ZJZ Kraljevo

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Pokrivenost pozivima Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 4628
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 21414
Ukupno % 21.61

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 3685
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 21414
Ukupno % 17.21

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 3685
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 4628
Ukupno % 79.62

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 314
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 458
Ukupno % 68.56

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva karcinoma Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 9
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 3685
Ukupno % 0.24

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka