ZJZ Kruševac

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Pokrivenost pozivima Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 10988
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 14107
Ukupno % 77.89

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 2230
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 14107
Ukupno % 15.81

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 2230
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 10988
Ukupno % 20.29

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 234
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 2230
Ukupno % 10.49

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 6
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 2230
Ukupno % 0.27

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka