Senta

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 31.01.2013

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Senta
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 1453
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 1826
Ukupno % 79.57

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Senta
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 390
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 1826
Ukupno % 21.36

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Senta
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 390
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 1453
Ukupno % 26.84

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Senta
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 57
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 390
Ukupno % 14.62

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Senta
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 6
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 390
Ukupno % 1.54

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka