Palilula

Rezultati skrininga karcinoma raka grlića materice za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 20.12.2012

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Palilula
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 5672
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 18165
Ukupno % 31.22

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Palilula
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 3138
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 18165
Ukupno % 17.27

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Palilula
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 3138
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 5672
Ukupno % 55.32

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva premalignih promena Palilula
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa premalignom promenom (intraepitelnom promenom) 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 3138
Ukupno % 0.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva karcinoma Palilula
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa invazivnim karcinomom 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 3138
Ukupno % 0.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka