Zrenjanin

Rezultati skrininga karcinoma raka grlića materice za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.10.2013

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Zrenjanin
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 9198
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 12172
Ukupno % 75.57

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Zrenjanin
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 4378
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 12172
Ukupno % 35.97

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Zrenjanin
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 4378
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 9198
Ukupno % 47.60

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva premalignih promena Zrenjanin
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa premalignom promenom (intraepitelnom promenom) 44
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 4378
Ukupno % 1.01

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva karcinoma Zrenjanin
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa invazivnim karcinomom 11
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 4378
Ukupno % 0.25

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka