Zrenjanin

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.01.2014

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Zrenjanin
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 2209
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 10110
Ukupno % 21.85

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Zrenjanin
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 835
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 10110
Ukupno % 8.26

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Zrenjanin
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 835
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 2209
Ukupno % 37.80

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Zrenjanin
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 12
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 835
Ukupno % 1.44

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Zrenjanin
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 835
Ukupno % 0.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka