Trstenik

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.01.2016

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Trstenik
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 512
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 3631
Ukupno % 14.10

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Trstenik
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 512
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 3631
Ukupno % 14.10

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Trstenik
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 512
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 512
Ukupno % 100.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Trstenik
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 6
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 512
Ukupno % 1.17

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Trstenik
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 512
Ukupno % 0.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka