nacionalni program organizovanog skrininga malignih bolesti u Srbiji (6 bodova)

 

27. oktobra 2014. godine u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut"  

 

KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA

 

Kurs koji je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-668/14 pod nazivom Nacionalni program organizovanog skrininga malignih bolesti u Srbiji.

Pohađanje kursa je besplatno i donosi 6 bodova svakom učesniku. Kurs je akreditovan  kod Zdravstvenog saveta Srbije za zdravstvene radnike i saradnike (lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, zdravstveni saradnici). Dobrodošli!

 

Preuzmite oba fajla sa sajta:

 

           PRIJAVU ZA KME

        PROGRAM KME

 

Prijavu za kurs popunite i pošaljite Kancelariji za skrining raka na

e-mail: skrining@batut.org.rs

 

 

KME - A-1-620/14 - Rano otkrivanje raka - skrining malignih bolesti

23. septembar 2014.

Rešite test koji je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-620/14 pod nazivom Rano otkrivanje raka - skrining malignih bolesti.

Proverite svoje poznavanje sprovođenja organizovanih skrininga/ranog otkrivanja malignih bolesti.

Testiranje je besplatno i donosi 3 boda. Test je namenjen zdravstvenim radnicima i saradnicima (lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, drugo).

Pročitajte instrukcije za popunjavanje testa i dobijanje bodova za KME.

 

                             

 

       Preuzmite oba fajla sa sajta:

           PRIJAVA

         TEST

 

Preuzete fajlove i popunite - popunite prijavu za rešavanje onlajn testa i sačuvajte, na pitanja iz testa odgovorite uključujući i pitanja iz evaluacionog upitnika (poslednjih 5 pitanja)

 

Popunjena dva dokumenta (test i prijavu) pošaljite na e-mail: skrining@batut.org.rs

 

Potvrdu o uspešno položenom testu dobićete sa e-mail:  Kancelarije.

 

Želimo Vam da test rešite uspešno i da dobijete najmanje 23 poena koliko je neophodno za pozitivan  rezultat. Svaki tačan odgovor donosi jedan poen.

 

Literatura koju možete koristiti nalazi se na sajtu Kancelarije za skrining raka u folderu dokumenta (Uredba, Programi, Vodiči dobre prakse)

KME - A-1-668/14 Nacionalni program organizovanog skrininga malignih bolesti u Srbiji

17. jun 2014.

KME - A-1-668/14 Nacionalni program organizovanog skrininga malignih bolesti u Srbiji (6 bodova)

 

26. juna 2014. godine

 

KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA

 

Kurs koji je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-668/14 pod nazivom Nacionalni program organizovanog skrininga malignih bolesti u Srbiji.

Kontinuirana medicinska edukacija će se odrzati 26. juna 2014 godine u prostorijama Zavoda za javno zdravlje Šabac, sa početkom u 10 časova.

 

          

Pohađanje kursa je besplatno i donosi 6 bodova svakom učesniku. Kurs je akreditovan  kod Zdravstvenog saveta Srbije za zdravstvene radnike i saradnike (lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, zdravstveni saradnici). Dobrodošli!

 

Preuzmite fajl sa sajta:

 

        PROGRAM KME

 

Možete se prijaviti  za pohađanje kursa na email Kancelarije za skrining raka na

e-mail: skrining@batut.org.rs

 

          

Održan je Kurs u sklopu KME, akreditovan pod brojem A-1-668/14 i nazivom “Nacionalni program organizovanog skrininga malignih bolesti u Srbiji”

26. maj 2014.

Dana 26.05.2014. godine u organizaciji Kancelarije za skrining raka održan je Kurs u sklopu KME, akreditovan pod brojem A-1-668/14 i nazivom “Nacionalni program organizovanog skrininga malignih bolesti u Srbiji”.

Kursu su prisustvovali zdravstveni radnici i saradnici iz zdravstvenih ustanova sa teritorije Republike Srbije.

Predavanja su održali dr Snežana Živković iz Centra za prevenciju i kontrolu nezaraznih bolesti kao i.članovi Kancelarije za skrining raka sa temama o skriningu karcinoma dojke, grlića materice i kolorektalnog karcinoma u našoj zemlji kao i u nekim zemljama Evrope (Francuska, Finska i Velika Britanija).

 

 

 

 

 

 

 

 

KME - A-1-668/14 Nacionalni program organizovanog skrininga malignih bolesti u Srbiji

12. maj 2014.

KME - A-1-668/14 Nacionalni program organizovanog skrininga malignih bolesti u Srbiji (6 bodova)

 

26. maj 2014. godine

 

KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA

 

Kurs koji je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-668/14 pod nazivom Nacionalni program organizovanog skrininga malignih bolesti u Srbiji.

Pohađanje kursa je besplatno i donosi 6 bodova svakom učesniku. Kurs je akreditovan  kod Zdravstvenog saveta Srbije za zdravstvene radnike i saradnike (lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, zdravstveni saradnici). Dobrodošli!

 

Preuzmite oba fajla sa sajta:

 

           PRIJAVU ZA KME

        PROGRAM KME

 

Prijavu za kurs popunite i pošaljite Kancelariji za skrining raka na

e-mail: skrining@batut.org.rs

 

          

Predavanje u Ginekološko akušerskoj klinici Narodni Front

12. mart 2014.

U saradnji sa prof. dr Živkom Perišićem i direktorkom Klinike GAK Narodni front, prof. dr Snežanom Rakić, u okviru redovnog sastanka kontinuirane medicinske edukacije (KME) Klinike, za sve zaposlene, predstavljen je program organizovanog skrininga karcinoma grlića materice koji se sprovodi u Republici Srbiji, kao i planove za superviziju u okviru opština grada Beograda.

Profesor dr Živko Perišić vodi  program obuke ginekologa za tumačenje cervikalnih razmaza po Bethesda klasiikaciji.

Podršku je dao i prof. dr Branko Stanimirović, osnivač “Nacionalne škole za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju” koji je uveo Kolposkopiju u praksu ginekologa na primarnom nivou u Republici Srbiji.

Naglašena je razlika između regularnih preventivnih pregleda definisanih zakonom, i organizovanog skrininga, kao i uloge primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u  tom procesu.

 

Svetski dan borbe protiv raka – 4. februar

03. februar 2014.

Rukovodeći  se uspehom prošlogodišnje kampanje, 4. februar 2014. godine, Svetski dan borbe protiv raka se fokusira na cilj broj 5 iz Svetske deklaracije o raku “Smanjimo stigmatizacije i rasvetlimo zablude o raku”, sa ključnom porukom “Razotkrijmo zablude o raku”.

Još uvek postoji mnogo zabluda o raku tako da ovaj dan predstavlja dobru priliku da se zablude o njemu razotkriju. Podizanje svesti i edukacija o raku, kako pojedinaca, zajednice, tako i donosioca odluka, dovešće do pozitivnih promena u sistemu onkološke zdravstvene zaštite.

4. februara 2014. godine fokusiramo se na razotkrivanje četiri ključne zablude!

 

 

Zašto je značajan svetski dan borbe protiv raka?

 

Obolevanje i umiranje od raka u svetu je poprimilo oblik epidemije koja nastavlja da raste. Ako se preduzmu odlučne mere kako bi se dostigao cilj “25 do 25” Svetske zdravstvene organizacije (smanjenje prevremene smrtnosti u uzrastu od 30 do 69 godina, od nezaraznih bolesti za 25% do 2025. godine), moglo bi biti spašeno 1,5 milion života izgubljenih zbog raka godišnje.

U svetu svake godine 7,6 miliona ljudi umre od raka, od kojih 4 miliona prevremeno. Ukoliko se ne preduzmu hitne mere za podizanje svesti ljudi o ovoj bolesti i ne razviju programi ili strategije koje se odnose na rak, do 2025. godine,  procena je da će se broj prevremenih smrti usled raka povećati za 50% i iznositi 6 miliona smrtnih ishoda godišnje.

Svetski dan borbe protiv raka je idealna prilika da se  razotkriju zablude o raku kroz širenje obrazovanja i znanja o ovoj bolesti.

 

www.worldcancerday.org

 

Konferencija za novinare povodom Osme evropske nedelje prevencije raka grlića materice

20. januar 2014.

Povodom obeležavanja VIII Evropske nedelje prevencije raka grlića materice, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” organizovali su konferenciju za medije,  danas, 20. januara 2014. Godine.

Na konferenciji su govorili prof. dr Slavica Đukić-Dejanović, ministarka zdravlja Republike Srbije, prim. dr sc. med. Dragan Ilić, direktor Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, prof. dr Vesna Kesić, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije i  predsednica Evropskog udruženja za prevenciju raka grlića materice, prof. dr Aleksandar Stefanović direktor Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije i predsednik Republičke stručne komisije za rano otkrivanje i prevenciju raka grlića materice, i prim. dr Verica Jovanović, šef Kancelarije za skrining raka, Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”.

 

 

Na konferenciji se govorilo o karcinomu grlića materice - javnozdravstvenom problemu u Evropi i Srbiji, značaju prevencije, pre svega skrininga, uspostavljanju, ciljevima i aktivnostima skrininga.

Evropska nedelja (od 19. do 25. januara) prevencije raka grlića materice se obeležava u velikom broju zemalja Evrope. Tokom ove nedelje će se održavati aktivnosti čiji je zajednički cilj podizanje svesti žena o raku grlića materice, faktorima rizika i načinima prevencije. Nosilac aktivnosti je Evropska asocijacija za rak grlića materice (ECCA).


 

Osma evropska nedelja prevencija raka grlića materice 19. – 25. januar 2014. godine

17. januar 2014.

Uz vašu pomoć, gotovo svaki slučaj raka grlića materice može biti sprečen!

VIII evropska nedelja prevencije raka grlića materice obeležiće se od 19. do 25. januara 2014. godine sa ciljem podizanja nivoa znanja i informisanosti o raku grlića materice i prevenciji raka. Tokom ove nedelje, u velikom broju zemalja Evrope, istovremeno se održavaju razne aktivnosti čiji je zajednički cilj da promovišu važnost smanjenja obolevanja i umiranja od raka grlića materice. I ove godine, nosilac svih aktivnosti je Evropska asocijacija za rak grlića materice (ECCA )

Rak grlića materice predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem u Evropi, jer se svake godine ova bolest otkrije kod približno 60.000 žena, a skoro 30.000 žena umre. Ono što zabrinjava je činjenica da se bolest  javlja u mlađoj životnoj dobi i predstavlja drugi najčešći rak kod žena starosti od 15  do 44 godine.

Rak grlića materice stavljen je pod kontrolu u većem broju zemalja Evrope. Ipak, u zemljama u razvoju, preventivnih programa uglavnom nema, dok je i svest žena o značaju redovnih preventivnih pregleda na veoma niskom nivou

Zašto onda svake godine 60.000 žena oboli i 30.000 žena u Evropi umre od raka grlića materice? Postoje dva razloga:

1. Mnoge zemlje još uvek nemaju efikasne skrining programe - programe za rano otkrivanje i prevenciju raka.
2. Čak i u zemljama gde preventivni programi postoje, mnoge žene nisu svesne njihovog značaja pa ih i ne koriste.

U našoj zemlji, rak grlića materice je po učestalosti drugi vodeći uzrok obolevanja i četvrti uzrok umiranja od raka. Već duži niz godina u Srbiji se evidentira jedna od najviših stopa obolevanja od raka grlića materice u Evropi. U našoj zemlji u proseku svakoga dana jedna žena umre od raka grlića materice. Naročito zabrinjava činjenica da je registrovana stopa mortaliteta od ove lokalizacije raka kod žena u našoj zemlji skoro dvostruko viša od istih stopa mortaliteta kod žena u Evropi. Većina ovih smrtnih ishoda mogla se sprečiti da je bolest otkrivena na vreme i da se blagovremeno pristupilo njenom lečenju.

Važno je znati da se skoro svaki slučaj raka grlića materice može sprečiti. Dobro organizovani skrining programi mogu da spreče i do 80% slučajeva raka grlića materice. Danas postoje i vakcine protiv infekcije izazvane humanim papiloma virusima (HPV) koje su efikasne u prevenciji HPV infekcije tip 16 i 18 koji su zajedno odgovorni za nastanak 7 od 10 slučajeva raka grlića materice.

Program organizovanog skrininga raka grlića materice sprovodi se na teritoriji Republike Srbije od 2012. godine. Programom je definisano sprovođenje zdravstvene zaštite i aktivnosti na unapređenju zdravlja, smanjenju smrtnosti od raka grlića materice i poboljšanju kvaliteta života žena Srbije.

Nedelja prevencije raka grlića materice treba da unapredi sprovođenje programa organizovanog skrininga raka u našoj zemlji (www.skriningsrbija.rs). 

Tokom Nedelje prevencije u više od 30 zemalja Evrope istovremeno se odvijaju brojne aktivnosti:

 • distribucija edukativno-promotivnog materijala na javnim mestima kao što su tržni centri, metro stanice, autobuske stanice, kao i pružanje saveta i informacija o značaju korišćenja dostupnih preventivnih programa,
 • organizovanje edukativnih seminara za stanovništvo u lokalnoj zajednici, u školama, fakultetima, radnim organizacijama,
 • organizovanje predavanja o prevenciji cervikalnog karcinoma za adolescentkinje u srednjim školama,
 • održavanje seminara o prevenciji karcinoma grlića materice namenjenih studentima medicine kao i zdravstvenim radnicima,
 • javne manifestacije, nastupi na medijima, i slično
 • online diskusije na temu prevencije grlića materice.

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice se obeležava od 2007. godine i kampanje su usmerene na tri ciljne grupe:

 • Opštu populaciju, jer ljudi moraju da znaju prednosti korišćenja raspoloživih preventivnih programa
 • Zdravstvene radnike koji moraju da raspolažu tačnim informacijama o skrining programima i programima HPV vakcinacije, kako bi mogli da podstaknu svoje pacijente da koriste ove usluge i pruže odgovore na njihova pitanja, i
 • Političare i lidere koji treba da raspolažu informacijama o prednostima korišćenja preventivnih programa kako bi razumeli njihov značaj.

Značajne aktivnosti koje se obavljaju tokom ove nedelje su podela broševa „Biser mudrosti”. Broševi, kao simbol prenošenja znanja, tokom nedelje se  dele ne samo ženama već i svima onima koji podržavaju borbu protiv raka grlića materice. Do danas, preko 1,5 milion Bisera mudrosti je distribuirano širom Evrope i oni su postali prepoznatljiv simbol ove kampanje (www.PearlofWisdom.eu).

Tokom prošlogodišnje kampanje, preko 5000 događaja je održano širom Evrope. Ovi događaji su prenosili ogromnu količinu informacija ženama i adolescentkinjama, pomažući im da razumeju značaj prevencije raka vrata/grlića maternice i da ih motivišu da koriste sve usluge tamo gde su dostupne. Ujedno, ovi događaji podižu i svest među brojnim političarima i pomažu da se podigne prioritet u implementaciji programa prevencije raka grlića materice u zemljama gde oni nisu trenutno dostupni.

U Srbiji se u okviru Nedelje prevencije raka grlića materice od početka obeležavanja organizuje veliki broj aktivnosti kao što su predavanja, tribine, gostovanja na televiziji i radiju. U domovima zdravlja i bolnicama, ginekolozi, patolozi, epidemiolozi i stručnjaci drugih profila tokom ove nedelje organizuju predavanja i razgovore u kojima ženama objašnjavaju važnost redovnog odlaska na ginekološki pregled.

U nedelji koja je pred nama potrebno je intenzivirati aktivnosti na promociji značaja ranog otkrivanja raka grlića materice u Srbiji i mobilisati sve društvene snage za prevenciju raka grlića materice.

Uz vašu pomoć, gotovo svaki slučaj raka grlića materice može biti sprečen!

Pridružite se kampanji!

Pomozite da se podigne svest o prevenciji raka grlića materice.

 

Izvor: www.ecca.info

Predavanje na temu “Epidemiologija i organizovani skrining na karcinom grlića materice”, 16.01.2014. godine, u Rektoratu Univerziteta u Beogradu

16. januar 2014.

Kao najava započinjanja obeležavanja VIII evropske nedelje prevencije cervikalnog karcinoma, Kancelarija za skrining raka se pridružila aktivnostima IFMSA-Serbia (International Forum of Medical Students Association) u organizaciji Konferencije o cervikalnom karcinomu.

16.01.2014. godine u Rektoratu Univerziteta u Beogradu organizovano je predavanje na temu “Epidemiologija i organizovani skrining na karcinom grlića materice”.

Predavači su bili prof. dr Vesna Kesić, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije i  predsednica ESGO (Evropskog udruženja za prevenciju raka grlića materice) i dr Bojana Milošević, nacionalni koordinator prevencije karcinoma grlića materice iz Kancelarije za skrining raka, Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”.

 

                                                                                

Skup su pozdravili  prim. dr sc. med. Dragan Ilić, direktor Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” i dr Maja Vučković-Krčmar, predstavnica Delegacije Evropske unije u Srbiji. Predavanju su prisustvovali i u diskusiji su aktivno učestvovali studenti medicine i prava sa Beogradskog univerziteta, članovi IFMSA-Serbia (International Forum of Medical Students Association).

Time je najavljeno obeležavanje evropske nedelje, koja će započeti Konferencijom za štampu u Institutu za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” i izjavama ministarke zdravlja, prof. dr Slavice Đukić Dejanović o podršci Ministarstva zdravlja i naporima da se organizovanim skriningom reši problem sa karcinomom grlića materice u Srbiji.

 

 

 

 

 

Razgovor sa prim. dr Draganom Ilićem,

direktorom Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut"

Razgovor sa prof. dr Vesnom Kesić,

Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije i  predsednica ESGO (Evropskog udruženja za prevenciju raka grlića materice) 

Video prilog: TV Studentski grad

 

U GAK Narodni front sprovedena je edukacija za ginekološku citodijagnostiku po Bethesda klasifikaciji

25. decembar 2013.

 

Uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije u saradnji sa Medicinskim fakultetom, Univerziteta u Beogradu, u okviru Škole ginekološke citodijagnostike u GAK Narodni front sprovedena je edukacija za ginekološku citodijagnostiku po Bethesda klasifikaciji.

Kandidati za pohađanje kurseva su pozivani iz domova zdravlja sa teritorije Republike Srbije.

Kurs je održao profesor dr Živko Perišić i grupa mentora: dr Milica Džinić, dr Saša Tucaković Jovanović, dr Ljiljana Dimitrijević Lesendrić, dr Rada Vugdelić, dr Svetlana Popovac, dr Naida Stanković.

Nakon završene edukacije je sprovedeno testiranje, a dovoljan broj osvojenih poena donosio je kandidatima sticanje zvanja: ”akreditovan supervizor”. Svakom polazniku dodeljen je odgovarajući sertifikat.

Slike sa edukacije možete pogledati u galeriji slika.

 

Novi sajt

21. oktobar 2013.

„Globe athon“ šetnja u Novom Sadu

11. oktobar 2013.

S obzirom da Kancelarija za skrining raka smatra da je podrška NBO sektoru važan korak ka stvaranju savezništava u borbi sa zajedničkim neprijateljem karcinomima i u dizanju svesti o postojanju problema ženskog zdravlja, dr Bojana Milošević, koordinator za skrining raka grlića materice i dr Klaudia Kravić, asistent za skrining raka dojke, pridružile su se globalnoj šetnji u Novom Sadu i pružile podršku organizatorima i učesnicima.

     

Tokom promotivne šetnje za okončanje raka kod žena „Jedan korak može učiniti svet drugačijim“ predviđenom rutom od Trga Slobode do Dunavskog keja, dr Mandić je zajedno sa volonterima delio majice, kačkete i broševe, kao i agitke o potrebi redovnih pregleda, sa osvrtom na karcinom grlića materice, jajnika i endometrijuma. Podeljen je i manji broj promotivnog materijala Kancelarije za skrining raka prevedenog na mađarski i romski jezik.

Usvojene uredbe o Nacionalnim programima ranog otkrivanja karcinoma

27. septembar 2013.

Vlada Republike Srbije je 16.08.2013. godine donela Uredbe o nacionalnim programima ranog otkrivanja karcinoma dojke, karcinoma grlića materice i  kolorektalnog karcinoma:

 • Uredba o Nacionalnom programu ranog otkrivanja karcinoma dojke.
 • Uredba o Nacionalnom programu ranog otkrivanja karcinoma grlića materice.
 • Uredba o Nacionalnom programu ranog otkrivanja kolorektalnog karcinoma.

 Ove uredbe su stupile na snagu 24.08.2013.godine. Integralnni delovi tri pojedinačne uredbe su nacionalni programi ranog otkrivanja karcinoma dojke, karcinoma grlića materice i kolorektalnog karcinoma. 

 

Poseta EUROMED projektnog tima za skrining 28.-30.08.2013.

30. avgust 2013.

Predstavnici EUROMED projektnog tima za skrining su u trodnevnoj poseti Srbiji predstavili organizaciju skrining programa u zemljama članicama EUROMED asocijacije i upoznali se sa programima organizovanog skrininga raka dojke, grlića materice i debelog creva u Srbiji.

Tokom trodnevne posete predstavnike EUROMED projektnog tima su primili predstavnici Ministarstva zdravlja, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i Kancelarije za skrining raka, kao i predstavnici projekta EU „ Podrška uvođenju Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka u Srbiji“.

Skup je otvorio pomoćnik ministra iz sektora za evropske integracije i međunarodnu saradnju, prof dr Berislav Vekić, nakon čega su se prisutnima obratili predstavnici EUROMED projektnog tima za skrining dr Livia Giordano, dr Luigi Bisanti i Lina Jaramillo, koji su predstavili EUROMED asocijaciju i način organizovanja skrininga raka grlića materice u različitim regionima Italije.

Direktor Instituta za javno zdravlje Srbije prim. dr. sci. med. Dragan Ilić pozdravio je sve prisutne i održao prezentaciju na temu „Upravljanja skriningom raka grlića materice u Srbiji“.

Prisutnima se nakon toga obratila dr Snežana Žujković, koordinator za skrining raka grlića materice projekta Evropske Unije „ Podrška uvođenju Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka u Srbiji“, koja je predstavila rezultate projekta na polju skrininga raka grlića materice.

Nacionalni koordinator za skrining raka grlića materice, Kancelarije za skrining raka, Instituta za javno zdravlje Srbije, dr Bojana Milošević upoznala je sve prisutne sa Nacionalnim programom za skrining raka grlića materice, nakon čega su kolege iz Kancelarije za skrining raka, dr Tamara Naumović, dr sci Uroš Rakić i dr Klaudia Kravić predstavili indikatore za

 

 

skrining raka grlića materice, način sakupljanja podataka u skriningu i IT sistem, kao i dosadašnje rezultate skrininga raka grlića materice u Srbiji.

Predstavnici Doma zdravlja Palilula i Doma zdravlja Kruševac, dr Jovanka Đakonović i dr Vesna Gajić, kao i dr Miloš Mihajlović, spec. patologije, iz Zdravstvenog centra Kruševac predstavili su rezultate skrininga raka grlića materice u svojim ustanovama. Upoznali su sve prisutne sa načinom organizacije i realizacije skrininga na terenu.

  

Drugog dana skupa prisutnima se obratio prof dr Živko Perišić iz GAK „Narodni front“ koji je govorio o prevenciji i skriningu raka grlića matrice u Srbiji i predstavio Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje raka grlića materice.

Dr Nataša Milićević je prezentovala palijativno zbrinjavanje i psihološku podršku za onkološke bolesnike u Srbiji, nakon čega je Dr Dragana Atanasijević iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje govorila o načinima finansiranja nacionalnog programa za rano otkrivanje raka grlića materice u Srbiji.

Nakon izlaganja diskutovalo se o prioritetima, izazovima i mogućim kritičkim tačkama skrininga, kao i načinima za njihovo prevazilaženje. Predstavnici Euromed projekta su izneli svoja iskustva u pogledu organizovanja i finansiranja skrininga raka grlića materice u Italiji.

Skup je završen posetom citološkoj laboratoriji KBC Zemun i Doma zdravlja „Dr Simo Milošević“ Čukarica, nakon čega su na sastanku u Institutu za javno zdravlje Srbije „ Dr Milan Jovanović Batut“  opštim zaključcima sa skupa dogovoreni načini buduće međusobne saradnje.

Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou

01. avgust 2013.


 

Projektom Ministarstva zdravlja „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou” - DILS, finansiranom iz kredita Svetske banke, u domovima zdravlja širom Srbije, angažovano je 60 mladih lekara. Oni su raspoređeni u 40 domova zdravlja i baviće se prevencijom karcinoma, kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i podizanjem nivoa znanja o zdravlju građana Republike Srbije.  

Dr Tamara Naumović i dr Marko Veljković iz Nacionalne kancelarije za skrining raka, Instituta za javno zdravlje Srbije,  učestvovali su u edukaciji „Mladi lekari kao podrška zdravstvenim aktivnostima u zajednici” koja je održana od 24.7.2013 do 26.7.2013. godine u Beogradu. Navedeni stručnjaci izložili su teme o skrininzima raka dojke i raka debelog creva.

Dr Marko Veljković održao je predavanje na temu skrininga raka debelog creva. Mlade kolege mogle su da čuju o značaju izvođenja skrininga raka debelog creva, o načinu sprovođenja skrininga u zdravstvenim ustanovama i da se upoznaju sa dosadašnjim rezultatima programa.

Dr Tamara Naumović govorila je o metodologiji izvođenja skrininga raka dojke sa posebnim osvrtom na korake vezane za moguće različite nalaze na mamografskim snimcima, što je od posebnog značaja za svaku učesnicu skrininga, ali i od profesionalnog značaja za samog lekara.

Nadamo se da će u saradnji sa Kancelarijom za skrining raka mladi lekari uspeti da obezbede i uspešno sprovedu programe organizovanog nacionalnog skrininga.
 


 

Kancelarija za skrining raka