Palilula

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 10.12.2012

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Palilula
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 6093
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 13754
Ukupno % 44.30

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Palilula
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 2330
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 13754
Ukupno % 16.94

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Palilula
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 2330
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 6093
Ukupno % 38.24

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Palilula
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 295
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 2330
Ukupno % 12.66

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Palilula
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 47
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 2330
Ukupno % 2.02

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka