Ukupno svi:

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program:

Ciklus skrininga:

Pokrivenost pozivima Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 128845
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 309042
Ukupno % 41.69

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 49583
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 309042
Ukupno % 16.04

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 49583
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 128845
Ukupno % 38.48

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 4225
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 49583
Ukupno % 8.52

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 185
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 49583
Ukupno % 0.37

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka