ZJZ Sombor

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Pokrivenost pozivima Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 3717
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 15926
Ukupno % 23.34

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 2231
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 15926
Ukupno % 14.01

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 2231
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 3717
Ukupno % 60.02

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 39
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 121
Ukupno % 32.23

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva karcinoma Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 4
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 2231
Ukupno % 0.18

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka