Niš

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 13.02.2013

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Niš
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 1604
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 20252
Ukupno % 7.92

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Niš
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1568
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 20252
Ukupno % 7.74

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Niš
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1568
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 1604
Ukupno % 97.76

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Niš
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 40
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1568
Ukupno % 2.55

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Niš
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1568
Ukupno % 0.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka