Požarevac

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.01.2016

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Požarevac
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 2800
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 5894
Ukupno % 47.51

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Požarevac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 949
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 5894
Ukupno % 16.10

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Požarevac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 949
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 2800
Ukupno % 33.89

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Požarevac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 19
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 949
Ukupno % 2.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Požarevac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 7
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 949
Ukupno % 0.74

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka