Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Pokrivenost pozivima Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 128845
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 309042
Ukupno % 41.69
Obuhvat Ukupno svi:
Broj osugranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 49583
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 309042
Ukupno % 16.04
Odziv Ukupno svi:
Broj osugranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 49583
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 128845
Ukupno % 38.48
Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 4225
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 49583
Ukupno % 8.52
Procenat prisustva malignih promena Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 185
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 49583
Ukupno % 0.37

Kancelarija za skrining raka