Ukupno svi:

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program:

Ciklus skrininga:

Pokrivenost pozivima Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 71075
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 401841
Ukupno % 17.69

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 44300
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 401841
Ukupno % 11.02

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 44300
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 71075
Ukupno % 62.33

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 1481
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 3496
Ukupno % 42.36

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva karcinoma Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 87
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 44300
Ukupno % 0.20

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka