Novi Sad & Sremski Karlovci

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 11.02.2013

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Novi Sad & Sremski Karlovci
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 9774
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 26650
Ukupno % 36.68

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Novi Sad & Sremski Karlovci
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 6573
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 26650
Ukupno % 24.66

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Novi Sad & Sremski Karlovci
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 6573
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 9774
Ukupno % 67.25

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Novi Sad & Sremski Karlovci
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 34
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 6573
Ukupno % 0.52

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Novi Sad & Sremski Karlovci
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 6573
Ukupno % 0.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka