Kragujevac

Rezultati skrininga karcinoma raka grlića materice za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 31.01.2013

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Kragujevac
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 4367
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 18131
Ukupno % 24.09

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Kragujevac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 3638
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 18131
Ukupno % 20.07

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Kragujevac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 3638
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 4367
Ukupno % 83.31

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva premalignih promena Kragujevac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa premalignom promenom (intraepitelnom promenom) 409
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 3638
Ukupno % 11.24

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva karcinoma Kragujevac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa invazivnim karcinomom 1
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 3638
Ukupno % 0.03

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka