Lazarevac

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 10.12.2012

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Lazarevac
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 768
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 4664
Ukupno % 16.47

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Lazarevac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 641
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 4664
Ukupno % 13.74

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Lazarevac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 641
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 768
Ukupno % 83.46

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Lazarevac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 80
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 641
Ukupno % 12.48

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Lazarevac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 641
Ukupno % 0.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka