Rezultati skrininga karcinoma raka grlića materice za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Pokrivenost pozivima Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 122777
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 217982
Ukupno % 56.32

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 76609
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 217982
Ukupno % 35.14

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 76609
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 122777
Ukupno % 62.40

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva premalignih promena Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa premalignom promenom (intraepitelnom promenom) 665
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 76609
Ukupno % 0.87

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva karcinoma Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa invazivnim karcinomom 28
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 76609
Ukupno % 0.04

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka