Kruševac

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.03.2014

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Kruševac
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 10476
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 10476
Ukupno % 100.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Kruševac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1718
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 10476
Ukupno % 16.40

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Kruševac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1718
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 10476
Ukupno % 16.40

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Kruševac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 228
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1718
Ukupno % 13.27

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Kruševac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 6
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1718
Ukupno % 0.35

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka