Novi Bečej

Rezultati skrininga karcinoma raka grlića materice za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.10.2013

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Novi Bečej
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 2086
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 2304
Ukupno % 90.54

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Novi Bečej
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 826
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 2304
Ukupno % 35.85

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Novi Bečej
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 826
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 2086
Ukupno % 39.60

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva premalignih promena Novi Bečej
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa premalignom promenom (intraepitelnom promenom) 4
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 826
Ukupno % 0.48

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva karcinoma Novi Bečej
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa invazivnim karcinomom 2
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 826
Ukupno % 0.24

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka