Pančevo

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.01.2014

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Pančevo
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 2181
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 9917
Ukupno % 21.99

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Pančevo
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1248
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 9917
Ukupno % 12.58

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Pančevo
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1248
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 2181
Ukupno % 57.22

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Pančevo
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 33
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1248
Ukupno % 2.64

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Pančevo
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 1
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1248
Ukupno % 0.08

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka