Novi Sad & Sremski Karlovci

Rezultati skrininga karcinoma raka grlića materice za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 04.03.2013

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Novi Sad & Sremski Karlovci
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 25730
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 36183
Ukupno % 71.11

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Novi Sad & Sremski Karlovci
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 24133
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 36183
Ukupno % 66.70

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Novi Sad & Sremski Karlovci
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 24133
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 25730
Ukupno % 93.79

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva premalignih promena Novi Sad & Sremski Karlovci
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa premalignom promenom (intraepitelnom promenom) 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 24133
Ukupno % 0.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva karcinoma Novi Sad & Sremski Karlovci
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa invazivnim karcinomom 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 24133
Ukupno % 0.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka