Subotica

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 18.03.2013

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Subotica
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 3240
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 11345
Ukupno % 28.56

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Subotica
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1238
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 11345
Ukupno % 10.91

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Subotica
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1238
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 3240
Ukupno % 38.21

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Subotica
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 24
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1238
Ukupno % 1.94

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Subotica
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1238
Ukupno % 0.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka