Kragujevac

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 31.01.2013

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Kragujevac
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 1400
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 14883
Ukupno % 9.41

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Kragujevac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 950
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 14883
Ukupno % 6.38

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Kragujevac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 950
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 1400
Ukupno % 67.86

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Kragujevac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 65
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 950
Ukupno % 6.84

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Kragujevac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 950
Ukupno % 0.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka